قیمت لوله پلی اتیلن

(دوشنبه 1403/01/27)

 قیمت لوله پلی اتیلن

لیست قیمت لوله پلی اتیلن

قیمت لوله پلی اتیلن

لیست قیمت لوله پلی اتیلن را به صورت روزانه در این صفحه مشاهده نمایید. همکاران ما همه روزه جداول قیمت لوله پلی اتیلن را بروزرسانی می کنند.

قیمت لوله پلی اتیلن فاضلابی

در جدول زیر، لیست قیمت لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف را مشاهده نمایید. در صورت بروز هرگونه سوال و نیاز به مشاوره، با کارشناسان پشتیبانی ما تماس حاصل نمایید.

لیست قیمت لوله پلی اتیلن فاضلابی
لوله پلی اتیلن فاضلابی 4 بار قیمت هر متر ضخامت
لوله پلی اتیلن 63 فاضلابی 4 بار 163,500 ریال 1.8 میلیمتر
لوله پلی اتیلن 75 فاضلابی 4 بار 245,500 ريال 2.0 میلیمتر
لوله پلی اتیلن 90 فاضلابی 4 بار 334,500 ريال 2.2 میلیمتر
لوله پلی اتیلن 110 فاضلابی 4 بار 477,600 ريال 2.7 میلیمتر
لوله پلی اتیلن 125 فاضلابی 4 بار 622,400 ريال 3.1 میلیمتر
لوله پلی اتیلن 140 فاضلابی 4 بار 788,000 ريال 3.5 میلیمتر
لوله پلی اتیلن 160 فاضلابی 4 بار 1,060,000 ريال 4.0 میلیمتر
لوله پلی اتیلن 180 فاضلابی 4 بار 1,257,000 ريال 4.4 میلیمتر
لوله پلی اتیلن 200 فاضلابی 4 بار 1,540,500 ريال 4.9 میلیمتر
لوله پلی اتیلن 225 فاضلابی 4 بار 1,949,900 ريال 5.5 میلیمتر
لوله پلی اتیلن 250 فاضلابی 4 بار 2,349,800 ريال 6.2 میلیمتر
لوله پلی اتیلن 315 فاضلابی 4 بار 3,797,000 ريال 7.7 میلیمتر
لوله پلی اتیلن 400 فاضلابی 4 بار 6,110,000 ريال 9.8 میلیمتر
لوله پلی اتیلن 450 فاضلابی 4 بار 7,736,000 ريال 11.0 میلیمتر
لوله پلی اتیلن 500 فاضلابی 4 بار 9,595,000 ريال 12.3 میلیمتر
لوله پلی اتیلن 560 فاضلابی 4 بار 11,928,400 ريال 13.7 میلیمتر
لوله پلی اتیلن 630 فاضلابی 4 بار 15,89,000 ريال 15.4 میلیمتر
لوله پلی اتیلن 710 فاضلابی 4 بار 19,180,000 ريال 17.4 میلیمتر
لوله پلی اتیلن 800 فاضلابی 4 بار 24,2670,500 ريال 19.6 میلیمتر
لوله پلی اتیلن 900 فاضلابی 4 بار 30,764,000 ريال 22.0 میلیمتر
لوله پلی اتیلن 1000 فاضلابی 4 بار 37,969,000 ريال 24.5 میلیمتر

تولید لوله و محصولات پلی اتیلن

قیمت لوله پلی اتیلن براساس سایز

در جدول زیر، لیست قیمت انواع لوله پلی اتیلن از سایز 20 میلیمتر الی 125 میلیمتر را مشاهده نمایید.

لیست قیمت لوله پلی اتیلن
نام کالا قیمت (ریال)  نام کالا قیمت (ریال)
لوله پلی اتیلن 20mm (20 اتمسفر) ۶۰,۱۳۰ بوشن تبديل لوله پلی اتیلن ۲۵*۴۰ ۱۸,۹۰۰
لوله پلی اتیلن25mm (20 اتمسفر) ۹۴,۵۱۰ بوشن تبديل لوله پلی اتیلن۳۲*۴۰ ۲۳,۱۶۰
لوله پلی اتیلن 32mm (20 اتمسفر) ۱۷۷,۶۶۰ بوشن تبديل لوله پلی اتیلن۲۰*۵۰ ۲۹,۴۶۰
لوله پلی اتیلن 40mm (20 اتمسفر) ۳۰۴,۱۴۰ بوشن تبديل لوله پلی اتیلن ۲۵*۵۰ ۲۷,۳۸۰
لوله پلی اتیلن 50mm (20 اتمسفر) ۴۹۲,۵۹۰ بوشن تبديل. لوله پلی اتیلن ۳۲*۵۰ ۲۹,۲۵۰
لوله پلی اتیلن 63mm (20 اتمسفر) ۷۹۰,۰۲۰ بوشن تبديل لوله پلی اتیلن ۴۰*۵۰ ۳۴,۳۹۰
لوله پلی اتیلن 75mm (20 اتمسفر) ۱,۱۴۱,۰۰۰ بوشن تبديل لوله پلی اتیلن ۲۵*۶۳ ۴۳,۴۰۰
لوله پلی اتیلن90mm (20 اتمسفر) ۱,۶۵۸,۳۵۰ بوشن تبديل لوله پلی اتیلن ۳۲*۶۳ ۴۵,۱۲۰
لوله پلی اتیلن 110mm (20 اتمسفر) ۲,۵۱۰,۲۴۰ بوشن تبديل لوله پلی اتیلن ۴۰*۶۳ ۵۹,۰۱۰
لوله پلی اتیلن 125mm (20 اتمسفر) ۳,۳۱۵,۳۶۰ بوشن تبديل لوله پلی اتیلن ۵۰*۶۳ ۶۵,۳۷۰
لوله پلی اتیلن فويلدار20mm ۱۳۰,۷۵۰ بوشن تبديل لوله پلی اتیلن ۴۰*۷۵ ۸۷,۵۹۰
لوله پلی اتیلن فويلدار25mm ۱۸۴,۴۸۰ بوشن تبديل لوله پلی اتیلن ۵۰*۷۵ ۱۰۱,۰۲۰
لوله پلی اتیلن فويلدار 32mm ۳۴۹,۹۲۰ بوشن تبديل لوله پلی اتیلن ۶۳*۷۵ ۱۱۶,۵۶۰
لوله پلی اتیلن فويلدار 40mm ۴۸۵,۲۱۰ بوشن تبديل لوله پلی اتیلن ۵۰*۹۰ ۱۳۸,۳۹۰
لوله پلی اتیلن فويلدار 50mm ۷۱۴,۳۹۰ بوشن تبديل لوله پلی اتیلن ۶۳*۹۰ ۱۴۰,۵۹۰
لوله  پلی اتیلن فويلدار 63mm ۱,۰۹۴,۵۱۰ بوشن تبديل لوله پلی اتیلن ۷۵*۹۰ ۱۸۱,۷۲۰
بوشن لوله پلی اتیلن 20mm ۸,۰۵۰ بوشن تبديل لوله پلی اتیلن ۶۳*۱۱۰ ۲۱۴,۵۷۰
بوشن لوله پلی اتیلن 25mm ۱۰,۷۵۰ بوشن تبديل لوله پلی اتیلن ۷۵*۱۱۰ ۲۳۵,۱۵۰
بوشن لوله پلی اتیلن 32mm ۱۸,۰۷۰ بوشن تبديل لوله پلی اتیلن ۹۰*۱۱۰ ۲۶۴,۸۶۰
بوشن لوله پلی اتیلن 40mm ۳۲,۶۱۰ بوشن تبديل لوله پلی اتیلن ۱۱۰*۱۲۵ ۶۶۹,۶۲۰
بوشن لوله پلی اتیلن 50mm ۵۸,۲۶۰ زانو لوله پلی اتیلن ۹۰ درجه 20 mm ۱۱,۹۲۰
بوشن لوله پلی اتیلن 63mm ۹۵,۵۱۰ زانو لوله پلی اتیلن ۹۰ درجه 25 mm ۱۴,۵۵۰
بوشن لوله پلی اتیلن 75mm ۱۴۱,۵۴۰ زانو لوله پلی اتیلن  ۹۰ درجه 32 mm ۲۸,۲۱۰
بوشن لوله پلی اتیلن 90mm ۲۶۵,۹۴۰ زانو لوله پلی اتیلن ۹۰ درجه 40 mm ۵۷,۵۵۰
بوشن لوله پلی اتیلن 110mm ۴۲۲,۲۱۰ زانو لوله پلی اتیلن ۹۰ درجه 50 mm ۹۸,۲۸۰
بوشن  لوله پلی اتیلن125mm ۵۸۳,۵۰۰ زانو لوله پلی اتیلن ۹۰ درجه 63 mm ۱۷۴,۳۱۰
بوشن لوله پلی اتیلن تبديل ۲۰*۲۵ ۸,۳۱۰ زانو لوله پلی اتیلن. ۹۰ درجه 75 mm ۲۶۷,۲۵۰
بوشن  لوله پلی اتیلن تبديل ۲۰*۳۲ ۱۰,۳۱۰ زانولوله پلی اتیلن  ۹۰ درجه 90 mm ۴۸۵,۸۷۰
بوشن لوله پلی اتیلن تبديل ۲۵*۳۲ ۱۱,۳۴۰ زانو لوله پلی اتیلن ۹۰ درجه 110 mm ۷۶۰,۳۴۰
بوشن لوله پلی اتیلن تبديل۲۰*۴۰ ۱۷,۳۷۰ زانو لوله پلی اتیلن ۹۰ درجه 125 mm ۱,۲۰۱,۴۳۰

قیمت خرید لوله پلی اتیلن

قیمت لوله پلی اتیلن 4 بار

در جدول زیر، قیمت لوله پلی اتیلن 4 بار از سایز 20 میلیمتر تا 315 میلیمتر را مشاهده نمایید.

لیست قیمت لوله پلی اتیلن 4 بار
سایز لوله پلی اتیلن ۴ بار
لوله پلی اتیلن ۲۰ میلیمتر ****
لوله پلی اتیلن ۲۵ میلیمتر ****
لوله پلی اتیلن ۳۲ میلیمتر ****
لوله پلی اتیلن ۴۰ میلیمتر ****
لوله پلی اتیلن ۵۰ میلیمتر ۱۳۷,۰۰۰ ریال
لوله پلی اتیلن ۶۳ میلیمتر ۲۱۷,۰۰۰ ریال
لوله پلی اتیلن ۷۵ میلیمتر ۲۹۲,۰۰۰ ریال
لوله پلی اتیلن ۹۰ میلیمتر ۴۲۶,۰۰۰ ریال
لوله پلی اتیلن ۱۱۰ میلیمتر ۷۲۲,۰۰۰ ریال
لوله پلی اتیلن ۱۲۵ میلیمتر ۸۲۷,۰۰۰ ریال
لوله پلی اتیلن ۱۶۰ میلیمتر ۱,۰۷۰,۰۰۰ ریال
لوله پلی اتیلن ۲۰۰ میلیمتر ۱,۶۸۷,۰۰۰ ریال
لوله پلی اتیلن ۲۵۰ میلیمتر ۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
لوله پلی اتیلن ۳۱۵ میلیمتر ۴,۱۲۰,۰۰۰ ریال

کاتالوگ قیمت لوله پلی اتیلن

قیمت لوله پلی اتیلن 6 بار

در جدول زیر، قیمت لوله پلی اتیلن 6 بار از سایز 20 میلیمتر تا 315 میلیمتر را مشاهده نمایید.

لیست قیمت لوله پلی اتیلن6 بار
سایز لوله پلی اتیلن ۶ بار
لوله پلی اتیلن ۲۰ میلیمتر ****
لوله پلی اتیلن ۲۵ میلیمتر ****
لوله پلی اتیلن ۳۲ میلیمتر ****
لوله پلی اتیلن ۴۰ میلیمتر ۱۰۴,۰۰۰ ریال
لوله پلی اتیلن ۵۰ میلیمتر ۱۶۳,۰۰۰ ریال
لوله پلی اتیلن ۶۳ میلیمتر ۲۵۲,۰۰۰ ریال
لوله پلی اتیلن ۷۵ میلیمتر ۳۶۰,۰۰۰ ریال
لوله پلی اتیلن ۹۰ میلیمتر ۵۱۳,۴۰۰ ریال
لوله پلی اتیلن ۱۱۰ میلیمتر ۷۶۹,۰۰۰ ریال
لوله پلی اتیلن ۱۲۵ میلیمتر ۹۹۰,۰۰۰ریال
لوله پلی اتیلن ۱۶۰ میلیمتر ۱,۳۲۲,۴۰۰ ریال
لوله پلی اتیلن ۲۰۰ میلیمتر ۲,۰۶۳,۰۰۰ ریال
لوله پلی اتیلن ۲۵۰ میلیمتر ۳,۲۱۰,۴۰۰ ریال
لوله پلی اتیلن ۳۱۵ میلیمتر ۵,۲۲۰,۰۰۰ ریال

قیمت لوله پلی اتیلن 10 بار

در جدول زیر، قیمت لوله پلی اتیلن 10 بار و 16 بار از سایز 20 میلیمتر تا 315 میلیمتر را مشاهده نمایید.

