قیمت اتصالات گالوانیزه | قیمت لوله گالوانیزه

(دوشنبه 1403/04/04)

قیمت اتصالات گالوانیزه | قیمت لوله گالوانیزه

 

قیمت اتصالات گالوانیزه فشار قوی

 

 قیمت اتصالات گالوانیزه

قیمت لوله گالوانیزه

در جدول زیر، قیمت لوله گالوانیزه در سایزهای مختلف درج شده است.

قیمت اتصالات گالوانیزه
اتصالات گالوانیزه قیمت(ريال)
قیمت لوله گالوانیزه 1 اینچ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ريال
قیمت لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ ۸,۱۱۰,۰۰۰ ريال
قیمت لوله گالوانیزه 1/2 2 اینچ ۱۶,۳۵۰,۰۰۰ ريال
قیمت لوله گالوانیزه 1/2 اینچ ۳,۳۱۵,۰۰۰ ريال
قیمت لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ ۷,۷۸۰,۰۰۰ ريال
قیمت لوله گالوانیزه 2 اینچ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ريال
قیمت لوله گالوانیزه 3 اینچ ۲۱,۵۵۰,۰۰۰ ريال
قیمت لوله گالوانیزه 3/4 اینچ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ريال
قیمت لوله گالوانیزه 4 اینچ ۲۴,۲۲۰,۰۰۰ ريال
قیمت لوله گالوانیزه 5 اینچ ۳۸,۵۵۰,۰۰۰ ريال
قیمت لوله گالوانیزه 6 اینچ ۵۹,۱۷۰,۰۰۰ ريال

لوله و اتصالات گالوانیزه 1

جدول وزنی لوله و اتصالات گالوانیزه

در جدول زیر، اطلاعات وزنی لوله و اتصالات گالوانیزه درج شده است.

وزن اتصالات گالوانیزه

قطر(اینچ)

قطر لوله (میلی متر)

ضخامت لوله (میلی متر)

وزن هر متر (کیلو گرم)

