قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد

(جمعه 1403/04/22)

قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد - لوله پلی اتیلن استاندارد

 

لوله پلی اتیلن استاندارد چیست؟

لوله پلی اتیلن استاندارد از جمله نوعی لوله‌های پلاستیکی است که از مواد پلیمری به نام پلی اتیلن ساخته می‌شود. این نوع لوله به دلیل ویژگی‌هایی همچون مقاومت در برابر خوردگی، انعطاف‌پذیری بالا، سبکی و قابلیت نصب آسان در بسیاری از کاربردهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد را همین حالا از صنعت پلیمر ایران استعاتم بگیرید.

لوله‌های پلی اتیلن استاندارد عمدتاً با استفاده از فرایند اکستروژن تولید می‌شوند. در این فرایند، پلیمر پلی اتیلن به صورت گرانول در دستگاه اکستروژن قرار می‌گیرد و با گذراندن از یک ماتریس خنک کننده، به شکل یک لوله پلی اتیلن به بیرون خارج می‌شود.

لوله‌های پلی اتیلن استاندارد معمولاً برای انتقال آب، فاضلاب، گاز و هوا، انواع مواد شیمیایی و ... استفاده می‌شوند. این لوله‌ها در اندازه‌ها و ضخامت‌های مختلفی تولید می‌شوند و برای مصارف مختلفی قابل استفاده هستند.

قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد

در جدول زیر لیست قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد را مشاهده نمایید.

قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد فاضلابی – ساختمانی
لوله پلی اتیلن فاضلابی 4 بار قیمت هر متر ضخامت وزن
لوله پلی اتیلن استاندارد 63 فاضلابی 4 بار 194,000 ریال 1.8 میلیمتر 0.364
لوله پلی اتیلن استاندارد 75 فاضلابی 4 بار 248,000 ريال 2.0 میلیمتر 0.467
لوله پلی اتیلن استاندارد 90 فاضلابی 4 بار 341,000 ريال 2.2 میلیمتر 0.643
لوله پلی اتیلن استاندارد 110 فاضلابی 4 بار 510,000 ريال 2.7 میلیمتر 0.943
لوله پلی اتیلن استاندارد 125 فاضلابی 4 بار 662,000 ريال 3.1 میلیمتر 1.23
لوله پلی اتیلن استاندارد 140 فاضلابی 4 بار 826,000 ريال 3.5 میلیمتر 1.54
لوله پلی اتیلن استاندارد 160 فاضلابی 4 بار 1,200,000 ريال 4.0 میلیمتر 2.0
لوله پلی اتیلن استاندارد 180 فاضلابی 4 بار 1,420,000 ريال 4.4 میلیمتر 2.49
لوله پلی اتیلن استاندارد 200 فاضلابی 4 بار 1,717,000 ريال 4.9 میلیمتر 3.05
لوله پلی اتیلن استاندارد 225 فاضلابی 4 بار 2,050,000 ريال 5.5 میلیمتر 3.86
لوله پلی اتیلن استاندارد 250 فاضلابی 4 بار 2,560,000 ريال 6.2 میلیمتر 4.83
لوله پلی اتیلن استاندارد 315 فاضلابی 4 بار 3,990,000 ريال 7.7 میلیمتر 7.52
لوله پلی اتیلن استاندارد 400 فاضلابی 4 بار 6,413,000 ريال 9.8 میلیمتر 12.1
لوله پلی اتیلن استاندارد 450 فاضلابی 4 بار 8,209,000 ريال 11.0 میلیمتر 15.3
لوله پلی اتیلن استاندارد 500 فاضلابی 4 بار 10,170,000 ريال 12.3 میلیمتر 19.0
لوله پلی اتیلن استاندارد 560 فاضلابی 4 بار 12,408,000 ريال 13.7 میلیمتر 23.6
لوله پلی اتیلن استاندارد 630 فاضلابی 4 بار 15,747,000 ريال 15.4 میلیمتر 29.9
لوله پلی اتیلن استاندارد 710 فاضلابی 4 بار 20,240,000 ريال 17.4 میلیمتر 38.0
لوله پلی اتیلن استاندارد 800 فاضلابی 4 بار 25,593,000 ريال 19.6 میلیمتر 48.1
لوله پلی اتیلن استاندارد 900 فاضلابی 4 بار 32,377,000 ريال 22.0 میلیمتر 60.9
لوله پلی اتیلن استاندارد 1000 فاضلابی 4 بار 39,756,000 ريال 24.5 میلیمتر 75.2

 

قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد

قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد کشاورزی

در جدول زیر لیست قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد کشاورزی بر اساس متر را مشاهده نمایید.

قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد کشاورزی

لوله پلی اتیلن کشاورزی 6 بار

قیمت هر متر

ضخامت وزن
لوله پلی اتیلن استاندارد 63 کشاورزی 6 بار 252,000 ريال 2.22 میلیمتر 0.494
لوله پلی اتیلن 75 کشاورزی 6 بار 368,000 ريال 2.9 میلیمتر 0.675
لوله پلی اتیلن 90 کشاورزی 6 بار 529,000 ريال 3.5 میلیمتر 0.978
لوله پلی اتیلن 110 کشاورزی 6 بار 768,000 ريال 4.2 میلیمتر 1.43
لوله پلی اتیلن 125 کشاورزی 6 بار 995,000 ريال 4.8 میلیمتر 1.84
لوله پلی اتیلن استاندارد 140 کشاورزی 6 بار 1,230,000 ريال 5.4 میلیمتر 2.32
لوله پلی اتیلن 160 کشاورزی 6 بار 1,612,000 ريال 6.2 میلیمتر 3.04
لوله پلی اتیلن 180 کشاورزی 6 بار 2,109,000 ريال 6.9 میلیمتر 3.79
لوله پلی اتیلن 200 کشاورزی 6 بار 2,476,000 ريال 7.7 میلیمتر 4.69
لوله پلی اتیلن استاندارد 225 کشاورزی 6 بار 3,122,000 ريال 8.6 میلیمتر 5.89
لوله پلی اتیلن 250 کشاورزی 6 بار 3,869,000 ريال 9.6 میلیمتر 7.3
لوله پلی اتیلن 315 کشاورزی 6 بار 6,128,000 ريال 12.1 میلیمتر 11.6
لوله پلی اتیلن 400 کشاورزی 6 بار 9,868,000 ريال 15.3 میلیمتر 18.6
لوله پلی اتیلن 450 کشاورزی 6 بار 12,455,000 ريال 17.2 میلیمتر 23.5
لوله پلی اتیلن 500 کشاورزی 6 بار 15,370,000 ريال 19.1 میلیمتر 28.9
لوله پلی اتیلن 560 کشاورزی 6 بار 19,176,000 ريال 21.4 میلیمتر 36.2
لوله پلی اتیلن 630 کشاورزی 6 بار 24,357,000 ريال 24.1 میلیمتر 45.9
لوله پلی اتیلن 710 کشاورزی 6 بار 30,962,000 ريال 27.2 میلیمتر 58.4
لوله پلی اتیلن 800 کشاورزی 6 بار 39,167,000 ريال 30.6 میلیمتر 73.9
لوله پلی اتیلن 900 کشاورزی 6 بار 49,552,000 ريال 34.4 میلیمتر 93.4
لوله پلی اتیلن 1000 کشاورزی 6 بار 60,940,000 ريال 38.2 میلیمتر 115

جدول قیمت روز لوله پلی اتیلن استاندارد کشاورزی

در جدول زیر لیست قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد کشاورزی به تفکیک ضخامت و وزن را مشاهده نمایید.

قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد کشاورزی

لوله پلی اتیلن آب رسانی 10 بار

قیمت هر متر

ضخامت وزن
لوله پلی اتیلن 63 آب رسانی 10 بار 372,000 ريال 3.8 میلیمتر 0.721
لوله پلی اتیلن 75 آب رسانی 10 بار 551,000 ريال 4.5 میلیمتر 1.02
لوله پلی اتیلن 90 آب رسانی 10 بار 774,000 ريال 5.4 میلیمتر 1.46
لوله پلی اتیلن 110 آب رسانی 10 بار 1,160,000 ريال 6.6 میلیمتر 2.17
لوله پلی اتیلن 125 آب رسانی 10 بار 1,473,000 ريال 7.4 میلیمتر 2.76
لوله پلی اتیلن 140 آب رسانی 10 بار 1,834,000 ريال 8.3 میلیمتر 3.46
لوله پلی اتیلن استاندارد 160 آب رسانی 10 بار 2,356,000 ريال 9.5 میلیمتر 4.52
لوله پلی اتیلن 180 آب رسانی 10 بار 3,036,000 ريال 10.7 میلیمتر 5.71
لوله پلی اتیلن 200 آب رسانی 10 بار 3,737,000 ريال 11.9 میلیمتر 7.05
لوله پلی اتیلن استاندارد 225 آب رسانی 10 بار 4,732,000 ريال 13.4 میلیمتر 8.93
لوله پلی اتیلن 250 آب رسانی 10 بار 5,840,000 ريال 14.8 میلیمتر 11
لوله پلی اتیلن 315 آب رسانی 10 بار 9,232,000 ريال 18.7 میلیمتر 17.4
لوله پلی اتیلن 400 آب رسانی 10 بار 14,840,000 ريال 23.7 میلیمتر 28
لوله پلی اتیلن 450 آب رسانی 10 بار 18,782,000 ريال 26.7 میلیمتر 35.4
لوله پلی اتیلن 500 آب رسانی 10 بار 23,224,000 ريال 29.7 میلیمتر 43.8
لوله پلی اتیلن استاندارد 560 آب رسانی 10 بار 29,054,000 ريال 33.2 میلیمتر 54.8
لوله پلی اتیلن 630 آب رسانی 10 بار 36,772,000 ريال 37.4 میلیمتر 69.4
لوله پلی اتیلن 710 آب رسانی 10 بار 46,693,000 ريال 42.1 میلیمتر 88.1
لوله پلی اتیلن 800 آب رسانی 10 بار 59,360,000 ريال 47.4 میلیمتر 112
لوله پلی اتیلن 900 آب رسانی 10 بار 74,630,000 ريال 53.3 میلیمتر 141
لوله پلی اتیلن استاندارد 1000 آب رسانی 10 بار 92,850,000 ريال 59.3 میلیمتر 175

قیمت لوله پلی استاندارد اتیلن گازی

در جدول زیر لیست قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد گازی به تفکیک ضخامت و وزن را مشاهده نمایید.

قیمت لوله پلی اتیلن گازی

لوله پلی اتیلن گازی SDR 13.6 قیمت هر متر ضخامت وزن
لوله پلی اتیلن گازی 63 – SDR 13.6 558,000 ريال 4.7 میلیمتر 0.873
لوله پلی اتیلن گازی 75 – SDR 13.6 816,000 ريال 5.6 میلیمتر 1.24
لوله پلی اتیلن گازی 90 – SDR 13.6 1,161,000 ريال 6.7 میلیمتر 1.77
لوله پلی اتیلن گازی 110 – SDR 13.6 1,703,000 ريال 8.1 میلیمتر 2.62
لوله پلی اتیلن گازی 125 – SDR 13.6 2,181,000 ريال 9.2 میلیمتر 3.37
لوله پلی اتیلن گازی 140 – SDR 13.6 2,753,000 ريال 10.3 میلیمتر 4.22
لوله پلی اتیلن استاندارد گازی 160 – SDR 13.6 3,575,000 ريال 11.8 میلیمتر 5.5
لوله پلی اتیلن گازی 180 – SDR 13.6 4,518,000 ريال 13.3 میلیمتر 6.98
لوله پلی اتیلن گازی 200 – SDR 13.6 5,574,000 ريال 14.7 میلیمتر 8.56
لوله پلی اتیلن استاندارد گازی 225 – SDR 13.6 7,075,000 ريال 16.6 میلیمتر 10.9
لوله پلی اتیلن گازی 250 – SDR 13.6 8,720,000 ريال 18.4 میلیمتر 13.4
لوله پلی اتیلن استاندارد گازی 315 – SDR 13.6 13,770,000 ريال 23.2 میلیمتر 21.2
لوله پلی اتیلن گازی 400 – SDR 13.6 22,165,000 ريال 29.4 میلیمتر 34.1
لوله پلی اتیلن گازی 450 – SDR 13.6 28,080,000 ريال 33.1 میلیمتر 43.2
لوله پلی اتیلن استاندارد گازی 500 – SDR 13.6 34,655,000 ريال 36.8 میلیمتر 53.3
لوله پلی اتیلن گازی 560 – SDR 13.6 43,455,000 ريال 41.2 میلیمتر 66.9
لوله پلی اتیلن استاندارد گازی 630 – SDR 13.6 54,950,000 ريال 46.3 میلیمتر 84.6
لوله پلی اتیلن گازی 710 – SDR 13.6 69,560,000 ريال 52.2 میلیمتر 107
لوله پلی اتیلن استاندارد گازی 800 – SDR 13.6 88,450,000 ريال 58.8 میلیمتر 136
لوله پلی اتیلن گازی 900 – SDR 13.6 111,850,000 ريال 66.1 میلیمتر 172
لوله پلی اتیلن استاندارد گازی 1000 – SDR 13.6 138,060,000 ريال 73.4 میلیمتر 212.4

قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد گازی 11 SDR

در جدول زیر لیست قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد گازی SDR 11 به تفکیک ضخامت و وزن را مشاهده نمایید.

قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد گازی 11 SDR
لوله پلی اتیلن گازی SDR 11 قیمت هر متر ضخامت وزن
لوله پلی اتیلن استاندارد گازی 63 – SDR 11 682,000 ريال 5.8 میلیمتر 1.05
لوله پلی اتیلن گازی 75 – SDR 11 966,000 ريال 6.8 میلیمتر 1.47
لوله پلی اتیلن استاندارد گازی 90 – SDR 11 1,388,000 ريال 8.2 میلیمتر 2.12
لوله پلی اتیلن گازی 110 – SDR 11 2,041,000 ريال 10.0 میلیمتر 3.14
لوله پلی اتیلن گازی 125 – SDR 11 2,662,000 ريال 11.4 میلیمتر 4.08
لوله پلی اتیلن استاندارد گازی 140 – SDR 11 3,322,000 ريال 12.7 میلیمتر 5.08
لوله پلی اتیلن گازی 160 – SDR 11 4,345,000 ريال 14.6 میلیمتر 6.67
لوله پلی اتیلن گازی 180 – SDR 11 5,473,000 ريال 16.4 میلیمتر 8.42
لوله پلی اتیلن استاندارد گازی 200 – SDR 11 6,760,000 ريال 18.2 میلیمتر 10.4
لوله پلی اتیلن گازی 225 – SDR 11 8,515,000 ريال 20.5 میلیمتر 13.1
لوله پلی اتیلن استاندارد گازی 250 – SDR 11 10,530,000 ريال 22.7 میلیمتر 16.2
لوله پلی اتیلن گازی 315 – SDR 11 16,640,000 ريال 28.6 میلیمتر 25.6
لوله پلی اتیلن گازی 400 – SDR 11 26,855,000 ريال 36.3 میلیمتر 41.3
لوله پلی اتیلن استاندارد گازی 450 – SDR 11 33,985,000 ريال 40.9 میلیمتر 52.3
لوله پلی اتیلن استاندارد گازی 500 – SDR 11 41,935,000 ريال 45.4 میلیمتر 64.5
لوله پلی اتیلن گازی 560 – SDR 11 52,550,000 ريال 50.8 میلیمتر 80.8
لوله پلی اتیلن گازی 630 – SDR 11 66,310,000 ريال 57.2 میلیمتر 102
لوله پلی اتیلن استاندارد گازی 710 – SDR 11 84,500,000 ريال 64.5 میلیمتر 130
لوله پلی اتیلن استاندارد گازی 800 – SDR 11 107,065,000 ريال 72.6 میلیمتر 164.7
لوله پلی اتیلن گازی 900 – SDR 11 135,555,000 ريال 81.7 میلیمتر 208.5
لوله پلی اتیلن استاندارد گازی 1000 – SDR 11 167,385,000 ريال 90.8 میلیمتر 257.5

مشخصات فنی لوله های پلی اتیلن استاندارد PE100 و PE80

در جدول زیر مشخصات فنی لوله پلی اتیلن استاندارد PE100 و PE80 به تفکیک ضخامت و وزن را مشاهده نمایید.