قیمت لوله پلی اتیلن 10 بار و کابلی
سایز لوله پلی اتیلن ۱۰ بار  ۱۶ بار  کابلی
لوله پلی اتیلن ۲۰ میلیمتر ۵۰,۰۰۰ ریال ۵۸,۰۰۰ ریال ۲۸,۰۰۰ ریال
لوله پلی اتیلن ۲۵ میلیمتر ۶۵,۵۰۰ ریال ۸۶,۰۰۰ ریال ۳۸,۵۰۰ریال
لوله پلی اتیلن ۳۲ میلیمتر ۸۴,۵۰۰ ریال ۱۲۳,۰۰۰ ریال ۶۰,۰۰۰ ریال
لوله پلی اتیلن ۴۰ میلیمتر ۱۲۸,۰۰۰ ریال ۱۸۷,۰۰۰ ریال ۹۰,۰۰۰ ریال
لوله پلی اتیلن ۵۰ میلیمتر ۱۹۸,۰۰۰ ریال ۲۹۳,۰۰۰ ریال ۱۲۰,۰۰۰ریال
لوله پلی اتیلن ۶۳ میلیمتر ۳۱۳,۰۰۰ ریال ۵۶۰,۰۰۰ ریال ۱۷۵,۰۰۰ ریال
لوله پلی اتیلن ۷۵ میلیمتر ۴۴۵,۰۰۰ ریال ۶۵۶,۰۰۰ ریال ۲۵۰,۰۰۰ ریال
لوله پلی اتیلن ۹۰ میلیمتر ۶۳۸,۰۰۰ ریال ۹۳۳,۰۰۰ریال ۳۵۰,۰۰۰ ریال
لوله پلی اتیلن ۱۱۰ میلیمتر ۹۴۴,۰۰۰ ریال ۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال ۵۳۰,۰۰۰ ریال
لوله پلی اتیلن ۱۲۵ میلیمتر ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۷۹۶,۰۰۰ریال ۷۳۰,۰۰۰ ریال
لوله پلی اتیلن ۱۶۰ میلیمتر ۱,۹۸۶,۰۰۰ ریال ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال ****
لوله پلی اتیلن ۲۰۰ میلیمتر ۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال ۴,۵۸۰,۰۰۰ ریال ****
لوله پلی اتیلن ۲۵۰ میلیمتر ۴,۸۵۰,۰۰۰ ریال ۷,۳۹۰,۰۰۰ ریال ****
لوله پلی اتیلن ۳۱۵ میلیمتر ۷,۹۳۰,۰۰۰ ریال ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ریال ****

قیمت انواع لوله پلی اتیلن

قیمت لوله پلی اتیلن کشاورزی

در جدول زیر، لیست قیمت لوله پلی اتیلن کشاورزی را مشاهده نمایید.

لیست قیمت لوله پلی اتیلن کشاورزی

لوله پلی اتیلن کشاورزی 6 بار

قیمت هر متر

لوله پلی اتیلن 63 کشاورزی 6 بار 248,000 ريال
لوله پلی اتیلن 75 کشاورزی 6 بار 341,000 ريال
لوله پلی اتیلن 90 کشاورزی 6 بار 483,600 ريال
لوله پلی اتیلن 110 کشاورزی 6 بار 752,000 ريال
لوله پلی اتیلن 125 کشاورزی 6 بار 969,000 ريال
لوله پلی اتیلن 140 کشاورزی 6 بار 1,141,000 ريال
لوله پلی اتیلن 160 کشاورزی 6 بار 1,536,000 ريال
لوله پلی اتیلن 180 کشاورزی 6 بار 1,923,000 ريال
لوله پلی اتیلن 200 کشاورزی 6 بار 2,356,500 ريال
لوله پلی اتیلن 225 کشاورزی 6 بار 2,974,000 ريال
لوله پلی اتیلن 250 کشاورزی 6 بار 3,686,000 ريال
لوله پلی اتیلن 315 کشاورزی 6 بار 5,868,000 ريال
لوله پلی اتیلن 400 کشاورزی 6 بار 9,393,500 ريال
لوله پلی اتیلن 450 کشاورزی 6 بار 11,867,000 ريال
لوله پلی اتیلن 500 کشاورزی 6 بار 14,594,000 ريال
لوله پلی اتیلن 560 کشاورزی 6 بار 18,681,500 ريال
لوله پلی اتیلن 630 کشاورزی 6 بار 23,179,000 ريال
لوله پلی اتیلن 710 کشاورزی 6 بار 29,492,500 ريال
لوله پلی اتیلن 800 کشاورزی 6 بار 37,329,000 ريال
لوله پلی اتیلن 900 کشاورزی 6 بار 47,177,500 ريال
لوله پلی اتیلن 1000 کشاورزی 6 بار 58,086,000 ريال

قیمت لوله پلی اتیلن pe100

در جدول زیر، لیست قیمت لوله پلی اتیلن PE100 را مشاهده نمایید.

لیست قیمت لوله پلی اتیلن pe100
سایز(میلیمتر) قطر ( اینچ ) فشار مواداولیه کلاف/شاخه قیمت هر متر 
لوله پلی اتیلن 20 1.2 16 PE100 200 6,201
لوله پلی اتیلن 20 1.2 20 PE100 200 7,049
لوله پلی اتیلن 25 3.4 12.5 PE100 200 7,897
لوله پلی اتیلن 25 3.4 16 PE100 200 9,063
لوله پلی اتیلن 25 3.4 20 PE100 200 11,236
لوله پلی اتیلن 32 1 10 PE100 150 10,282
لوله پلی اتیلن 32 1 12.5 PE100 150 12,396
لوله پلی اتیلن 32 1 16 PE100 150 14,787
لوله پلی اتیلن 32 1 20 PE100 150 17,331
لوله پلی اتیلن 40 1.1/4 8 PE100 150 13,038
لوله پلی اتیلن 40 1.1/4 10 PE100 150 15,635
لوله پلی اتیلن 40 1.1/4 12.5 PE100 150 18,768
لوله پلی اتیلن 40 1.1/4 16 PE100 150 22,790
لوله پلی اتیلن 40 1.1/4 20 PE100 150 26,977
لوله پلی اتیلن 50 1.1/2 5 PE100 6و12 متری 15,211
لوله پلی اتیلن 50 1.1/2 6 PE100 6و12 متری 16,642
لوله پلی اتیلن 50 1.1/2 8(6PE80) PE100 100 19,822
لوله پلی اتیلن 50 1.1/2 10 PE100 100 24,009
لوله پلی اتیلن 50 1.1/2 12.5 PE100 100 29,097
لوله پلی اتیلن 50 1.1/2 16 PE100 100 35,298
لوله پلی اتیلن 50 1.1/2 20 PE100 100 41,764
لوله پلی اتیلن 63 2 4 PE100 6و12 متری 19,292
لوله پلی اتیلن 63 2 5 PE100 6و12 متری 21,147
لوله پلی اتیلن 63 2 6 PE100 6و12 متری 26,182
لوله پلی اتیلن 63 2 8(6PE80) PE100 100 30,740
لوله پلی اتیلن 63 2 10 PE100 100 38,213
لوله پلی اتیلن 63 2 12.5 PE100 100 46,369
لوله پلی اتیلن 63 2 16 PE100 100 55,650
لوله پلی اتیلن 63 2 20 PE100 100 66,780
لوله پلی اتیلن 75 2.1/2 4 PE100 6و12 متری 24,751
لوله پلی اتیلن 75 2.1/2 5 PE100 6و12 متری 29,303
لوله پلی اتیلن 75 2.1/2 6 PE100 6و12 متری 35,875
لوله پلی اتیلن 75 2.1/2 8(6PE80) PE100 100 43,784
لوله پلی اتیلن 75 2.1/2 10 PE100 100 54,560
لوله پلی اتیلن 75 2.1/2 12.5 PE100 100 65,820
لوله پلی اتیلن 75 2.1/2 16 PE100 100 77,810
لوله پلی اتیلن 75 2.1/2 20 PE100 100 93,280
لوله پلی اتیلن 90 3 4 PE100 6و12 متری 34,079
لوله پلی اتیلن 90 3 5 PE100 6و12 متری 41,923
لوله پلی اتیلن 90 3 6 PE100 6و12 متری 51,834
لوله پلی اتیلن 90 3 8(6PE80) PE100 100 62,540
لوله پلی اتیلن 90 3 10 PE100 100 77,380
لوله پلی اتیلن 90 3 12.5 PE100 100 93,810
لوله پلی اتیلن 90 3 16 PE100 100 112,360
لوله پلی اتیلن 90 3 20 PE100 100 134,620
لوله پلی اتیلن 110 4 4 PE100 6و12 متری 49,979
لوله پلی اتیلن 110 4 5 PE100 6و12 متری 62,010
لوله پلی اتیلن 110 4 6 PE100 6و12 متری 76,790
لوله پلی اتیلن 110 4 8(6PE80) PE100 100 93,710
لوله پلی اتیلن 110 4 10 PE100 100 115,020
لوله پلی اتیلن 110 4 12.5 PE100 100 137,960
لوله پلی اتیلن 110 4 16 PE100 100 166,420
لوله پلی اتیلن 110 4 20 PE100 100 210,340
لوله پلی اتیلن 125 5 4 PE100 6و12 متری 75,190
لوله پلی اتیلن 125 5 5 PE100 6و12 متری 80,030
لوله پلی اتیلن 125 5 6 PE100 6و12 متری 97,520
لوله پلی اتیلن 125 5 8(6PE80) PE100 50متری 120,310
لوله پلی اتیلن 125 5 10 PE100 6و12 متری 146,280
لوله پلی اتیلن 125 5 12.5 PE100 6و12 متری 178,710
لوله پلی اتیلن 125 5 16 PE100 6و12 متری 216,240
لوله پلی اتیلن 125 5 20 PE100 6و12 متری 258,110
لوله پلی اتیلن 160 6 4 PE100 6و12 متری 106,500
لوله پلی اتیلن 160 6 5 PE100 6و12 متری 128,260
لوله پلی اتیلن 160 6 6 PE100 6و12 متری 161,120
لوله پلی اتیلن 160 6 8 PE100 6و12 متری 197,160
لوله پلی اتیلن 160 6 10 PE100 6و12 متری 239,560
لوله پلی اتیلن 160 6 12.5 PE100 6و12 متری 291,500
لوله پلی اتیلن 160 6 16 PE100 6و12 متری 353,510
لوله پلی اتیلن 160 6 20 PE100 6و12 متری 421,880
لوله پلی اتیلن 200 8 4 PE100 6و12 متری 161,650
لوله پلی اتیلن 200 8 5 PE100 6و12 متری 203,520
لوله پلی اتیلن 200 8 6 PE100 6و12 متری 248,570
لوله پلی اتیلن 200 8 8 PE100 6و12 متری 306,340
لوله پلی اتیلن 200 8 10 PE100 6و12 متری 373,650
لوله پلی اتیلن 200 8 12.5 PE100 6و12 متری 453,680
لوله پلی اتیلن 200 8 16 PE100 6و12 متری 551,300
لوله پلی اتیلن 200 8 20 PE100 6و12 متری 657,300
لوله پلی اتیلن 250 10 4 PE100 6و12 متری 255,990
لوله پلی اتیلن 250 10 5 PE100 6و12 متری 313,760
لوله پلی اتیلن 250 10 6 PE100 6و12 متری 386,900
لوله پلی اتیلن 250 10 8 PE100 6و12 متری 573,290
لوله پلی اتیلن 250 10 10 PE100 6و12 متری 683,000
لوله پلی اتیلن 250 10 12.5 PE100 6و12 متری 610,300
لوله پلی اتیلن 250 10 16 PE100 6و12 متری 758,600
لوله پلی اتیلن 250 10 20 PE100 6و12 متری 1,028,600
لوله پلی اتیلن 315 12 4 PE100 6و12 متری 498,660
لوله پلی اتیلن 315 12 5 PE100 6و12 متری 496,610
لوله پلی اتیلن 315 12 6 PE100 6و12 متری 714,700
لوله پلی اتیلن 315 12 8 PE100 6و12 متری 852,600
لوله پلی اتیلن 315 12 10 PE100 6و12 متری 822,500

کارخانه تولید لوله پلی اتیلن

برای دریافت قیمت لوله و اتصالات پلی اتیلن با شماره های ما تماس بگیرید. کمترین قیمت هر متر لوله پلی اتیلن در حدود 21000 تومان بوده اما حتما قبل از خرید لوله پلی اتیلن با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.