لوله گالوانیزه 1.2 اینچ

21.3

1

0.51

لوله گالوانیزه 1.2 اینچ

21.3

1.25

0.63

لوله گالوانیزه 1.2 اینچ

21.3

1.5

0.74

لوله گالوانیزه 1.2 اینچ

21.3

2

0.97

لوله گالوانیزه 1.2 اینچ

21.3

2.5

1.21

لوله گالوانیزه 1.2 اینچ

21.3

3

1.45

لوله گالوانیزه 3.4 اینچ

26.7

1

0.66

لوله گالوانیزه 3.4 اینچ

26.7

1.25

0.79

لوله گالوانیزه 3.4 اینچ

26.7

1.5

0.96

لوله گالوانیزه 3.4 اینچ

26.7

2

1.24

لوله گالوانیزه 3.4 اینچ

26.7

2.5

1.52

لوله گالوانیزه 3/4 اینچ

26/7

3

1.81

لوله گالوانیزه 1 اینچ

33.7

1

0.83

لوله گالوانیزه 1 اینچ

33.7

1.25

1.02

لوله گالوانیزه 1 اینچ

33.7

1.5

1.23

لوله گالوانیزه 1 اینچ

33.7

2

1.61

لوله گالوانیزه 1 اینچ

33.7

2.5

1.94

لوله گالوانیزه 1 اینچ

33.7

3

2.32

لوله گالوانیزه 1 اینچ

33.7

3.5

2.68

لوله گالوانیزه 1 اینچ

33.7

4

3.05

لوله گالوانیزه 1/1.4 اینچ

42.2

1

1.04

لوله گالوانیزه 1/1.4 اینچ

42.2

1.25

1.28

لوله گالوانیزه 1/1.4 اینچ

42.2

1.5

1.54

لوله گالوانیزه 1/1.4 اینچ

42.2

2

2.01

لوله گالوانیزه 1/1.4 اینچ

42.2

2.5

2.48

لوله گالوانیزه 1/1.4 اینچ

42.2

3

2.95

لوله گالوانیزه 1/1.4 اینچ

42.2

3.5

3.48

لوله گالوانیزه 1/1.4 اینچ

42.2

4

3.85

لوله گالوانیزه 1/1.2 اینچ

48.3

1

1.19

لوله گالوانیزه 1/1.2 اینچ

48.3

1.25

1.48

لوله گالوانیزه 1/1.2 اینچ

48.3

1.5

1.77

لوله گالوانیزه 1/1.2 اینچ

48.3

2

2.29

لوله گالوانیزه 1/1.2 اینچ

48.3

2.5

2.81

لوله گالوانیزه 1/1.2 اینچ

48.3

3

3.38

لوله گالوانیزه 1/1.2 اینچ

48.3

3.5

3.91

لوله گالوانیزه 1/1.2 اینچ

48.3

4

4.42

لوله گالوانیزه 2 اینچ

60.3

1

1.49

لوله گالوانیزه 2 اینچ

60.3

1.25

1.85

لوله گالوانیزه 2 اینچ

60.3

1.5

2.21

لوله گالوانیزه 2 اینچ

60.3

2

2.93

لوله گالوانیزه 2 اینچ

60.3

2.5

3.64

لوله گالوانیزه 2 اینچ

60.3

3

4.32

لوله گالوانیزه 2 اینچ

60.3

3.5

5.01

لوله گالوانیزه 2 اینچ

603

4

5.62

لوله گالوانیزه 2 اینچ

60.3

4.5

6.26

لوله گالوانیزه 2 اینچ

60.3

5

6.9

لوله گالوانیزه 2 اینچ

60.3

5.5

7.63

لوله گالوانیزه 2 اینچ

60.3

6

8.13

لوله گالوانیزه 2/1.2 اینچ

76

1.5

2.79

لوله گالوانیزه 2/1.2 اینچ

76

2

3.7

لوله گالوانیزه 2/1.2 اینچ

76

2.5

4.59

لوله گالوانیزه 2/1.2 اینچ

76

3

5.48

لوله گالوانیزه 2/1.2 اینچ

76

3.5

6.35

لوله گالوانیزه 2/1.2 اینچ

76

4

7.2

لوله گالوانیزه 2/1.2 اینچ

76

4.5

8.04

لوله گالوانیزه 1/1.2 اینچ

76

5.5

9.85

لوله گالوانیزه 2/1.2 اینچ

76

6

10.51

لوله گالوانیزه 3 اینچ

88.9

2

4.38

لوله گالوانیزه 3 اینچ

88.9

2.5

5.46

لوله گالوانیزه 3 اینچ

88.9

3

6.51

لوله گالوانیزه 3 اینچ

88.9

3.5

7.56

لوله گالوانیزه 3 اینچ

88.9

4

8.58

لوله گالوانیزه 3 اینچ

88.9

4.5

9.58

لوله گالوانیزه 3 اینچ

88.9

5

10.57

لوله گالوانیزه 3 اینچ

88.9

5.5

11.74

لوله گالوانیزه 3 اینچ

88.9

6

12.51

لوله گالوانیزه 4 اینچ

114.3

2

5.68

لوله گالوانیزه 4 اینچ

114.3

2.5

6.98

لوله گالوانیزه 4 اینچ

114.3

3

8.38

لوله گالوانیزه 4 اینچ

114.3

3.5

9.76

لوله گالوانیزه 4 اینچ

114.3

4

11.18

لوله گالوانیزه 4 اینچ

114.3

4.5

12.43

لوله گالوانیزه 4 اینچ

114.3

5

13.75

لوله گالوانیزه 4 اینچ

114.3

5.5

15.21

لوله گالوانیزه 4 اینچ

114.3

6

16.26

لوله گالوانیزه 5 اینچ

140.3

2.5

8.62

لوله گالوانیزه 5 اینچ

140.3

3

10.36

لوله گالوانیزه 5 اینچ

140.3

3.5

11.95

لوله گالوانیزه 5 اینچ

140.3

4

13.72

لوله گالوانیزه 5 اینچ

140.3

4.5

15.39

لوله گالوانیزه 5 اینچ

140.3

5

16.95

لوله گالوانیزه 5 اینچ

140.3

5.5

18.75

لوله گالوانیزه 5 اینچ

140.3

6

20.51

لوله گالوانیزه 6 اینچ

168.3

2.5

10.48

لوله گالوانیزه 6 اینچ

168.3

3

12.58

لوله گالوانیزه 6 اینچ

168.3

3.5

14.69

لوله گالوانیزه 6 اینچ

168.3

4

16.74

لوله گالوانیزه 6 اینچ

168.3

4.5

18.81

لوله گالوانیزه 6 اینچ

168.3

5

20.79

لوله گالوانیزه 6 اینچ

168.3

5.5

22.7

لوله گالوانیزه 6 اینچ

168.3

6

24.84

لوله گالوانیزه 6 اینچ

168.3

6.5

26.35

لوله گالوانیزه 6 اینچ

168.3

7

28.68

لوله گالوانیزه 8 اینچ

219.1

3

16.08

لوله گالوانیزه 8 اینچ

219.1

3.5

18.74

لوله گالوانیزه 8 اینچ

219.1

4

21.39

لوله گالوانیزه 8 اینچ

219.1

4.5

24.03

لوله گالوانیزه 8 اینچ

219.1

5

26.65

لوله گالوانیزه 8 اینچ

219.1

5.5

29.27

لوله گالوانیزه 8 اینچ

219.1

6

31.89

لوله گالوانیزه 8 اینچ

219.1

6.5

34.44

لوله گالوانیزه 8 اینچ

219.1

7

37.74

لوله و اتصالات گالوانیزه 2

لیست قیمت اتصالات لوله گالوانیزه

در جدول زیر، لیست قیمت لوله و اتصالات گالوانیزه را مشاهده نمایید.