کاتالوگ محصولات پلی اتیل و لیست قیمت لوله پلی اتیلن به تفکیک کیفیت مواد اولیه را در قالب فایل Pdf از ما دریافت نمایید. قیمت خرید لوله پلی اتیلن از ما که در تهران فعالیت داریم، کمترین قیمت در سراسر کشور بوده لذا کافیست استعلام قیمت لوله پلی اتیلن و قیمت هر متر لوله پلی اتیلن و قیمت روز لوله پلی اتیلن پلی اتیلن را از مشاوران فروش ما استعلام نمایید.

ارسال محصولات لوله پلی اتیلن ما از درب کارخانه تا محل تحویل و بارگیری رایگان انجام شده و هم اکنون کافیست تولیدات ما را از نظر قیمت با لیست قیمت لوله پلی اتیلن سایر تولید کنندگان در سراسر تهران مقایسه کنید.

صنعت پلیمر ایران سال هاست در زمینه تولید محصولات پلی اتیلن فعالیت داشته و عمده فعالیت آن تولید لوله پلی اتیلن بوده که به دلیل داشتن سفارشات حجم بسیار بالا در روز، کمترین قیمت لوله پلی اتیلن را به خریداران محترم اعلام نموده و از تولیدکنندکنندگان و فروشندگان برتر در سطح کشور می باشد.

قیمت لوله پلی اتیلن و سایر محصولات ما باعث شده است تا از کشورهای همسایه نیز سفارش لوله پلی اتیلن، لوله کاروگیت، انواع لوله و اتصالات پلی اتیلن و غیره داشته و در صادرات لوله پلی اتیلن سهم زیادی داشته باشیم.

صنعت پلیمر ایران با بهره برداری از آخرین و مدرن ترین تجهیزات و دستگاه های صنعتی به تولید لوله پلی اتیلن در تهران پراخته و به دلیل استفاده از مواد پلی اتیلن با کیفیت و مرغوب، روزانه سفارشات زیادی دریافت و پردازش می کند.

 

برای دریافت لیست قیمت و کاتالوگ قیمت لوله پلی اتیلن و یا قیمت اتصالات لوله پلی اتیلن ویا قیمت هر متر لوله پلی اتیلن و یا قیمت عمده فروشی لوله پلی اتیلن و یا قیمت همکاری لوله پلی اتیلن همین حالا با شماره دفتر یا تلفن همراه تماس حاصل نمایید.

قیمت لوله پلی اتیلن آبرسانی

در جدول زیر، لیست قیمت لوله پلی اتیلن آبرسانی را مشاهده نمایید.

لیست قیمت لوله پلی اتیلن آبرسانی

لوله پلی اتیلن آب رسانی 10 بار

قیمت هر متر

ضخامت
لوله پلی اتیلن 63 آبرسانی 10 بار 354,000 ريال 3.8 میلیمتر
لوله پلی اتیلن 75 آبرسانی 10 بار 515,000 ريال 4.5 میلیمتر
لوله پلی اتیلن 90 آبرسانی 10 بار 757,000 ريال 5.4 میلیمتر
لوله پلی اتیلن 110 آبرسانی 10 بار 1,066,000 ريال 6.6 میلیمتر
لوله پلی اتیلن 125 آبرسانی 10 بار 1,353,000 ريال 7.4 میلیمتر
لوله پلی اتیلن 140 آبرسانی 10 بار 1,767,000 ريال 8.3 میلیمتر
لوله پلی اتیلن 160 آبرسانی 10 بار 2,292,000 ريال 9.5 میلیمتر
لوله پلی اتیلن 180 آبرسانی 10 بار 3,893,000 ريال 10.7 میلیمتر
لوله پلی اتیلن 200 آبرسانی 10 بار 3,560,000 ريال 11.9 میلیمتر
لوله پلی اتیلن 225 آبرسانی 10 بار 4,510,000 ريال 13.4 میلیمتر
لوله پلی اتیلن 250 آبرسانی 10 بار 5,555,000 ريال 14.8 میلیمتر
لوله پلی اتیلن 315 آبرسانی 10 بار 8,737,000 ريال 18.7 میلیمتر
لوله پلی اتیلن 400 آبرسانی 10 بار 14,160,000 ريال 23.7 میلیمتر
لوله پلی اتیلن 450 آبرسانی 10 بار 17,867,000 ريال 26.7 میلیمتر
لوله پلی اتیلن 500 آبرسانی 10 بار 22,139,000 ريال 29.7 میلیمتر
لوله پلی اتیلن 560 آبرسانی 10 بار 27,654,000 ريال 33.2 میلیمتر
لوله پلی اتیلن 630 آبرسانی 10 بار 35,047,000 ريال 37.4 میلیمتر
لوله پلی اتیلن 710 آبرسانی 10 بار 44,590,000 ريال 42.1 میلیمتر
لوله پلی اتیلن 800 آبرسانی 10 بار 56,680,000 ريال 47.4 میلیمتر
لوله پلی اتیلن 900 آبرسانی 10 بار 71,235,000 ريال 53.3 میلیمتر
لوله پلی اتیلن 1000 آبرسانی 10 بار 88,375,000 ريال 59.3 میلیمتر

قیمت لوله پلی اتیلن گازی

قیمت لوله پلی اتیلن گازی

در جدول زیر، قیمت لوله پلی اتیلن گازی یا همان گازرسانی را مشاهده نمایید.

لیست قیمت لوله پلی اتیلن گازی 
لوله پلی اتیلن گازی SDR 13.6 قیمت هر متر ضخامت وزن
لوله پلی اتیلن گازی 63 – SDR 13.6 558,000 ريال 4.7 میلیمتر 0.873
لوله پلی اتیلن گازی 75 – SDR 13.6 856,000 ريال 5.6 میلیمتر 1.24
لوله پلی اتیلن گازی 90 – SDR 13.6 1,151,000 ريال 6.7 میلیمتر 1.77
لوله پلی اتیلن گازی 110 – SDR 13.6 1,702,000 ريال 8.1 میلیمتر 2.62
لوله پلی اتیلن گازی 125 – SDR 13.6 2,191,000 ريال 9.2 میلیمتر 3.37
لوله پلی اتیلن گازی 140 – SDR 13.6 2,745,000 ريال 10.3 میلیمتر 4.22
لوله پلی اتیلن گازی 160 – SDR 13.6 3,574,000 ريال 11.8 میلیمتر 5.5
لوله پلی اتیلن گازی 180 – SDR 13.6 4,518,000 ريال 13.3 میلیمتر 6.98
لوله پلی اتیلن گازی 200 – SDR 13.6 5,564,000 ريال 14.7 میلیمتر 8.56
لوله پلی اتیلن گازی 225 – SDR 13.6 7,185,500 ريال 16.6 میلیمتر 10.9
لوله پلی اتیلن گازی 250 – SDR 13.6 8,712,000 ريال 18.4 میلیمتر 13.4
لوله پلی اتیلن گازی 315 – SDR 13.6 13,770,500 ريال 23.2 میلیمتر 21.2
لوله پلی اتیلن گازی 400 – SDR 13.6 22,165,000 ريال 29.4 میلیمتر 34.1
لوله پلی اتیلن گازی 450 – SDR 13.6 28,080,500 ريال 33.1 میلیمتر 43.2
لوله پلی اتیلن گازی 500 – SDR 13.6 34,655,500 ريال 36.8 میلیمتر 53.3
لوله پلی اتیلن گازی 560 – SDR 13.6 43,475,500 ريال 41.2 میلیمتر 66.9
لوله پلی اتیلن گازی 630 – SDR 13.6 54,980,000 ريال 46.3 میلیمتر 84.6
لوله پلی اتیلن گازی 710 – SDR 13.6 69,550,000 ريال 52.2 میلیمتر 107
لوله پلی اتیلن گازی 800 – SDR 13.6 88,210,000 ريال 58.8 میلیمتر 136
لوله پلی اتیلن گازی 900 – SDR 13.6 111,410,000 ريال 66.1 میلیمتر 172
لوله پلی اتیلن گازی 1000 – SDR 13.6 138,050,500 ريال 73.4 میلیمتر 212.4

 

انواع لوله پلی اتیلن

لوله های پلی اتیلن یکی از نوعی لوله های پلاستیکی هستند که به عنوان یکی از بهترین گزینه ها برای استفاده در انتقال مایعات و گازها مورد استفاده قرار می گیرند. انواع مختلف لوله های پلی اتیلن عبارتند از:

 1. لوله های پلی اتیلن با فشار بالا (HDPE): این نوع لوله ها برای انتقال آب، گاز، فاضلاب و مواد شیمیایی استفاده می شوند. این لوله ها دارای مقاومت بالا در برابر فشار، حرارت و شوک هستند و به دلیل خاصیت پایداری حرارتی بالا می توانند در دمای بالا نیز استفاده شوند.
 2. لوله های پلی اتیلن با فشار متوسط (MDPE): این نوع لوله ها برای انتقال گاز و آب استفاده می شوند و دارای مقاومت بالا در برابر فشار و خوردگی هستند. همچنین این لوله ها دارای قابلیت انعطاف پذیری بالا و نصب آسان هستند.
 3. لوله های پلی اتیلن با فشار پایین (LDPE): این نوع لوله ها برای انتقال مایعاتی مانند آب، نفت، گاز و مواد شیمیایی کاربرد دارند. این لوله ها دارای قابلیت انعطاف پذیری بالا و مقاومت کمتر در برابر فشار و حرارت هستند.
 4. لوله های پلی اتیلن تک جداره: این نوع لوله ها برای کاربردهای خاصی مانند انتقال گاز، آب، و مواد شیمیایی استفاده می شوند. این لوله ها دارای قابلیت انعطاف پذیری بالا و وزن سبکی هستند.
 5. لوله های پلی اتیلن چند لایه: این نوع لوله ها شامل لایه های مختلفی از پلی اتی

جدول انواع قیمت لوله پلی اتیلن

قیمت لوله پلی اتیلن کشاورزی به چه عواملی بستگی دارد؟

قیمت لوله پلی اتیلن کشاورزی نیز به عوامل مختلفی بستگی دارد. در زیر برخی از عوامل کلیدی که ممکن است بر قیمت تأثیر بگذارند را بررسی می‌کنیم:

 1. مواد اولیه: قیمت لوله پلی اتیلن کشاورزی نیز مرتبط با قیمت مواد اولیه استفاده شده در تولید آن است. قیمت نفت خام و قیمت گاز طبیعی بازار عواملی هستند که قیمت پلی اتیلن را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

 2. قطر و ضخامت دیواره لوله: قطر و ضخامت دیواره لوله پلی اتیلن کشاورزی نیز بر قیمت تأثیر دارد. لوله‌های با قطر بزرگتر و ضخامت دیواره بیشتر ممکن است قیمت بالاتری داشته باشند.

 3. طول لوله: طول لوله پلی اتیلن کشاورزی نیز می‌تواند تأثیرگذار باشد. لوله‌های با طول بیشتر ممکن است قیمت بیشتری داشته باشند.

 4. استانداردها و مشخصات فنی: استانداردها و مشخصات فنی مورد نیاز برای لوله‌های پلی اتیلن کشاورزی می‌توانند قیمت را تحت تأثیر قرار دهند. لوله‌هایی که بر اساس استانداردها و مشخصات فنی خاصی تولید می‌شوند، ممکن است هزینه بیشتری داشته باشند.

در نهایت، برای دقت بیشتر در مورد قیمت لوله پلی اتیلن کشاورزی، بهتر است با تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان محلی تماس بگیرید تا اطلاعات دقیقتری راجع به قیمت‌ها و عوامل مرتبط در بازار خاص خودتان دریافت کنیدقیمت لوله پلی اتیلن کشاورزی به عوامل زیر بستگی دارد:

 1. مواد اولیه: قیمت لوله پلی اتیلن کشاورزی بر قیمت مواد اولیه تولید آن، مانند پلی اتیلن، وابسته است. قیمت مواد اولیه نظیر نفت خام و گاز طبیعی تأثیر مستقیمی بر قیمت لوله دارد.

 2. ابعاد و ضخامت لوله: قطر و ضخامت دیواره لوله نیز بر قیمت تأثیرگذار است. لوله‌های با قطر بزرگتر و ضخامت بالاتر عموماً هزینه بیشتری دارند و این ممکن است منجر به افزایش قیمت شود.

 3. طول لوله: طول لوله پلی اتیلن کشاورزی نیز می‌تواند تأثیرگذار باشد. لوله‌های با طول بزرگتر به طور معمول هزینه بیشتری دارند.

 4. استانداردها و مشخصات فنی: اگر لوله پلی اتیلن کشاورزی برای استفاده در برخی از استانداردها و مشخصات فنی خاص تولید شود، ممکن است هزینه تولید و قیمت آن افزایش یابد.

 5. رقابت بازار: رقابت در بازار لوله پلی اتیلن کشاورزی نیز می‌تواند قیمت را تحت تأثیر قرار دهد. وجود رقبای متعدد و تامین کنندگان ممکن است منجر به رقابت قیمتی شود و قیمت‌ها را کاهش دهد.

 6. هزینه تولید: هزینه‌های مربوط به تولید لوله پلی اتیلن کشاورزی، شامل هزینه‌های فرآیند تولید، نیروی کار، انرژی و سایر هزینه‌های مرتبط، نیز بر قیمت تأثیر می‌گذارد.

 7. تقاضا و عرضه: تقاضا و عرضه لوله پلی اتیلن کشاورزی در بازار نیز می‌تواند تأثیرگذار باشد. در صورت وجود تقاضای بالا و عرضه محدود، قیمت ممکن است افزایش یابد.

بارگیری لوله پلی اتیلن

معایب لوله پلی اتیلن

استفاده از لوله های پلی اتیلن در بسیاری از کاربردها به دلیل مزایای بسیاری که دارند، مانند مقاومت بالا در برابر خوردگی، فشار، شوک، حرارت و انعطاف پذیری بالا، بسیار معمول است. با این حال، برخی از معایب لوله های پلی اتیلن عبارتند از:

 1. حساسیت به نور خورشید: لوله های پلی اتیلن حساس به نور خورشید هستند و با مدت زمان طولانی در معرض آن قرار گرفتن، ممکن است خشک و شکسته شوند. بنابراین برای استفاده در فضای باز، باید از لوله هایی با پوشش ضد UV استفاده شود.
 2. نفوذ گازها: لوله های پلی اتیلن به گازها حساس هستند و ممکن است در برابر گازهای خاصی نفوذ داشته باشند، که می‌تواند به مشکلاتی مانند از بین رفتن فشار مناسب در داخل لوله و یا خرابی لوله منجر شود.
 3. حساسیت به شیمیایی‌ها: لوله های پلی اتیلن حساس به برخی مواد شیمیایی مانند الکل ها و بنزن هستند. در صورت استفاده از این لوله ها برای انتقال این مواد، باید از لوله هایی با جداره های خاصی استفاده شود.
 4. نفوذ آب: لوله های پلی اتیلن می‌توانند در برابر نفوذ آب به برخی مواد شیمیایی و گازها حساس باشند، که ممکن است منجر به تغییرات در ویژگی‌های آنها شود.
 5. قابلیت سوختن: لوله های پلی اتیلن در برابر حرارت قابل سوختن هستند و اگر در معرض حرارت زیاد قرار گیرند، ممکن است به آتش بیفتند و باعث آسیب به محیط اطراف شود.

لوله پلی اتیلن آبرسانی

مشخصات فنی لوله های پلی اتیلن PE100 و PE80
خواص لوله PE80 PE100
چگالی بر حسب (gr/cm^3) 0.95 0.96
تست ضربه در دمای 80 درجه و تنش 4 مگاپاسکال 165 500
آزمون مقاومت رشد ترک در دمای 80 درجه 600 1900
مدول الاستیسیته (mpa) 950 1150
حداقل استحکام (mpa) 8 10
تنش تسلیم (mpa) 22 23

لوله پلی اتیلن در صنعت خودروسازی هم استفاده می‌شود؟

بله، لوله پلی اتیلن در صنعت خودروسازی نیز استفاده می‌شود. در خودروها، از لوله‌های پلی اتیلن برای انتقال سوخت، روغن، آب خنک کننده، آبشاری، تهویه و سایر مواد بهره می‌برند. این لوله‌ها به عنوان خطوط انتقال مایعات در سیستم‌های مختلف خودرو مورد استفاده قرار می‌گیرند.

یکی از دلایل استفاده از لوله‌های پلی اتیلن در صنعت خودروسازی، وزن سبک آنها است. لوله‌های پلی اتیلن نسبت به لوله‌های فلزی سبک‌تر هستند، که بهبود عملکرد خودرو، کاهش مصرف سوخت و افزایش کارایی منجر می‌شود. همچنین، لوله‌های پلی اتیلن مقاوم در برابر خوردگی و تجزیه شیمیایی هستند و در برابر شرایط محیطی سخت مانند رطوبت، حرارت و اثرات خوردگی مقاومت دارند.

استفاده از لوله‌های پلی اتیلن در خودروها به عنوان جایگزینی برای لوله‌های فلزی در برخی از بخش‌های خودرو، همچنین می‌تواند هزینه تولید را کاهش دهد و فرآیند تولید را ساده‌تر نماید. همچنین، این لوله‌ها از لحاظ انعطاف‌پذیری و قابلیت انحنا بهتر عمل می‌کنند، که در طراحی و نصب در فضای محدود درون خودرو بسیار مفید است.

بنابراین، لوله پلی اتیلن به عنوان یک جایگزین مناسب و کارآمد برای لوله‌های فلزی در صنعت خودروسازی استفاده می‌شود.

قیمت اتصالات لوله پلی اتیلن

جدول وزنی لوله پلی اتیلن

در جدول زیر، راهنمای وزنی انواع لوله های پلی اتیلن درج شده است.

جدول وزنی لوله پلی اتیلن

اندازه لوله (قطر خارجی) ضخامت دیواره وزن برای هر متر طول
لوله پلی اتیلن 20  میلی‌متر 2  میلی‌متر  0.124  کیلوگرم
لوله پلی اتیلن 25  میلی‌متر 2.3  میلی‌متر 0.177  کیلوگرم
لوله پلی اتیلن 32  میلی‌متر 3  میلی‌متر 0.308  کیلوگرم
لوله پلی اتیلن 40  میلی‌متر 3.7  میلی‌متر 0.472  کیلوگرم
لوله پلی اتیلن 50  میلی‌متر 4.6  میلی‌متر 0.735  کیلوگرم
لوله پلی اتیلن 63  میلی‌متر 5.8  میلی‌متر 1.165  کیلوگرم
لوله پلی اتیلن 75  میلی‌متر 6.8  میلی‌متر 1.650  کیلوگرم
لوله پلی اتیلن 90  میلی‌متر 8.2  میلی‌متر 2.377  کیلوگرم
لوله پلی اتیلن 110  میلی‌متر 10  میلی‌متر 3.637  کیلوگرم
لوله پلی اتیلن 125  میلی‌متر 11.4  میلی‌متر 4.566  کیلوگرم
لوله پلی اتیلن 140  میلی‌متر 12.7  میلی‌متر 5.661  کیلوگرم
لوله پلی اتیلن 160  میلی‌متر 14.6  میلی‌متر 7.446  کیلوگرم
لوله پلی اتیلن 180  میلی‌متر 16.4  میلی‌متر 9.416  کیلوگرم
لوله پلی اتیلن 200  میلی‌متر 18.2  میلی‌متر 11.605  کیلوگرم

لوله پلی اتیلن چیست؟

لوله پلی اتیلن (Polyethylene Pipe) یا به اختصار لوله PE، یک نوع لوله است که از ماده پلی اتیلن ساخته می‌شود. پلی اتیلن یک پلیمر ترموپلاستیک است که از گاز اتیلن تولید می‌شود. این نوع لوله به دلیل ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی مناسب خود، در بسیاری از کاربردها استفاده می‌شود.

یکی از ویژگی‌های مهم لوله پلی اتیلن، مقاومت بالا در برابر خوردگی و تجزیه شیمیایی است. این لوله‌ها مقاوم در برابر اثرات آب، اسیدها، قلیاها و مواد شیمیایی مختلف هستند. همچنین، لوله پلی اتیلن دارای استحکام بالا در برابر ضربه و خمش است و از لحاظ انعطاف‌پذیری، قابلیت پذیرش تغییر شکل بدون شکستن را داراست.

لوله‌های پلی اتیلن در کاربردهای مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرند، از جمله سیستم‌های آبیاری، شبکه‌های توزیع گاز، سیستم‌های فاضلاب، انتقال آب و فاضلاب در صنایع نفت و گاز، ساختمان‌ها و غیره. در واقع، لوله پلی اتیلن به دلیل مقاومت، انعطاف‌پذیری و عمر طولانی خود، به یکی از محبوب‌ترین انتخاب‌ها در صنعت لوله‌کشی تبدیل شده است.

سوله نگهداری لوله پلی اتیلن

 کاربردهای صنعتی لوله پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن در صنعت‌های مختلف برای کاربردهای متنوعی استفاده می‌شود. در زیر به برخی از کاربردهای صنعتی لوله پلی اتیلن اشاره می‌کنم:

 1. صنعت نفت و گاز: لوله‌های پلی اتیلن در این صنعت به عنوان خطوط انتقال گاز طبیعی، خطوط انتقال نفت خام و خطوط انتقال فاضلاب استفاده می‌شوند. این لوله‌ها به دلیل مقاومت بالا در برابر خوردگی، انعطاف‌پذیری و عمر طولانی، برای انتقال این مایعات به صورت ایمن و موثر استفاده می‌شوند.

 2. صنعت آب و فاضلاب: در سیستم‌های آبیاری، شبکه‌های توزیع آب شهری و سیستم‌های فاضلاب شهری، لوله‌های پلی اتیلن استفاده می‌شوند. این لوله‌ها به دلیل مقاومت بالا در برابر خوردگی، تجزیه شیمیایی و لخته شدن، مناسب برای انتقال آب و فاضلاب به طور مطمئن و ماندگاری طولانی مدت هستند.

 3. صنعت کشاورزی: در سیستم‌های آبیاری قطره‌ای و سیستم‌های آبیاری قطره‌ای زیرزمینی، لوله‌های پلی اتیلن استفاده می‌شوند. این لوله‌ها قابلیت انعطاف‌پذیری بالا را داشته و از طریق دستگاه‌های قطره‌پاشی آب را به طور مستقیم به ریشه‌های گیاهان می‌رسانند.

 4. صنعت شیمیایی و صنایع پالایشگاهی: در تجهیزات و سیستم‌های انتقال مواد شیمیایی و پالایشگاهی، لوله‌های پلی اتیلن به دلیل مقاومت بالا در برابر مواد شیمیایی و خوردگی، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 5. صنعت معدن و استخراج: در صنایع استخراج معادن، انتقال آب و مواد معدنی، لوله‌های پلی اتیلن به دلیل مقاومت بالا در برابر ضربه و خمش، استفاده می‌شوند.

 6. صنعت ساختمانی: در سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی، لوله‌های پلی اتیلن برای انتقال آب سرد و گرم به کار می‌روند.

کاربرد لوله‌ پلی اتیلن در خودروهای الکتریکی

لوله‌های پلی اتیلن نیز در خودروهای الکتریکی استفاده می‌شوند. در واقع، با توجه به امکانات و مزایای لوله‌های پلی اتیلن، استفاده از آنها در خودروهای الکتریکی به ویژه مناسب است.

یکی از کاربردهای اصلی لوله‌های پلی اتیلن در خودروهای الکتریکی، سیستم‌های خنک کننده باتری است. باتری‌های خودروهای الکتریکی به دلیل عملکرد پیوسته و بالا، گرم می‌شوند. لوله‌های پلی اتیلن به عنوان خطوط انتقال آب خنک کننده در این سیستم‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. آب خنک کننده از طریق این لوله‌ها به سیستم خنک کننده باتری رسیده و گرمای تولید شده توسط باتری را از آن جا به منابع خنک کننده خودرو منتقل می‌کند.

علاوه بر آن، لوله‌های پلی اتیلن در سیستم‌های تهویه و تبرید خودروهای الکتریکی نیز استفاده می‌شوند. این لوله‌ها جهت انتقال هوا یا سیالات خنک کننده در سیستم‌های تهویه و تبرید مورد استفاده قرار می‌گیرند.

با توجه به مزایای لوله‌های پلی اتیلن مانند مقاومت در برابر خوردگی، انعطاف پذیری، سبک بودن و عمر طولانی، استفاده از آنها در خودروهای الکتریکی بهبود عملکرد، بهبود بهره‌وری و کاهش وزن خودرو را ممکن می‌سازد. همچنین، این لوله‌ها باعث کاهش هزینه تولید و نگهداری می‌شوند.

بنابراین، لوله‌های پلی اتیلن در خودروهای الکتریکی برای سیستم‌های خنک کننده باتری، تهویه و تبرید استفاده می‌شوند.

خرید اتصالات پلی اتیلن

مزایای لوله پلی اتیلن

لوله های پلی اتیلن یکی از انواع لوله های پلاستیکی هستند که برای انتقال سیالات در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. مزایای استفاده از لوله های پلی اتیلن عبارتند از:

1- مقاومت بالا در برابر خوردگی: لوله های پلی اتیلن مقاومت بالایی در برابر خوردگی دارند. این مزیت آنها را به یک گزینه عالی برای کاربردهایی مانند انتقال آب و فاضلاب، تصفیه فاضلاب، گاز و پتروشیمی تبدیل کرده است.