لیست قیمت اتصالات لوله گالوانیزه
نام اتصال سایز واحد اندازه گیری قیمت

زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۳/۴ اینچ  

۳/۴

عدد

۴۳,۰۰۰

زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۱ اینچ  

۱

عدد

۶۷,۰۰۰

زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۱,۱/۴ اینچ  

۱,۱/۴

عدد

۹۸,۰۰۰

زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۱,۱/۲ اینچ  

۱,۱/۲

عدد

۱۳۰,۰۰۰

زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۴ اینچ  

۴

عدد

۸۰۰,۰۰۰

زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۱/۲ اینچ  

۱/۲

عدد

۲۲,۰۰۰

زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۳/۴ اینچ  

۳/۴

عدد

۴۳,۰۰۰

زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۱ اینچ  

۱

عدد

۶۷,۰۰۰

زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۱,۱/۴ اینچ  

۱,۱۴

عدد

۹۸,۰۰۰

زانو گالوانیزه ۴۵ سایز۱,۱/۲ اینچ  

۱,۱/۲

عدد

۱۳۰,۰۰۰

زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۲ اینچ  

۲

عدد

۲۷۰,۰۰۰

زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۲,۱/۲ اینچ  

۲,۱/۲

عدد

۳۷۰,۰۰۰

زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۳ اینچ  

۳

عدد

۵۰۰,۰۰۰

زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۴ اینچ  

۴

عدد

۸۰۰,۰۰۰

سه راه مساوی گالوانیزه ۱/۲ اینچ  

۱/۲

عدد

۳۰,۰۰۰

سه راه مساوی گالوانیزه ۱ اینچ  

۱

عدد

۸۵,۰۰۰

سه راه مساوی گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ  

۱,۱/۴

عدد

۱۲۰,۰۰۰

سه راه مساوی گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ  

۱,۱/۲

عدد

۱۷۰,۰۰۰

سه راه مساوی گالوانیزه ۲ اینچ  

۲

عدد

۳۲۰,۰۰۰

سه راه مساوی گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ  

۲,۱/۲

عدد

۴۵۰,۰۰۰

سه راه مساوی گالوانیزه ۳ اینچ  

۳

عدد

۶۵۰,۰۰۰

سه راه مساوی گالوانیزه ۴ اینچ  

۴

عدد

۹۵۰,۰۰۰

چپقی گالوانیزه ۱/۲ اینچ  

۱/۲

عدد

۲۵,۰۰۰

چپقی گالوانیزه ۳/۴ اینچ  

۳/۴

عدد

۴۶,۰۰۰

چپقی گالوانیزه ۱ اینچ  

۱

عدد

۶۹,۰۰۰

چپقی گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ  

۱,۱/۴

عدد

۱۱۰,۰۰۰

چپقی گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ  

۱,۱/۲

عدد

۱۳۵,۰۰۰

چپقی گالوانیزه ۲ اینچ  

۲

عدد

۲۶۰,۰۰۰

چپقی گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ  

۲۱/۲

عدد

۳۹۰,۰۰۰

چپقی گالوانیزه ۳ اینچ  

۳

عدد

۵۱۰,۰۰۰

چپقی گالوانیزه ۴ اینچ  

۴

عدد

۹۰۰,۰۰۰

چپقی ۴۵ درجه گالوانیزه ۱/۲ اینچ  

۱/۲

عدد

۲۵,۰۰۰

چپقی ۴۵ درجه گالوانیزه ۳/۴ اینچ  

۳/۴

عدد

۴۶,۰۰۰

چپقی ۴۵ درجه گالوانیزه ۱ اینچ  

۱

عدد

۶۹,۰۰۰

چپقی ۴۵ درجه گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ  

۱,۱/۴

عدد

۱۱۰,۰۰۰

چپقی ۴۵ درجه گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ  

۱,۱/۲

عدد

۱۳۵,۰۰۰

چپقی ۴۵ درجه گالوانیزه ۲ اینچ  

۲

عدد

۲۶۰,۰۰۰

چپقی ۴۵ درجه گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ  