2- انعطاف پذیری بالا: لوله های پلی اتیلن انعطاف پذیری بسیار بالایی دارند که اجازه می دهد تا به راحتی به هر شکل و سایزی برای مورد استفاده خاص شما تنظیم شوند.

3- وزن سبک: لوله های پلی اتیلن بسیار سبک هستند که به شما اجازه می دهد تا به راحتی آنها را برای نصب و حمل و نقل مناسب کنید.

4- نگهداری آسان: لوله های پلی اتیلن نیاز به نگهداری و خدمات کمتری دارند نسبت به لوله های فلزی، زمانی که تعمیر و نگهداری لوله ها لازم است.

5- سازگار با محیط زیست: لوله های پلی اتیلن سازگار با محیط زیست هستند و به راحتی بازیافت می شوند. این مزیت آنها را به یک گزینه پایدار برای محیط زیست تبدیل کرده است.

6- قابلیت نصب آسان: لوله های پلی اتیلن با توجه به انعطاف پذیری بالایی که دارند، به راحتی قابل نصب بر روی سطوح دیوارهای یا زمین های مختلف هستند.

آیا لوله پلی اتیلن مقاومت خوبی در برابر دماهای بالا دارد؟

لوله‌های پلی اتیلن در برابر دماهای بالا نسبتاً مقاوم هستند، اما مقاومت آنها در برابر دما بستگی به نوع پلی اتیلن و کلاس آن دارد. پلی اتیلن ممکن است به دو شکل اصلی تولید شود: پلی اتیلن با چگالی بالا (HDPE) و پلی اتیلن با چگالی پایین (LDPE).

در مورد پلی اتیلن با چگالی بالا (HDPE)، این نوع پلی اتیلن معمولاً مقاومت بهتری در برابر دماهای بالا دارد. HDPE می‌تواند دماهای بین -50 درجه سانتیگراد تا 80- درجه سانتیگراد را تحمل کند. به همین دلیل، از HDPE برای کاربردهایی که در برابر دماهای بالا مورد استفاده قرار می‌گیرند، مانند لوله‌های آب خنک کننده در خودروها، استفاده می‌شود.

اما در مورد پلی اتیلن با چگالی پایین (LDPE)، این نوع پلی اتیلن در دماهای بالا کمی ضعیفتر عمل می‌کند. محدوده دمایی که LDPE معمولاً می‌تواند تحمل کند، بین -50 درجه سانتیگراد تا 60 درجه سانتیگراد است. بنابراین، در برخی از کاربردها که نیاز به مقاومت بسیار بالا در برابر دماهای بالا دارند، ممکن است LDPE مناسب نباشد.

در هر صورت، برای اطمینان از مطابقت با نیازهای دما در کاربردهای خاص، معمولاً توصیه می‌شود که مشخصات فنی و مقادیر دما تحمل شده توسط تولیدکننده لوله پلی اتیلن را بررسی کنید.

لوله پلی اتیلن در ساختمان‌ها به چه صورت استفاده می‌شود؟

لوله پلی اتیلن در صنعت ساختمان‌سازی به عنوان یک جزء مهم استفاده می‌شود. این لوله‌ها به دلیل ویژگی‌های خاص خود شامل مقاومت در برابر خوردگی، انعطاف‌پذیری، عدم اثرگذاری از طریق الکتریسیته و عایق بودن به خوبی، برای کاربردهای مختلف در ساختمان‌ها مناسب هستند.

در زمینه سیستم‌های آب و فاضلاب، لوله پلی اتیلن استفاده می‌شود. به عنوان مثال، در سیستم‌های آب شهری، لوله‌های پلی اتیلن می‌توانند به عنوان خطوط انتقال آب در شبکه آب برای تامین آب سالم و ایمن به منازل و ساختمان‌ها استفاده شوند. همچنین، در سیستم‌های فاضلاب، لوله‌های پلی اتیلن می‌توانند برای جمع‌آوری و انتقال فاضلاب به صورت ایمن و مقاوم در برابر خوردگی استفاده شوند.

در سیستم‌های گازرسانی، لوله پلی اتیلن نیز به عنوان خطوط انتقال گاز مورد استفاده قرار می‌گیرد. این لوله‌ها به خاطر مقاومت خود در برابر خوردگی و انعطاف‌پذیری، به عنوان جایگزینی مناسب برای لوله‌های فلزی در سیستم‌های گازرسانی می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند.

علاوه بر این، لوله پلی اتیلن در سیستم‌های تهویه، سیستم‌های گرمایش و سرمایش، سیستم‌های آب داغ و سرد، و سیستم‌های آبیاری نیز استفاده می‌شود. این لوله‌ها می‌توانند به عنوان خطوط انتقال هوا، آب، و سیالات خنک کننده در این سیستم‌ها عمل کنند.

به طور کلی، لوله پلی اتیلن در ساختمان‌ها به عنوان جایگزینی مناسب برای لوله‌های فلزی در سیستم‌های آب، فاضلاب، گاز، تهویه، و سیستم‌های گرمایش و سرمایش استفاده می‌شود.

آیا لوله پلی اتیلن در صنعت بسته‌بندی نیز کاربرد دارد؟

بله، لوله پلی اتیلن در صنعت بسته‌بندی نیز کاربردهای گسترده‌ای دارد. به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد خود، این لوله‌ها به عنوان یک جزء مهم در فرآیندهای بسته‌بندی و حفاظت از محصولات مورد استفاده قرار می‌گیرند.

لوله‌های پلی اتیلن در بسته‌بندی مواد غذایی، محصولات شیمیایی، مواد خام، محصولات الکترونیکی و بسیاری دیگر از محصولات مورد استفاده قرار می‌گیرند. برخی از کاربردهای رایج لوله‌های پلی اتیلن در صنعت بسته‌بندی عبارتند از:

 1. بسته‌بندی مواد غذایی: لوله‌های پلی اتیلن در بسته‌بندی مواد غذایی مانند نان، حبوبات، پروتئین‌ها، آجیل و میوه‌ها استفاده می‌شوند. آنها به عنوان کیسه‌ها، پوشش‌ها و فیلم‌هایی که محصولات را درون آنها قرار می‌دهند، استفاده می‌شوند.

 2. بسته‌بندی صنعتی: لوله‌های پلی اتیلن در بسته‌بندی محصولات صنعتی مانند مواد شیمیایی، قطعات الکترونیکی، لوازم خانگی و محصولات تولیدی استفاده می‌شوند. آنها به عنوان کیسه‌ها، پوشش‌ها و بسته‌بندی‌های حفاظتی به کار می‌روند.

 3. بسته‌بندی کشاورزی: لوله‌های پلی اتیلن در بسته‌بندی محصولات کشاورزی مانند سبزیجات، میوه‌ها، نهال‌ها و گل‌ها استفاده می‌شوند. آنها به عنوان کیسه‌ها، پوشش‌ها و بسته‌بندی‌های حفاظتی در کشاورزی استفاده می‌شوند.

 4. بسته‌بندی صنعتی سنگین: لوله‌های پلی اتیلن با ضخامت بالا و مقاومت بالا در برابر ضربه و خراش استفاده می‌شوند. آنها به عنوان لوله‌های حفاظتی برای حمل و نقل قطعات سنگین و محصولاتی که نیاز به حفاظت از آنها در برابر آسیب‌های مکانیکی دارند، استفاده می‌شوند.

به طور کلی، لوله پلی اتیلن در صنعت بسته‌بندی به عنوان یک ماده بسته‌بندی چندمنظوره و متناسب با نیازهای خاص هر بسته‌بندی، مورد استفاده قرار می‌گیرد. از آنجا که لوله پلی اتیلن منعطف و مقاوم در برابر آب، رطوبت، خوردگی، تغییرات دما و آسیب‌های مکانیکی است، بسته‌بندی‌های موثر و کارآمدی را فراهم می‌کند.

آرمین خلفیان - صنعت پلیمر ایران

لوله‌های پلی اتیلن در مقایسه با لوله‌های فلزی چه مزایای دیگری دارند؟

لوله‌های پلی اتیلن در مقایسه با لوله‌های فلزی دارای مزایای زیادی هستند. در زیر به برخی از این مزایا اشاره می‌کنم:

 1. مقاومت در برابر خوردگی: یکی از مزایای بزرگ لوله‌های پلی اتیلن، مقاومت بالا در برابر خوردگی است. به عنوان مثال، در سیستم‌های آب و فاضلاب، لوله‌های پلی اتیلن به خوبی در برابر اثرات آب، شیمیایی‌ها و اکسیداسیون مقاومت نشان می‌دهند. این ویژگی آنها را برای استفاده در مناطق با خاک‌های خورنده و محیط‌های شیمیایی مناسب می‌سازد.

 2. انعطاف‌پذیری: لوله‌های پلی اتیلن انعطاف‌پذیری بالایی دارند و قابلیت تنظیم و انطباق با شکل‌ها و منحنی‌های مختلف را دارا هستند. این ویژگی آنها را برای نصب و اتصال آسان در سیستم‌های مختلف و حتی در شرایط سخت و دشوار مفید می‌کند.

 3. وزن سبک: لوله‌های پلی اتیلن به طور کلی وزنی سبکتر نسبت به لوله‌های فلزی دارند. این ویژگی باعث می‌شود که حمل و نقل، نصب و نگهداری آنها آسان‌تر و کم هزینه‌تر باشد.

 4. عایق بودن: لوله‌های پلی اتیلن عایق بسیار خوبی برای الکتریسیته و حرارت هستند. این ویژگی آنها را برای استفاده در سیستم‌های الکتریکی و گرمایی مناسب می‌سازد.

 5. مقاومت در برابر ضربه: لوله‌های پلی اتیلن مقاومت بالایی در برابر ضربه و خراش دارند. این ویژگی باعث می‌شود که در برابر آسیب‌های مکانیکی و فشارهای خارجی مقاومت کنند. در مقابل، لوله‌های فلزی به طور معمول حساسیت بیشتری نسبت به ضربه و خراش دارند.

 6. نصب و نگهداری آسان: لوله‌های پلی اتیلن نیاز به نگهداری و نصب کمتری نسبت به لوله‌های فلزی دارند. آنها به دلیل وزن سبک، انعطاف‌پذیری و مقاومت در برابر خوردگی، نیاز به تعمیر و نگهداری کمتری دارند.

به طور کلی، لوله‌های پلی اتیلن در مقایسه با لوله‌های فلزی دارای مزایایی مانند مقاومت در برابر خوردگی، انعطاف‌پذیری، وزن سبک، عایق بودن، مقاومت در برابر ضربه و نصب و نگهداری آسان هستند. با این حال، در برخی موارد، مانند برخی برنامه‌های با فشار بالا یا حرارت بالا، لوله‌های فلزی هنوز بهترین گزینه ممکن هستند. همچنین، در برخی صنایع خاص مانند صنعت نفت و گاز، هنوز از لوله‌های فلزی استفاده می‌شود. انتخاب بین لوله‌های پلی اتیلن و فلزی بستگی به نیازها و شرایط خاص هر برنامه و صنعت دارد.

آیا لوله‌های پلی اتیلن در برابر ضربه و خراش مقاوم هستند؟

بله، لوله‌های پلی اتیلن مقاومت قابل توجهی در برابر ضربه و خراش دارند. به دلیل خاصیت انعطاف‌پذیری و اصلاح‌پذیری آنها، لوله‌های پلی اتیلن قادر به جذب و تحمل ضربات مکانیکی هستند بدون اینکه به طور قابل توجهی آسیب ببینند. این ویژگی آنها را برای استفاده در برخی از برنامه‌ها و شرایط مناسب می‌سازد.

ترکیبی از انعطاف‌پذیری و مقاومت به ضربه، به لوله‌های پلی اتیلن امکان می‌دهد که در برابر ضربه‌های خارجی، مانند ضربه‌های ناشی از سقوط اشیاء سنگین، تغییر شکل کنند و سپس به شکل اصلی خود بازگردند بدون اینکه شکستگی یا خراش جدی ببینند. این ویژگی آنها را در مواردی مانند سیستم‌های آب و فاضلاب، سیستم‌های الکتریکی و سیستم‌های انتقال گاز به خصوص مفید می‌سازد.

با این حال، باید توجه داشت که همچنان ممکن است لوله‌های پلی اتیلن در برابر ضربات شدید و یا خراش‌های عمیق، آسیب ببینند. همچنین، در صورتی که لوله به آب‌های گرم یا مواد شیمیایی خاصی تحت تأثیر قرار بگیرد، ممکن است مقاومت آن در برابر ضربه کاهش یابد.

به طور کلی، لوله‌های پلی اتیلن در برابر ضربه و خراش مقاومت قابل توجهی دارند، اما همچنان باید با شرایط و محدودیت‌های خاص هر برنامه مورد نظر در نظر گرفته شود.

لوله‌های پلی اتیلن در برابر خوردگی و زنگ زدگی مقاومت دارند؟

بله، لوله‌های پلی اتیلن مقاومت بسیار بالایی در برابر خوردگی و زنگ زدگی دارند. این یکی از ویژگی‌های برجسته آنهاست و از طریق خصوصیات شیمیایی و فیزیکی پلی اتیلن به دست می‌آید.

از آنجا که لوله‌های پلی اتیلن از جنس یک پلیمر غیرفلزی هستند، زنگ زدگی که معمولاً در لوله‌های فلزی رخ می‌دهد، به طور طبیعی در آنها وجود ندارد. بنابراین، نیازی به پوشش‌های ضد زنگ مانند رنگ‌های محافظ یا رویش‌های فلزی بر روی سطح لوله نیست.

به علاوه، پلی اتیلن مقاومت بالایی در برابر اثرات شیمیایی دارد. این به این معنی است که در برابر بیشتر مواد شیمیایی که معمولاً در سیستم‌های آب و فاضلاب، صنایع شیمیایی و صنایع نفت و گاز مورد استفاده قرار می‌گیرند، مقاوم هستند. پلی اتیلن تحت تأثیر اسیدها، بازها، محلول‌های شیمیایی و مواد مختلف دیگر که ممکن است در سیستم‌های لوله‌کشی وجود داشته باشند، تغییر شکل کمی و آسیب جدی نمی‌بیند.

در نتیجه، لوله‌های پلی اتیلن به دلیل مقاومت بالا در برابر خوردگی و عدم زنگ زدگی، به عنوان یک جایگزین مناسب برای لوله‌های فلزی در بسیاری از برنامه‌ها استفاده می‌شوند.

عوامل موثر بر قیمت لوله پلی اتیلن کدامند؟

قیمت لوله‌های پلی اتیلن تحت تأثیر چندین عامل قرار می‌گیرد. در زیر، عوامل مهمی که بر قیمت لوله پلی اتیلن تأثیر می‌گذارند را بررسی می‌کنیم:

 1. قیمت نفت خام: پلی اتیلن از نفت خام تولید می‌شود و به همین دلیل قیمت آن به طور مستقیم تحت تأثیر قیمت نفت خام قرار می‌گیرد. در صورت افزایش قیمت نفت خام، قیمت لوله‌های پلی اتیلن نیز معمولاً افزایش می‌یابد.

 2. تولید و فراوری: هزینه تولید و فراوری پلی اتیلن، از جمله هزینه‌های مواد اولیه، فناوری تولید، انرژی مورد نیاز و هزینه‌های کارگری، تأثیر قابل توجهی بر قیمت نهایی دارد. هزینه‌های تولید و فراوری ممکن است در مناطق مختلف و به تبع آن در کشورهای مختلف متفاوت باشد.

 3. تقاضا و عرضه: عوامل تقاضا و عرضه نیز بر قیمت لوله‌های پلی اتیلن تأثیر می‌گذارند. در صورتی که تقاضا برای لوله‌های پلی اتیلن بالا باشد و عرضه آن کمتر از تقاضا باشد، قیمت معمولاً بالاتر خواهد بود. عواملی مانند رشد صنایع مرتبط، پروژه‌های عمرانی و تغییرات در بازارهای بین‌المللی می‌توانند تقاضا و عرضه را تحت تأثیر قرار دهند.

 4. نوع و ویژگی‌های لوله: ویژگی‌های خاصی مانند قطر، ضخامت دیواره، فشار کاری، استانداردها و گواهینامه‌ها، نوع پوشش داخلی و خارجی و سایر ویژگی‌های فنی لوله نیز بر قیمت تأثیر می‌گذارند. لوله‌های با ویژگی‌های خاص ممکن است قیمت بیشتری نسبت به لوله‌های استاندارد داشته باشند.

شرکت تولیدی محصولاتت پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن PE80 

لوله پلی اتیلن PE80 یک نوع لوله پلی اتیلن است که از نوع پلیمری با کد PE80 (Polyethylene 80) تشکیل شده است. PE80 به معنای پلی اتیلن با چگالی نسبتاً کمتر و وزن مولکولی متوسط است. این پلاستیک از گروه پلیمرهای پلی اتیلن با چگالی پایین (LDPE) است که به علت ویژگی‌های خاصش در برخی از کاربردها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کاربردهای لوله‌ پلی اتیلن PE100 

PE80 به عنوان یک نوع لوله پلی اتیلن، به عنوان جایگزینی برای لوله‌های فلزی و لوله‌های دیگر در برخی از کاربردها مانند سیستم‌های آب، فاضلاب، گاز و صنایع مختلف استفاده می‌شود. ویژگی‌هایی مانند مقاومت شیمیایی، مقاومت در برابر زنگ زدگی و خوردگی، انعطاف‌پذیری و سبکی از مزایای استفاده از لوله‌های پلی اتیلن PE80 است.

توجه داشته باشید که عبارت PE80 به نوع پلی اتیلن اشاره می‌کند و مشخصه‌های دقیق فنی ممکن است بر اساس استانداردها، رتبه‌بندی‌ها و ویژگی‌های دیگر متفاوت باشد. بهتر است در صورت نیاز به استفاده از لوله‌های PE80، از تامین کنندگان و تولیدکنندگان معتبر دریافت اطلاعات دقیق‌تری نمایید.

قیمت لوله پلی اتیلن PE80

برای دریافت قیمت لوله پلی اتیلن PE100 با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.

لوله پلی اتیلن PE100 

لوله پلی اتیلن PE100 نیز مانند PE80 یک نوع لوله پلی اتیلن است، اما با کد PE100 (Polyethylene 100) که به معنای پلی اتیلن با چگالی بالا و وزن مولکولی بالا است. PE100 در حالت کلی دارای ویژگی‌ها و خواص بهتری نسبت به PE80 می‌باشد.

لوله‌های پلی اتیلن PE100 به علت ویژگی‌های خاصشان در برخی از کاربردها بسیار محبوب هستند.

کاربردهای لوله‌ پلی اتیلن PE100 

 1. سیستم‌های آب: لوله‌های پلی اتیلن PE100 به عنوان جایگزینی برای لوله‌های فلزی و لوله‌های PVC در سیستم‌های آب شهری، سیستم‌های آب آشامیدنی و سیستم‌های آب‌دهی به کشاورزی استفاده می‌شوند. آنها برای انتقال آب با فشار بالا، مقاومت در برابر خوردگی و آب زنگ زدگی، انعطاف‌پذیری و عدم نفوذپذیری به آب بسیار مناسب هستند.

 2. سیستم‌های فاضلاب: لوله‌های پلی اتیلن PE100 نیز در سیستم‌های فاضلاب کاربرد دارند. آنها به عنوان لوله‌های جمع‌آوری فاضلاب، لوله‌های فاضلاب صنعتی و لوله‌های فاضلاب بازیافتی استفاده می‌شوند. PE100 به دلیل مقاومت بالا در برابر مواد شیمیایی، خوردگی و ضربه، توانایی انتقال فاضلاب با فشار بالا و عمر مفید طولانی، انتخاب مناسبی برای این کاربردها است.

 3. صنایع نفت و گاز: لوله‌های پلی اتیلن PE100 همچنین در صنایع نفت و گاز برای انتقال گازها، نفت خام و مواد شیمیایی استفاده می‌شوند. آنها مقاومت بالا در برابر شرایط آب و هوایی و شیمیایی، انطباق با استانداردهای صنعتی و امکانات جوشکاری و اتصال آسان را به همراه دارند.

 4. کاربردهای صنعتی: لوله‌های پلی اتیلن PE100 در برخی از کاربردهای صنعتی مانند صنایع شیمیایی، صنایع غذایی، صنایع دارویی و غیره نیز استفاده می‌شوند. آنها به عنوان لوله‌های انتقال مواد شیمیایی، لوله‌های جریان آب و لوله‌های صنفت استفاده می‌شوند. این لوله‌ها به دلیل مقاومت بالا در برابر شیمیایی‌ها، خوردگی، ضربه و درجه حرارت‌های مختلف، مورد توجه قرار می‌گیرند.

مهمترین ویژگی‌های لوله‌های پلی اتیلن PE100 شامل مقاومت بالا در برابر فشار، انعطاف‌پذیری، سبکی، ضدخوردگی، عدم نفوذپذیری به آب و مقاومت در برابر تغییرات شرایط آب و هوایی می‌باشد. این ویژگی‌ها باعث می‌شود لوله‌های PE100 مناسب برای کاربردهایی با فشار بالا، زمین‌های نامناسب و برنامه‌های طولانی مدت باشند.

قیمت لوله پلی اتیلن PE100

برای دریافت قیمت لوله پلی اتیلن PE100 با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.

لوله پلی اتیلن PE63 

لوله‌های پلی‌اتیلن (PE) با شاخص PE63 از نوعی پلی‌اتیلن با چگالی کمتر قابلیت انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به دیگر نوعی لوله‌های پلی‌اتیلن دارند.

PE63 یکی از شاخص‌های استاندارد برای لوله‌های پلی‌اتیلن است که به نوعی پلی‌اتیلن با مقاومت کششی 6.3 مگاپاسکال اشاره دارد. شاخص PE در واقع میزان مقاومت لوله پلی‌اتیلن در برابر فشار و کشش را نشان می‌دهد. هرچه شاخص PE بزرگتر باشد، مقاومت لوله نسبت به فشار و کشش بیشتر خواهد بود.

کاربردهای لوله پلی اتیلن PE63

لوله‌های PE63 به عنوان یک جزء از خطوط آبیاری و سیستم‌های آب و فاضلاب مورد استفاده قرار می‌گیرند. آنها معمولاً برای انتقال آب به مصرف‌کنندگان در کشاورزی، باغ و حتی استفاده خانگی مناسب هستند.

برای خرید لوله پلی‌اتیلن PE63، می‌توانید به فروشگاه‌های ساختمانی، فروشگاه‌های لوله و تجهیزات صنعتی، تامین‌کنندگان لوله‌های پلی‌اتیلن محلی یا حتی فروشگاه‌های آنلاین مراجعه کنید. اما قبل از خرید، مطمئن شوید که تامین‌کننده مطابق با استانداردهای لوله‌های پلی‌اتیلن عمل می‌کند و از کیفیت مطلوب برخوردار است. همچنین، بررسی کنید که آیا لوله PE63 به نیازها و مشخصات خاص پروژه شما می‌تواند پاسخ دهد.

قیمت لوله پلی اتیلن PE63

برای دریافت قیمت لوله پلی اتیلن PE63 با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.

قیمت لوله پلی اتیلن گازی به چه عواملی بستگی دارد؟

قیمت لوله پلی اتیلن گازی به عوامل مختلفی بستگی دارد. در زیر برخی از عوامل کلیدی که ممکن است بر قیمت تأثیر بگذارند را بررسی می‌کنیم:

 1. مواد اولیه: قیمت لوله پلی اتیلن گازی مرتبط با قیمت مواد اولیه است که برای تولید آن استفاده می‌شود. نرخ تأمین و تقاضا برای پلی اتیلن، قیمت نفت خام و قیمت گاز طبیعی از عواملی هستند که قیمت مواد اولیه را تحت تأثیر قرار می‌دهند. تغییرات در این عوامل می‌تواند قیمت لوله‌های پلی اتیلن گازی را تحت تأثیر قرار دهد.

 2. اندازه و قطر لوله: قطر و اندازه لوله پلی اتیلن گازی نیز بر قیمت تأثیر می‌گذارد. لوله‌های با قطر بزرگتر و اندازه‌های بزرگتر معمولاً هزینه تولید بیشتری دارند و ممکن است قیمت بالاتری داشته باشند.

 3. ضخامت دیواره لوله: ضخامت دیواره لوله پلی اتیلن گازی نیز بر قیمت تأثیر دارد. لوله‌های با دیواره‌های ضخیم‌تر معمولاً هزینه بیشتری دارند.

 4. استانداردها و مشخصات فنی: قیمت لوله پلی اتیلن گازی ممکن است بر اساس استانداردها و مشخصات فنی مورد نیاز برای کاربردهای خاص متفاوت باشد. استانداردها و مشخصات فنی می‌توانند تولید، آزمایش و گواهی‌نامه‌دهی بیشتری را مستلزم کنند که ممکن است قیمت را افزایش دهند.

 5. رقابت بازار: رقابت در بازار نیز می‌تواند قیمت لوله پلی اتیلن گازی را تحت تأثیر قرار دهد. وجود تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان متعدد باعث می‌شود رقابت بین آنها افزایش یابد و قیمت‌ها را تحت فشار قرار دهد.