۲,۱/۲

عدد

۳۹۰,۰۰۰

چپقی ۴۵ درجه گالوانیزه ۳ اینچ  

۳

عدد

۵۱۰,۰۰۰

چپقی ۴۵ درجه گالوانیزه ۴ اینچ  

۴

عدد

۹۰۰,۰۰۰

روپچ توپیچ گالوانیزه ۱/۲ اینچ  

۱/۲

عدد

۲۱,۵۰۰

روپچ توپیچ گالوانیزه ۳/۴ اینچ  

۳/۴

عدد

۳۳,۰۰۰

روپچ توپیچ گالوانیزه ۱ ینچ  

۱

عدد

۵۵,۰۰۰

روپچ توپیچ گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ  

۱,۱/۴

عدد

۸۰,۰۰۰

روپچ توپیچ گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ  

۱,۱/۲

عدد

۱۲۰,۰۰۰

روپچ توپیچ گالوانیزه ۲ اینچ  

۲

عدد

۱۸۵,۰۰۰

روپچ توپیچ گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ  

۲,۱/۲

عدد

۲۵۵,۰۰۰

روپچ توپیچ گالوانیزه ۳ اینچ  

۳

عدد

۳۹۰,۰۰۰

روپچ توپیچ گالوانیزه ۴ اینچ  

۴

عدد

۶۵۰,۰۰۰

مغزی گالوانیزه ۱/۲ اینچ  

۱*/۲

عدد

۱۹,۵۰۰

مغزی گالوانیزه ۳/۴ اینچ  

۳/۴

عدد

۳۳,۰۰۰

مغزی گالوانیزه ۱ اینچ  

۱

عدد

۴۷,۰۰۰

مغزی گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ  

۱,۱/۴

عدد

۷۰,۰۰۰

مغزی گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ  

۱,۱/۲

عدد

۸۵,۰۰۰

مغزی گالوانیزه ۴ اینچ  

۴

عدد

۴۶۰,۰۰۰

مغزی تبدیلی گالوانیزه ۳/۴*۱/۲ اینچ  

۳/۴*۱/۲

عدد

۳۴,۰۰۰

مغزی تبدیلی گالوانیزه ۱ *۱/۲ اینچ  

۱*۱/۲

عدد

۵۰,۰۰۰

مغزی تبدیلی گالوانیزه ۱*۳/۴ اینچ  

۱*۳/۴

عدد

۵۰,۰۰۰

بوشن لبه دار گالوانیزه ۱/۲ اینچ  

۱/۲

عدد

۲۱,۰۰۰

بوشن لبه دار گالوانیزه ۳/۴ اینچ  

۳/۴

عدد

۳۴,۰۰۰

بوشن لبه دار گالوانیزه ۱ اینچ  

۱

عدد

۴۷,۰۰۰

بوشن لبه دار گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ  

۱,۱/۴

عدد

۷۰,۰۰۰

بوشن لبه دار گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ  

۱,۱/۲

عدد

۹۰,۰۰۰

بوشن لبه دار گالوانیزه ۲ اینچ  

۲

عدد

۱۶۵,۰۰۰

بوشن لبه دار گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ  

۲,۱/۲

عدد

۲۴۰,۰۰۰

بوشن لبه دار گالوانیزه ۳ اینچ  

۳

عدد

۳۵۰,۰۰۰

بوشن لبه دار گالوانیزه ۴ اینچ  

۴

عدد

۴۹۰,۰۰۰

بوشن تبدیل گالوانیزه۳/۴*۱/۲ اینچ  

۳/۴*۱/۲

عدد

۴۷,۰۰۰

بوشن تبدیل گالوانیزه ۱*۱/۲ اینچ  

۱*۱/۲

عدد

۹,۶۰۰

بوشن تبدیل گالوانیزه ۳/۴*۱ اینچ  

۱*۳/۴

عدد

۹,۶۰۰

مهره ماسوره گالوانیزه ۱/۲ اینچ  

۱/۲

عدد

۹۰,۰۰۰

مهره ماسوره گالوانیزه ۳/۴ اینچ  

۳/۴

عدد

۱۲۰,۰۰۰

مهره ماسوره گالوانیزه ۱ اینچ  

۱

عدد

۱۵۰,۰۰۰

مهره ماسوره گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ  

۱,۱/۴

عدد

۲۵۵,۰۰۰

مهره ماسوره گالوانیزه ۲ اینچ  

۲

عدد

۴۹۰,۰۰۰

مهره ماسوره گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ  

۲,۱/۲

عدد

۸۵۰,۰۰۰

مهره ماسوره گالوانیزه ۳ اینچ  

۳

عدد

۱,۰۰۰,۰۰۰

مهره ماسوره گالوانیزه ۴ اینچ  

۴

عدد

۱,۴۰۰,۰۰۰

درپوش نری گالوانیزه ۱/۲ اینچ  

۱/۲

عدد

۱۴,۰۰۰

درپوش نری گالوانیزه ۳/۴ اینچ  

۳/۴

عدد

۲۵,۰۰۰

درپوش نری گالوانیزه ۱ اینچ  

۱

عدد

۳۲,۰۰۰

درپوش نری گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ  

۱,۱/۴

عدد

۵۷,۰۰۰