 6. هزینه تولید: هزینه تولید شامل هزینه‌های مربوط به فرآیند تولید، انرژی، نیروی کار و سایر عوامل مرتبط است. هزینه‌های تولید می‌تواند تأثیر قابل توجهی روی قیمت لوله پلی اتیلن گازی داشته باشد

قیمت لوله پلی آبرسانی به چه عواملی بستگی دارد؟

قیمت لوله پلی آبرسانی نیز به عوامل مختلفی بستگی دارد. در زیر برخی از عوامل کلیدی که ممکن است بر قیمت تأثیر بگذارند را بررسی می‌کنیم:

 1. مواد اولیه: قیمت لوله پلی آبرسانی بستگی به قیمت مواد اولیه استفاده شده در تولید آن دارد. معمولاً پلیمرهای پلی اتیلن با کیفیت بالا در تولید لوله پلی آبرسانی استفاده می‌شوند. قیمت نفت خام و قیمت پلیمرها در بازار می‌تواند قیمت لوله را تحت تأثیر قرار دهد.

 2. قطر و ضخامت دیواره لوله: قطر و ضخامت دیواره لوله پلی آبرسانی نیز بر قیمت آن تأثیرگذار است. لوله‌های با قطر بزرگتر و ضخامت دیواره بیشتر ممکن است قیمت بیشتری داشته باشند.

 3. طول لوله: طول لوله پلی آبرسانی نیز می‌تواند تأثیرگذار باشد. لوله‌های با طول بیشتر ممکن است قیمت بیشتری داشته باشند.

 4. استانداردها و مشخصات فنی: استانداردها و مشخصات فنی مورد نیاز برای لوله‌های پلی آبرسانی می‌توانند قیمت را تحت تأثیر قرار دهند. لوله‌هایی که بر اساس استانداردها و مشخصات فنی خاصی تولید می‌شوند، ممکن است هزینه بیشتری داشته باشند.

 5. رقابت بازار: رقابت در بازار لوله پلی آبرسانی نیز می‌تواند قیمت را تحت تأثیر قرار دهد. وجود تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان متعدد باعث می‌شود رقابت بین آنها افزایش یابد و قیمت‌ها را تحت فشار قرار دهد.

 6. هزینه تولید: هزینه‌های مرتبط با فرآیند تولید، انرژی، نیروی کار و سایر عوامل مرتبط نیز می‌توانند تأثیرگذار باشند. هزینه‌های تولید می‌تواند قیمت لوله پلی آبرسانی را تحت تأثیر قرار دهد.

 7. نوع برند و کیفیت: برند و کیفیت لوله پلی آبرسانی نیز ممکن است بر قیمت تأثیرگذار باشد. برندهای معروف و لوله‌های با کیفیت بالاتر ممکن است قیمت بیشتری داشته باشند.

 8. تقاضاهمچنین، تقاضا برای لوله‌های پلی آبرسانی نیز می‌تواند بر قیمت آنها تأثیر بگذارد. در صورتی که تقاضا برای این نوع لوله‌ها بالا باشد و عرضه محدود باشد، احتمالاً قیمت بالاتری داشته باشند.

مهم است توجه داشته باشید که این عوامل به طور کلی هستند و ممکن است بسته به منطقه جغرافیایی و شرایط بازار محلی، تأثیرات متفاوتی داشته باشند. برای دقت بیشتر در خرید لوله پلی آبرسانی، بهتر است با تأمین‌کنندگان محلی تماس بگیرید تا در مورد قیمت‌های فعلی و عوامل مرتبط با آنها بیشتر بدانید.

عوامل موثر بر قیمت لوله پلی اتیلن فاضلابی 

قیمت لوله پلی اتیلن فاضلابی نیز به عوامل مختلفی بستگی دارد. در زیر برخی از عوامل کلیدی که ممکن است بر قیمت تأثیر بگذارند را بررسی می‌کنیم:

 1. مواد اولیه: قیمت لوله پلی اتیلن فاضلابی بستگی به قیمت مواد اولیه استفاده شده در تولید آن دارد. معمولاً پلیمرهای پلی اتیلن با کیفیت بالا در تولید لوله پلی اتیلن فاضلابی استفاده می‌شوند. قیمت نفت خام و قیمت پلیمرها در بازار می‌تواند قیمت لوله را تحت تأثیر قرار دهد.

 2. قطر و ضخامت دیواره لوله: قطر و ضخامت دیواره لوله پلی اتیلن فاضلابی نیز بر قیمت آن تأثیرگذار است. لوله‌های با قطر بزرگتر و ضخامت دیواره بیشتر ممکن است قیمت بیشتری داشته باشند.

 3. طول لوله: طول لوله پلی اتیلن فاضلابی نیز می‌تواند تأثیرگذار باشد. لوله‌های با طول بیشتر ممکن است قیمت بیشتری داشته باشند.

 4. استانداردها و مشخصات فنی: استانداردها و مشخصات فنی مورد نیاز برای لوله‌های پلی اتیلن فاضلابی می‌توانند قیمت را تحت تأثیر قرار دهند. لوله‌هایی که بر اساس استانداردها و مشخصات فنی خاصی تولید می‌شوند، ممکن است هزینه بیشتری داشته باشند.

 5. رقابت بازار: رقابت در بازار لوله پلی اتیلن فاضلابی نیز می‌تواند قیمت را تحت تأثیر قرار دهد. وجود تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان متعدد باعث می‌شود رقابت بین آنها افزایش یابد و قیمت‌ها را تحت فشار قرار دهد.

 6. هزینه تولید: هزینه‌های مرتبط با فرآیند تولید، انرژی، نیروی کار و سایر عوامل مرتبط نیز می‌توانند تأثیرگذار باشند. هزینه‌های تولید می‌تواند قیمت لوله پلی اتیلن فاضلابی را تحت تأثیر قرار دهد.

 7. نوع برند و کیفیت: برند و کیفیت لوله پلی اتیلن فاضلابی نیز ممکن است بر قیمت تأثیرگذار باشد. برندهای معروف و لولهپلی اتیلن فاضلابی، معمولاً یکی از مصنوعات پلیمری است که برای انتقال فاضلاب‌ها و آب‌های فاضلابی استفاده می‌شود. قیمت این لوله‌ها به عوامل زیر مرتبط است:

 8. مواد اولیه: مصرف مواد اولیه، به ویژه پلیمر مورد استفاده در تولید لوله پلی اتیلن فاضلابی، بر قیمت نهایی تأثیرگذار است. قیمت پلیمرهای پلی اتیلن در بازار می‌تواند تغییر کند و این تغییرات می‌تواند به قیمت لوله نیز انتقال یابد.

 9. قطر و ضخامت دیواره لوله: قطر و ضخامت دیواره لوله پلی اتیلن فاضلابی تأثیر مستقیم بر قیمت دارد. لوله‌های با قطر بزرگتر و ضخامت دیواره بیشتر ممکن است قیمت بیشتری داشته باشند.

 10. طول لوله: طول لوله نیز به قیمت تأثیر می‌گذارد. لوله‌های با طول بیشتر ممکن است قیمت بیشتری داشته باشند.

 11. استانداردها و مشخصات فنی: استانداردها و مشخصات فنی مورد نیاز برای لوله‌های پلی اتیلن فاضلابی ممکن است قیمت را تحت تأثیر قرار دهند. تولید لوله‌هایی که با استانداردها و مشخصات فنی خاصی سازگار باشند، ممکن است هزینه بیشتری را در بر داشته باشد.

 12. رقابت بازار: رقابت در بازار لوله پلی اتیلن فاضلابی نیز می‌تواند قیمت را تحت تأثیر قرار دهد. وجود رقبا و تأمین‌کنندگان متعدد ممکن است باعث افزایش رقابت و کاهش قیمت‌ها شود.

 13. هزینه تولید: هزینه‌های مرتبط با فرآیند تولید، انرژی، نیروی کار و سایر عوامل مرتبط نیز می‌تواند تأثیرگذار باشد. این هزینه‌ها می‌توانند به قیمت لوله اضافه شوند.

 14. نوع برند و کیفیت: برند و کیفیت لوله پلی اتیلن فاضلابی نیز ممکن است بر قیمت آن تأثیرگذار باشد. برندهای معروف و لوله‌های با کیفیت بالاتر ممکن است قیمت بیشتری داشته باشند.

 15. تقاضا: تقاضا برای لوله‌های پلی اتیلن فاضلابی نیز می‌

انبار کارخانه صنعن پلیمر ایران

استانداردهای لوله پلی اتیلن 

استانداردهای لوله پلی اتیلن مورد استفاده در صنعت فاضلاب عموماً بر اساس استانداردهای ملی یا بین‌المللی تعیین می‌شوند. در زیر چند استاندارد رایج برای لوله‌های پلی اتیلن فاضلابی ذکر شده است:

 1. استاندارد ASTM D3350: استاندارد ASTM D3350 به مشخصات پلیمرهای پلی اتیلن با استفاده در لوله‌سازی می‌پردازد. این استاندارد شامل شاخص‌هایی مانند چگالی، مقاومت به ضربه، مقاومت به تغییرات دما و مقاومت به ترکیدگی است.

 2. استاندارد EN 12201: استاندارد EN 12201 توسط اتحادیه اروپا برای لوله‌های پلی اتیلن فشار قابل انعطاف (PE) استفاده می‌شود. این استاندارد شامل مشخصات فنی مانند قطرها، ضخامت دیواره، خواص مکانیکی و خواص هیدرولیکی است.

 3. استاندارد ISO 4427: استاندارد ISO 4427 برای لوله‌های پلی اتیلن فشار قابل انعطاف (PE) استفاده می‌شود. این استاندارد شامل مشخصات فنی مانند قطرها، ضخامت دیواره، خواص مکانیکی و خواص هیدرولیکی است.

 4. استاندارد AWWA C906: استاندارد AWWA C906 توسط انجمن آب و فاضلاب آمریکا (AWWA) برای لوله‌های پلی اتیلن فشار قابل انعطاف (PE) استفاده می‌شود. این استاندارد شامل مشخصات فنی مانند قطرها، ضخامت دیواره، خواص مکانیکی و خواص هیدرولیکی است.

 5. استاندارد DIN 8074/8075: استاندارد DIN 8074/8075 برای لوله‌های پلی اتیلن فشار قابل انعطاف (PE) استفاده می‌شود و توسط سازمان استاندارد آلمان (DIN) تعیین شده است. این استاندارد شامل مشخصات فنی مانند قطرها، ضخامت دیواره، خواص مکانیکی و خواص هیدرولیکی است.

توجه داشته باشید که استانداردهای مورد استفاده بستگی به منطقه جغرافیایی و مقررات محلی دارد. استفاده از استانداردهای معتبر و مناسب در تولید و استفاده از لوله‌های پلی اتیلن فاضلابی بسیار مهم است تا اطمینان حاصل شود که محصولات دارای کیفیت و سازگاری لازم با سیستم فاضلاب هستند. برای اطلابقیه پاسخ را ادامه می‌دهم:

برای اطلاعات دقیق‌تر و به‌روزتر درباره استانداردهای لوله پلی اتیلن فاضلابی، توصیه می‌شود با سازمان‌ها و انجمن‌های مرتبط در منطقه جغرافیایی خود تماس بگیرید. همچنین، تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان لوله‌های پلی اتیلن نیز می‌توانند اطلاعات جامع‌تری در این زمینه ارائه دهند.

قیمت بروز لوله پلی اتیلن

شرکت صنعت پلیمر ایران با بیش از 8 سال سابقه در تولید و عرضه لوله و اتصالات پلی‌اتیلن از بزرگ‌ترین و شرکت های این حوزه محسوب می گردد. 

قیمت لوله پلی اتیلن 200 آبرسانی 10 بار

قیمت بروز شده: 3,565,000 ريال

قیمت لوله پلی اتیلن 180 آبرسانی 10 بار

قیمت بروز شده: 3,883,000 ريال

قیمت لوله پلی اتیلن 160 آبرسانی 10 بار

قیمت بروز شده: 2,282,100 ريال

قیمت لوله پلی اتیلن 140 آبرسانی 10 بار

قیمت بروز شده: 1,747,000 ريال

قیمت لوله پلی اتیلن 125 آبرسانی 10 بار

قیمت بروز شده: 1,393,000 ريال

قیمت لوله پلی اتیلن 110 آبرسانی 10 بار

قیمت بروز شده: 1,096,000 ريال

قیمت لوله پلی اتیلن 90 آبرسانی 10 بار

قیمت بروز شده: 737,000 ريال

قیمت لوله پلی اتیلن 75 آبرسانی 10 بار

قیمت بروز شده: 515,000 ريال

قیمت لوله پلی اتیلن 63 آبرسانی 10 بار

قیمت بروز شده: 364,000 ريال

قیمت انواع لوله پلی اتیلن PE100

برای دریافت قیمت لحظه ای لوله پلی اتیبن PE100 با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.