درپوش نری گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ  

۱,۱/۲

عدد

۷۵,۰۰۰

درپوش نری گالوانیزه ۲ اینچ  

۲

عدد

۹۸,۰۰۰

درپوش نری گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ  

۲,۱/۲

عدد

۲۳۰,۰۰۰

درپوش نری گالوانیزه ۳ اینچ  

۳

عدد

۲۸۰,۰۰۰

درپوش نری گالوانیزه ۴ اینچ  

۴

عدد

۵۵۰,۰۰۰

تبدیل گالوانیزه ۳/۴*۱/۲ اینچ  

۱/۲*۳/۴

عدد

۱۹,۰۰۰

تبدیل گالوانیزه ۳/۴*۱ اینچ  

۱*۳/۴

عدد

۳۵,۰۰۰

تبدیل گالوانیزه ۳/۴*۱,۱/۴ اینچ  

۱,۱/۴*۳/۴

عدد

۶۰,۰۰۰

تبدیل گالوانیزه ۳/۴*۱,۱/۲ اینچ  

۱,۱/۲*۳/۴

عدد

۸۰,۰۰۰

تبدیل گالوانیزه ۳/۴*۲ اینچ  

۲*۳/۴

عدد

۱۱۰,۰۰۰

تبدیل گالوانیزه ۳/۴*۲,۱/۲ اینچ  

۲,۱/۲*۳/۴

عدد

۰

تبدیل گالوانیزه ۳/۴*۳ اینچ  

۳*۳/۴

عدد

۰

تبدیل گالوانیزه ۱*۱/۲ اینچ  

۱/۲*۱

عدد

۳۵,۰۰۰

تبدیل گالوانیزه ۱*۱,۱/۴ اینچ  

۱,۱/۴*۱

عدد

۶۰,۰۰۰

تبدیل گالوانیزه ۱*۱,۱/۲ اینچ  

۱,۱/۲*۱

عدد

۸۰,۰۰۰

تبدیل گالوانیزه ۱*۲ اینچ  

۲*۱

عدد

۱۱۰,۰۰۰

تبدیل گالوانیزه ۱*۲,۱/۲ اینچ  

۲,۱/۲*۱

عدد

۰

تبدیل گالوانیزه ۱*۳ اینچ  

۳*۱

عدد

۳۲۰,۰۰۰

تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۴*۱/۲ اینچ  

۱/۲*۱,۱/۴

عدد

۶۰,۰۰۰

تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۴*۱,۱/۲ اینچ  

۱,۱/۲*۱,۱/۴

عدد

۸۰,۰۰۰

تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۴*۲ اینچ  

۲*۱,۱/۴

عدد

۱۱۰,۰۰۰

تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۴*۲,۱/۲ اینچ  

۲,۱/۲*۱,۱/۴

عدد

۰

تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۴*۳ اینچ  

۳*۱۱/۴

عدد

۰

تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۴*۴ اینچ  

۴*۱۱/۴

عدد

۰

تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۲*۱/۲ اینچ  

۱/۲*۱,۱/۲

عدد

۸۰,۰۰۰

تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۲*۲ اینچ  

۲*۱,۱/۲

عدد

۱۱۰,۰۰۰

تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۲*۲,۱/۲ اینچ  

۲,۱/۲*۱,۱/۲

عدد

۱۸۵,۰۰۰

تبدیل گالوانیزه ۱۱/۲*۳ اینچ  

۳*۱,۱/۲

عدد

۳۲۰,۰۰۰

تبدیل گالوانیزه ۱۱/۲*۴ اینچ  

۴*۱,۱/۲

عدد

۴۱۰,۰۰۰

تبدیل گالوانیزه ۲*۱/۲ اینچ  

۱/۲*۲

عدد

۱۱۰,۰۰۰

تبدیل گالوانیزه ۲*۲,۱/۲ اینچ  

۲۱/۲*۲

عدد

۱۸۵,۰۰۰

تبدیل گالوانیزه ۲*۳ اینچ  

۳*۲

عدد

۳۲۰,۰۰۰

تبدیل گالوانیزه ۲*۴ اینچ  

۴*۲

عدد

۴۱۰,۰۰۰

تبدیل گالوانیزه ۲,۱/۲*۱/۲ اینچ  

۱/۲*۲۱/۲

عدد

۰

تبدیل گالوانیزه ۲,۱/۲*۳ اینچ  

۳*۲,۱/۲

عدد

۳۲۰,۰۰۰

تبدیل گالوانیزه ۲,۱/۲*۴ اینچ  

۴*۲,۱/۲

عدد

۴۱۰,۰۰۰

لوله و اتصالات گالوانیزه 3

اتصالات گالوانیزه چیست؟

اتصالات گالوانیزه، اتصالاتی هستند که با استفاده از روش "گالوانیزه" تولید می‌شوند. در این روش، پوششی از روی فلز دیگری  روی فلز اصلی که  عمدتا از جنس فولاد است قرار داده می‌شود تا آن را در برابر خوردگی و زنگ زدگی حفاظت کند.

اتصالات گالوانیزه به عنوان اتصالات شبکه‌های لوله‌کشی یا سازه‌های فلزی در صنعت و غیره کاربرد دارند. این اتصالات باعث افزایش عمر و مقاومت در برابر خوردگی و زنگ زدگی قطعات به  کار رفته می‌شوند.

مزایای اتصالات گالوانیزه چیست؟

مزایای استفاده از اتصالات گالوانیزه عبارتند از:

 1.  مقاومت بالا در برابر خوردگی و زنگ زدگی: پوشش فلز روی فولاد به عنوان یک لایه حفاظتی عمل کرده و باعث می‌شود فولاد در مقابل خوردگی و زنگ زدگی مقاومت بیشتری داشته باشد.
 2.  مقاومت بالا در برابر شرایط آب و هوایی سخت: اتصالات گالوانیزه تحت شرایط آب و هوایی سخت نیز مقاومت بسیار بالایی دارند و در برابر عوامل آب و هوایی مانند باران، برف، رطوبت و ... مقاومت می کنند.
 3.  قیمت مناسب: اتصالات گالوانیزه قیمت مناسبی نسبت به سایر روش‌های حفاظتی دارند و باعث صرفه‌جویی در هزینه‌های ساخت و نگهداری شبکه‌های لوله‌کشی و سازه‌های فلزی می‌شوند.
 4. نصب آسان: اتصالات گالوانیزه به سادگی نصب می‌شوند و نیاز به تجهیزات خاصی ندارند. همچنین، پوشش فلز روی فولاد باعث می‌شود که اتصالات برای مدت طولانی قابل استفاده باشند.
 5.  زیبایی و ظاهر جذاب: پوشش فلز روی فولاد در اتصالات گالوانیزه باعث می‌شود که ظاهری جذاب و زیبا داشته باشند و به سازه‌ها و لوله‌کشی‌ها شکلی جذاب ببخشند.

قیمت روز اتصالات گالوانیزه فشار قوی

معایب اتصالات گالوانیزه چیست؟

به طور کلی، استفاده از اتصالات گالوانیزه دارای معایب زیر است:

 1. حساسیت به خم شدن: پوشش فلز روی فولاد نسبتاً سخت است و در صورت خم شدن، ممکن است پوشش فلزی از روی سطح فولاد برداشته شود و منجر به آسیب‌هایی مانند خوردگی و زنگ زدگی شود.
 2.  نیاز به تعویض: با گذر زمان، پوشش فلز روی فولاد در اتصالات گالوانیزه پوچ می‌شود و نیاز به تعویض دارد. این موضوع، هزینه‌هایی را برای نگهداری و تعمیر ایجاد می‌کند.
 3.  عدم مقاومت در برابر خوردگی در برخی شرایط: استفاده از اتصالات گالوانیزه در برخی شرایط خاص مانند مواد شیمیایی قوی و محیط‌های خاصی که pH آن‌ها بسیار پایین یا بالا است، ممکن است نتیجه‌ای مطلوب نداشته باشد و این اتصالات در برابر خوردگی مقاومت نداشته باشند.
 4.  فرآیند تولید پوشش گالوانیزه زیست محیطی نامطلوبی دارد: فرآیند گالوانیزه کردن ممکن است به عنوان یک منبع آلودگی به محیط زیست شناخته شود.

 

 پیشنهاد میکنیم مقاله قیمت بروز لوله سفید پلی اتیلن را مطالعه نمایید

 

لوله و اتصالات گالوانیزه 4

اتصالات گالوانیزه فشار قوی (High-Pressure Galvanized Fittings)

 • این نوع اتصالات برای استفاده در سیستم‌هایی با فشار آب بالا، مانند شبکه‌های آب شهری یا شبکه‌های آبیاری، طراحی شده‌اند.
 • اتصالات گالوانیزه فشار قوی معمولاً از فلز گالوانیزه تشکیل شده‌اند که با روشی به نام گالوانیزه‌کردن پوشش داده شده است. این پوشش یک لایه نازک از روی و روکش روی آن را تشکیل می‌دهد و از اکسیداسیون و خوردگی محافظت می‌کند.
 • اتصالات گالوانیزه فشار قوی معمولاً با رزوه (سریع)، پیچی یا جوشی بر روی سطح لوله‌ها نصب می‌شوند. این اتصالات معمولاً با استفاده از روکش‌های آب بندی مطابق با استاندارد‌های مربوطه نصب می‌شوند تا از نشتی آب جلوگیری شود.

اتصالات گالوانیزه فشار ضعیف (Low-Pressure Galvanized Fittings)

 • این نوع اتصالات برای استفاده در سیستم‌هایی با فشار آب کمتر، مانند شبکه‌های خانگی آب یا سیستم‌های آبیاری کوچکتر، طراحی شده‌اند.
 • اتصالات گالوانیزه فشار ضعیف نیز از فلز گالوانیزه ساخته شده‌اند و به همان روش گالوانیزه‌کردن پوشش داده شده‌اند.
 • اتصالات گالوانیزه فشار ضعیف معمولاً با استفاده از قطعات رزوه (سریع) یا پیچی بر روی سطح لوله‌ها نصب می‌شوند.

اتصالات لوله‌ای گالوانیزه (Galvanized Pipe Fittings)

اتصالات لوله‌ای گالوانیزه برای اتصال و اتصال دادن لوله‌ها در سیستم‌های لوله‌کشی استفاده می‌شوند. این اتصالات می‌توانند شامل سوپاپ‌ها، کوپلینگ‌ها، تی‌ها، کرُنر‌ها و غیره باشند. آنها معمولاً در سیستم‌های آب، گاز و حفاظت در برابر حریق استفاده می‌شوند.