قیمت لوله 1 اینچ پلی اتیلن

برای دریافت قیمت لوله پلی اتیلن 1 اینچ با ما تماس بگیرید. قیمت ما در سراسر کشور بروز می باشد. کارشناسان ما 24 ساعته پاسخگوی شما هستند.

قیمت لوله 2 اینچ پلی اتیلن

برای دریافت قیمت لوله پلی اتیلن 2 اینچ با کارشناسان پشتیبانی شرکت پایپ لاین تماس حاصل نمایید.

قیمت لوله 3 اینچ پلی اتیلن

برای دریافت قیمت لوله پلی اتیلن 3 اینچ با ما تماس بگیرید. قیمت ما در سراسر کشور بروز می باشد.

قیمت لوله 4 اینچ پلی اتیلن

برای دریافت قیمت لوله پلی اتیلن 4 اینچ با ما تماس بگیرید. قیمت ما در سراسر کشور بروز می باشد. کارشناسان ما 24 ساعته پاسخگوی شما هستند.

قیمت لوله 5 اینچ پلی اتیلن

برای دریافت قیمت لوله پلی اتیلن 5 اینچ با ما تماس بگیرید. قیمت ما در سراسر کشور بروز می باشد.

قیمت لوله 6 اینچ پلی اتیلن

برای دریافت قیمت لوله پلی اتیلن 6 اینچ با ما تماس بگیرید. قیمت ما در سراسر کشور بروز می باشد.

قیمت لوله 8 اینچ پلی اتیلن

برای دریافت قیمت لوله پلی اتیلن 8 اینچ با ما تماس بگیرید. قیمت ما در سراسر کشور بروز می باشد. کارشناسان ما 24 ساعته پاسخگوی شما هستند.

قیمت لوله 10 اینچ پلی اتیلن

برای دریافت قیمت لوله پلی اتیلن 10 اینچ با کارشناسان پشتیبانی شرکت پایپ لاین تماس حاصل نمایید.

قیمت لوله کاروگیت

برای مشاهده لیست قیمت لوله کاروگیت با کارشناسان ما در تماس باشید.

قیمت لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر

برای دریافت لیست قیمت روز لوله پلی اتیلن 110میلیمتر با ما تماس بگیرید. قیمت ما در سراسر کشور بروز می باشد. کارشناسان ما 24 ساعته پاسخگوی شما هستند.

قیمت لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر

برای دریافت لیست قیمت روز لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر با ما تماس بگیرید.

قیمت لوله پلی اتیلن 75 میلیمتر

برای دریافت لیست قیمت روز لوله پلی اتیلن 75 میلیمتر با ما تماس بگیرید. کارشناسان ما 24 ساعته پاسخگوی شما هستند.

قیمت لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر

برای دریافت لیست قیمت روز لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر با ما تماس بگیرید. قیمت ما بروز می باشد. کارشناسان ما 24 ساعته پاسخگوی شما هستند.

قیمت لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر

برای دریافت لیست قیمت روز لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر با ما تماس بگیرید. قیمت ما در سراسر کشور بروز می باشد. کارشناسان ما 24 ساعته پاسخگوی شما هستند.

قیمت لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر

برای دریافت لیست قیمت روز لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر با ما تماس بگیرید.

قیمت لوله پلی اتیلن 32 میلیمتر

برای دریافت لیست قیمت روز لوله پلی اتیلن 32 میلیمتر با ما تماس بگیرید. قیمت پایپ لاین بروز می باشد. کارشناسان ما 24 ساعته پاسخگوی شما هستند.

قیمت لوله پلی اتیلن 25 میلیمتر

برای دریافت لیست قیمت روز لوله پلی اتیلن 25 میلیمتر از کارخانه تولیدی پایپ لاین با ما تماس بگیرید. قیمت پایپ لاین بروز می باشد. کارشناسان ما 24 ساعته پاسخگوی شما هستند.

قیمت لوله پلی اتیلن 20 میلیمتر

برای دریافت لیست قیمت روز لوله پلی اتیلن 20 میلیمتر از کارخانه تولیدی پایپ لاین با ما تماس بگیرید. قیمت پایپ لاین بروز می باشد.

قیمت لوله پلی اتیلن 1000 فاضلابی 4 بار

قیمت بروز شده: 37,976,000 ريال

قیمت لوله پلی اتیلن 900 فاضلابی 4 بار

قیمت بروز شده: 30,794,000 ريال

قیمت لوله پلی اتیلن 800 فاضلابی 4 بار

قیمت بروز شده: 24,290,000 ريال

قیمت لوله پلی اتیلن 710 فاضلابی 4 بار

قیمت بروز شده: 19,160,000 ريال

قیمت لوله پلی اتیلن 630 فاضلابی 4 بار

قیمت بروز شده: 15,049,000 ريال

قیمت لوله پلی اتیلن 560 فاضلابی 4 بار

قیمت بروز شده: 12,918,000 ريال

قیمت لوله پلی اتیلن 500 فاضلابی 4 بار

قیمت بروز شده: 9,655,000 ريال

قیمت لوله پلی اتیلن 450 فاضلابی 4 بار

قیمت بروز شده: 7,736,000 ريال

قیمت لوله پلی اتیلن 400 فاضلابی 4 بار

قیمت بروز شده: 6,510,000 ريال

قیمت لوله پلی اتیلن 315 فاضلابی 4 بار

قیمت بروز شده: 3,887,000 ريال

قیمت لوله پلی اتیلن 63 کشاورزی 6 بار

قیمت بروز شده: 257,000 ريال

قیمت لوله پلی اتیلن 75 کشاورزی 6 بار

قیمت بروز شده: 341,000 ريال

قیمت لوله پلی اتیلن 90 کشاورزی 6 بار

قیمت بروز شده: 463,000 ريال

قیمت لوله پلی اتیلن 110 کشاورزی 6 بار

قیمت بروز شده: 822,000 ريال

قیمت لوله پلی اتیلن 125 کشاورزی 6 بار

قیمت بروز شده: 823,000 ريال

قیمت لوله پلی اتیلن 140 کشاورزی 6 بار

قیمت بروز شده: 1,271,000 ريال

قیمت لوله پلی اتیلن 160 کشاورزی 6 بار

قیمت بروز شده: 1,335,000 ريال

قیمت لوله پلی اتیلن 180 کشاورزی 6 بار

قیمت بروز شده: 1,413,000 ريال

قیمت لوله پلی اتیلن 200 کشاورزی 6 بار

قیمت بروز شده: 2,468,000 ريال

قیمت لوله پلی اتیلن 225 کشاورزی 6 بار

قیمت بروز شده: 2,874,000 ريال

قیمت لوله پلی اتیلن 250 کشاورزی 6 بار

قیمت بروز شده: 3,686,000 ريال

قیمت لوله پلی اتیلن 315 کشاورزی 6 بار

قیمت بروز شده: 5,759,000 ريال

قیمت لوله پلی اتیلن 400 کشاورزی 6 بار

قیمت بروز شده: 9,794,000 ريال

قیمت لوله پلی اتیلن 450 کشاورزی 6 بار

قیمت بروز شده: 12,867,000 ريال

قیمت لوله پلی اتیلن 500 کشاورزی 6 بار

قیمت بروز شده: 15,584,000 ريال

قیمت لوله پلی اتیلن 560 کشاورزی 6 بار

قیمت بروز شده: 19,282,000 ريال

قیمت لوله پلی اتیلن 630 کشاورزی 6 بار

قیمت بروز شده: 24,179,000 ريال

قیمت لوله پلی اتیلن 710 کشاورزی 6 بار

قیمت بروز شده: 29,492,000 ريال

قیمت لوله پلی اتیلن 800 کشاورزی 6 بار

قیمت بروز شده: 37,329,000 ريال

قیمت لوله پلی اتیلن 900 کشاورزی 6 بار

قیمت بروز شده: 47,177,000 ريال

قیمت لوله پلی اتیلن 1000 کشاورزی 6 بار

قیمت بروز شده: 58,075,100 ريال

قیمت لوله پلی اتیلن 1000 آبرسانی 10 بار

قیمت بروز شده: 88,375,000 ريال

قیمت لوله پلی اتیلن 900 آبرسانی 10 بار

قیمت بروز شده: 71,205,100 ريال

قیمت لوله پلی اتیلن 800 آبرسانی 10 بار

قیمت بروز شده: 56,580,100 ريال

قیمت لوله پلی اتیلن 710 آبرسانی 10 بار

قیمت بروز شده: 44,591,000 ريال

قیمت لوله پلی اتیلن 630 آبرسانی 10 بار

قیمت بروز شده: 36,047,000 ريال

قیمت لوله پلی اتیلن 560 آبرسانی 10 بار

قیمت بروز شده: 29,674,100 ريال

قیمت لوله پلی اتیلن 500 آبرسانی 10 بار

قیمت بروز شده: 22,119,100 ريال

قیمت لوله پلی اتیلن 450 آبرسانی 10 بار

قیمت بروز شده: 17,777,100 ريال

قیمت لوله پلی اتیلن 400 آبرسانی 10 بار

قیمت بروز شده: 14,240,000 ريال

قیمت لوله پلی اتیلن 315 آبرسانی 10 بار

قیمت بروز شده: 8,777,000 ريال

قیمت لوله پلی اتیلن 250 آبرسانی 10 بار

قیمت بروز شده: 5,555,000 ريال

قیمت لوله پلی اتیلن 225 آبرسانی 10 بار

قیمت بروز شده: 4,510,000 ريال

قیمت لوله پلی اتیلن گازی 63

هر متر لوله پلی اتیلن گازی معادل 558,000 ريال می باشد

قیمت لوله پلی اتیلن گازی 75

هر متر لوله پلی اتیلن گازی معادل 856,000 ريال می باشد

قیمت لوله پلی اتیلن گازی 90

هر متر لوله پلی اتیلن گازی معادل 1,151,000 ريال می باشد

قیمت لوله پلی اتیلن گازی 110

هر متر لوله پلی اتیلن گازی معادل 1,702,000 ريال می باشد

قیمت لوله پلی اتیلن گازی 125

هر متر لوله پلی اتیلن گازی معادل 2,191,000 ريال می باشد

قیمت لوله پلی اتیلن گازی 140

هر متر لوله پلی اتیلن گازی معادل 2,745,000 ريال می باشد

قیمت لوله پلی اتیلن گازی 160

هر متر لوله پلی اتیلن گازی معادل 3,574,000 ريال می باشد

قیمت لوله پلی اتیلن گازی 180

هر متر لوله پلی اتیلن گازی معادل 4,518,000 ريال می باشد

قیمت لوله پلی اتیلن گازی 200

هر متر لوله پلی اتیلن گازی معادل 5,564,000 ريال می باشد

قیمت لوله پلی اتیلن گازی 225

هر متر لوله پلی اتیلن گازی معادل 7,185,500 ريال می باشد

قیمت لوله پلی اتیلن گازی 250

هر متر لوله پلی اتیلن گازی معادل 8,712,000 ريال می باشد

قیمت لوله پلی اتیلن گازی 315

هر متر لوله پلی اتیلن گازی معادل 13,770,500 ريال می باشد

قیمت لوله پلی اتیلن گازی 400

هر متر لوله پلی اتیلن گازی معادل 22,165,000 ريال می باشد

قیمت لوله پلی اتیلن گازی 450

هر متر لوله پلی اتیلن گازی معادل 28,080,500 ريال می باشد

قیمت لوله پلی اتیلن گازی 500

هر متر لوله پلی اتیلن گازی معادل 34,655,500 ريال می باشد

قیمت لوله پلی اتیلن گازی 560

هر متر لوله پلی اتیلن گازی معادل 43,475,500 ريال می باشد

قیمت لوله پلی اتیلن گازی 630

هر متر لوله پلی اتیلن گازی معادل 54,980,000 ريال می باشد

قیمت لوله پلی اتیلن گازی 710

هر متر لوله پلی اتیلن گازی معادل 69,550,000 ريال می باشد

قیمت لوله پلی اتیلن گازی 800

هر متر لوله پلی اتیلن گازی معادل 88,210,000 ريال می باشد

قیمت لوله پلی اتیلن گازی 900

هر متر لوله پلی اتیلن گازی معادل 111,410,000 ريال می باشد

قیمت لوله پلی اتیلن گازی 1000

هر متر لوله پلی اتیلن گازی معادل 138,050,500 ريال می باشد

ارتباط با واحد فروش و پشتیبانی

09120489678
مهندس آمین خلفیان


مهندس آرمین خلفیان   09120189678