لوله و اتصالات گالوانیزه 5

اتصالات نگهدارنده گالوانیزه (Galvanized Hold Down)

اتصالات نگهدارنده گالوانیزه برای نگهداری و ثابت نگه داشتن قطعات سازه‌ای مانند تیرها و ستون‌ها استفاده می‌شوند. آنها می‌توانند شامل کلمپ‌ها، بست‌ها، پایه‌ها و غیره باشند. این اتصالات برای ساختمان‌ها، پل‌ها و سازه‌های صنعتی استفاده می‌شوند.

اتصالات سیم گالوانیزه (Galvanized Wire Connectors)

اتصالات سیم گالوانیزه برای اتصال و اتصال دادن سیم‌های فلزی در سیستم‌های برقی استفاده می‌شوند. آنها می‌توانند شامل کانکتورها، جوشکاری‌ها، پیچ‌ها و غیره باشند. این اتصالات برای نصب و تعمیرات برق ساختمان‌ها، صنایع و سیستم‌های برقی عمومی استفاده می‌شوند.

اتصالات پوسته گالوانیزه (Galvanized Casing Fittings)

اتصالات پوسته گالوانیزه برای اتصال لوله‌ها و سیم‌ها در سیستم‌های حفاری و استخراج نفت و گاز استفاده می‌شوند. آنها می‌توانند شامل مفصل‌ها، کاپلینگ‌ها، اتصالات تی و غیره باشند. این اتصالات برای نصب و تعمیرات لوله‌ها و سیم‌ها در صنایع حفاری و استخراج منابع طبیعی استفاده می‌شوند.

آیا اتصالات گالوانیزه فشار قوی و فشار ضعیف مقاوم در برابر خوردگی هستند؟

اتصالات گالوانیزه فشار قوی و فشار ضعیف از طریق پوشش گالوانیزه مقاومت خود را در برابر خوردگی افزایش می‌دهند. روش گالوانیزه کردن، که در این اتصالات استفاده می‌شود، به معنای پوشش دادن فلز با لایه‌ای از روی و روکش روی است. این لایه محافظتی از فلز زیرین ایجاد می‌کند و از تماس مستقیم با محیط خارجی جلوگیری می‌کند.

با این حال، مقاومت اتصالات گالوانیزه در برابر خوردگی ممکن است به عوامل مختلفی بستگی داشته باشد، از جمله:

 1. محیط: نوع و خاصیت محیطی که اتصالات در آن قرار می‌گیرند، تأثیر زیادی بر مقاومت آنها در برابر خوردگی دارد. برخی محیط‌ها مانند آب شور، اسیدها یا بازها می‌توانند خوردگی را افزایش دهند.

 2. دما: دما نیز می‌تواند تأثیر زیادی بر خوردگی اتصالات گالوانیزه داشته باشد. در دماهای بسیار بالا یا بسیار پایین، ممکن است پوشش گالوانیزه آسیب ببیند و مقاومت در برابر خوردگی کاهش یابد.

 3. زمان: با گذشت زمان، لایه گالوانیزه ممکن است خراب شود یا خوردگی در زیر آن رخ دهد. ترکیب اتصالات با فلز زیرین نیز می‌تواند تأثیری در مقاومت در برابر خوردگی داشته باشد.

بنابراین، اگر در محیط‌هایی با خطر خوردگی بالا قرار می‌گیرید، ممکن است نیاز به استفاده از اتصالات با پوشش‌های محافظ بیشتری داشته باشید. در این صورت، معمولاً اتصالات فولادی ضد زنگ مانند اتصالات استنلس استیل پیشنهاد می‌شوند که مقاومت بیشتری در برابر خوردگی دارند.

تفاوت اتصالات فشار قوی و فشار ضعیف پلی اتیلن چیست؟

اتصالات فشار قوی و فشار ضعیف در واقع به نحوه‌ی اتصال لوله‌های پلی اتیلن با یکدیگر اشاره دارند.

اتصالات فشار قوی PE، برای استفاده در فشارهای بالا طراحی شده‌اند و با استفاده از روش‌هایی مانند جوشکاری و پرس، لوله‌های پلی اتیلن را به هم وصل می‌کنند. این اتصالات علاوه بر مقاومت در برابر فشارهای بالا، دارای مقاومت بالا در برابر خوردگی و تغییرات دما هستند.

از طرفی، اتصالات فشار ضعیف PE برای استفاده در فشارهای پایین‌تر طراحی شده‌اند و به کمک المان‌های تثبیتی مانند سوزن‌های کشویی و کلاچی، لوله‌های پلی اتیلن را به هم وصل می‌کنند. این اتصالات به دلیل سادگی نصب و عدم نیاز به تجهیزات پیچیده، از محبوبیت بالایی در صنعت استفاده می‌کنند.

بنابراین، تفاوت اصلی بین این دو نوع اتصالات PE، در مقاومت آن‌ها در برابر فشار و نیاز به روش‌های خاص برای نصب و اتصال لوله‌هاست.

لوله و اتصالات گالوانیزه 6

انواع اتصالات پلی اتیلن کدامند؟

اتصالات پلی اتیلن (PE) یکی از انواع اتصالات لوله‌کشی هستند و در بسیاری از صنایع مانند نفت، گاز، آب، فاضلاب، کشاورزی و ... استفاده می‌شوند. انواع اتصالات پلی اتیلن عبارتند از:

 1.  اتصالات الکتروفیوژن (Electrofusion): در این نوع اتصالات، لوله‌های پلی اتیلن با استفاده از دستگاه الکتروفیوژن به هم متصل می‌شوند. در این روش، با اعمال جریان الکتریکی و گرمای مناسب، دو لوله پلی اتیلن با هم ذوب شده و به هم متصل می‌شوند.
 2. اتصالات پرسی (Butt Fusion): در این نوع اتصالات، دو لوله پلی اتیلن با استفاده از دستگاه پرسی در سردخانه به هم متصل می‌شوند.
 3.  اتصالات انعطاف پذیر (Flexi-Joint): در این نوع اتصالات، لوله‌های پلی اتیلن با استفاده از اتصالات انعطاف‌پذیر به هم متصل می‌شوند. این نوع اتصالات برای تأمین حرکت و انعطاف در شبکه‌های لوله‌کشی استفاده می‌شوند.
 4.  اتصالات پلاستیکی (Plastic): در این نوع اتصالات، لوله‌های پلی اتیلن از طریق اتصالات پلاستیکی همانند کانکشن‌ها به هم متصل می‌شوند.
 5.  اتصالات کامپوزیتی (Composite): در این نوع اتصالات، پوشش کامپوزیتی از فولاد و پلیمر روی لوله‌های پلی اتیلن قرار می‌گیرد و سپس با استفاده از اتصالات مخصوص به هم متصل می‌شوند.

تفاوت اتصالات فشار قوی و فشار ضعیف پلی اتیلن چیست؟

اتصالات فشار قوی و فشار ضعیف در واقع به نحوه‌ی اتصال لوله‌های پلی اتیلن با یکدیگر اشاره دارند.

اتصالات فشار قوی PE، برای استفاده در فشارهای بالا طراحی شده‌اند و با استفاده از روش‌هایی مانند جوشکاری و پرس، لوله‌های پلی اتیلن را به هم وصل می‌کنند. این اتصالات علاوه بر مقاومت در برابر فشارهای بالا، دارای مقاومت بالا در برابر خوردگی و تغییرات دما هستند.

از طرفی، اتصالات فشار ضعیف PE برای استفاده در فشارهای پایین‌تر طراحی شده‌اند و به کمک المان‌های تثبیتی مانند سوزن‌های کشویی و کلاچی، لوله‌های پلی اتیلن را به هم وصل می‌کنند. این اتصالات به دلیل سادگی نصب و عدم نیاز به تجهیزات پیچیده، از محبوبیت بالایی در صنعت استفاده می‌کنند.

بنابراین، تفاوت اصلی بین این دو نوع اتصالات PE، در مقاومت آن‌ها در برابر فشار و نیاز به روش‌های خاص برای نصب و اتصال لوله‌هاست.

آیا اتصالات گالوانیزه در مقابل اسیدها و بازها مقاومت دارند؟

اتصالات گالوانیزه در برابر اسیدها و بازها معمولاً مقاومت خوبی دارند، اما این مقاومت بستگی به نوع اسید یا باز و شرایط محیطی دارد.

با توجه به روش گالوانیزه کردن، که شامل پوشش دادن فلز با لایه‌ای از روی و روکش روی است، اتصالات گالوانیزه می‌توانند مقاومت قابل توجهی در برابر اسیدها و بازها داشته باشند. روی و روکش روی این اتصالات معمولاً مانع تماس مستقیم فلز با محیط خارجی می‌شود و خوردگی را کاهش می‌دهد.

اما باید توجه داشت که اتصالات گالوانیزه ممکن است در مقابل اسیدها و بازهای خاصی مانند اسیدهای قوی (مانند اسیدهای سولفوریک و نیتریک) یا بازهای شدید (مانند آلکالی هیدروکسیدها) مقاومت کمتری داشته باشند. در این موارد، ممکن است پوشش گالوانیزه آسیب ببیند و فلز زیرین قابلیت خوردگی را نشان دهد.

اگر در محیطی با اسیدها یا بازهای خاص قرار دارید، بهتر است از مواد و اتصالاتی که به طور خاص برای مقاومت در برابر این اجزا طراحی شده‌اند استفاده کنید. به عنوان مثال، برخی از اتصالات استنلس استیل یا PVC (پلی وینیل کلرید) می‌توانند مقاومت بهتری در برابر اسیدها و بازها داشته باشند.

قیمت لوله و اتصالات گالوانیزه در تهران

برای استعلام قیمت لوله و اتصالات گالوانیزه در تهران با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

ارتباط با واحد فروش و پشتیبانی

09120489678
مهندس آمین خلفیان


مهندس آرمین خلفیان   09120189678