مشخصات فنی لوله های پلی اتیلن استاندارد PE100 و PE80
خواص لوله پلی اتیلن PE80 PE100
چگالی بر حسب (gr/cm^3) 0.95 0.96
تست ضربه در دمای 80 درجه و تنش 4 مگاپاسکال 165 500
آزمون مقاومت رشد ترک در دمای 80 درجه 600 1900
مدول الاستیسیته (mpa) 950 1150
حداقل استحکام (mpa) 8 10
تنش تسلیم (mpa) 22 23

جدول وزنی لوله پلی اتیلن استاندارد

جدول وزنی لوله پلی اتیلن استاندارد
اندازه لوله (قطر خارجی) ضخامت دیواره وزن برای هر متر طول
لوله پلی اتیلن استاندارد 20  میلی‌متر 2  میلی‌متر  0.124  کیلوگرم
لوله پلی اتیلن استاندارد 25  میلی‌متر 2.3  میلی‌متر 0.177  کیلوگرم
لوله پلی اتیلن استاندارد 32  میلی‌متر 3  میلی‌متر 0.308  کیلوگرم
لوله پلی اتیلن استاندارد 40  میلی‌متر 3.7  میلی‌متر 0.472  کیلوگرم
لوله پلی اتیلن استاندارد 50  میلی‌متر 4.6  میلی‌متر 0.735  کیلوگرم
لوله پلی اتیلن استاندارد 63  میلی‌متر 5.8  میلی‌متر 1.165  کیلوگرم
لوله پلی اتیلن استاندارد 75  میلی‌متر 6.8  میلی‌متر 1.650  کیلوگرم
لوله پلی اتیلن استاندارد 90  میلی‌متر 8.2  میلی‌متر 2.377  کیلوگرم
لوله پلی اتیلن استاندارد 110  میلی‌متر 10  میلی‌متر 3.637  کیلوگرم
لوله پلی اتیلن استاندارد 125  میلی‌متر 11.4  میلی‌متر 4.566  کیلوگرم
لوله پلی اتیلن استاندارد 140  میلی‌متر 12.7  میلی‌متر 5.661  کیلوگرم
لوله پلی اتیلن استاندارد 160  میلی‌متر 14.6  میلی‌متر 7.446  کیلوگرم
لوله پلی اتیلن استاندارد 180  میلی‌متر 16.4  میلی‌متر 9.416  کیلوگرم
لوله پلی اتیلن استاندارد 200  میلی‌متر 18.2  میلی‌متر 11.605  کیلوگرم

بروزترین قیمت های لوله پلی اتین استاندارد

در جدول زیر لیست قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد کابلی به تفکیک ضخامت و وزن را مشاهده نمایید.

بروزترین قیمت های لوله پلی اتین استاندارد
سایز لوله ها ۴ بار ۶ بار ۱۰ بار  ۱۶ بار  کابلی
۲۰ **** **** ۵۰,۰۰۰ ریال ۵۸,۰۰۰ ریال ۲۸,۰۰۰ ریال
۲۵ **** **** ۶۵,۵۰۰ ریال ۷۶,۰۰۰ ریال ۳۸,۵۰۰ریال
۳۲ **** **** ۸۴,۵۰۰ ریال ۱۲۳,۰۰۰ ریال ۶۰,۰۰۰ ریال
۴۰ **** ۱۰۴,۰۰۰ ریال ۱۲۷,۰۰۰ ریال ۱۸۷,۰۰۰ ریال ۹۰,۰۰۰ ریال
۵۰ ۱۳۷,۰۰۰ ریال ۱۶۳,۰۰۰ ریال ۱۷۷,۰۰۰ ریال ۲۹۳,۰۰۰ ریال ۱۲۰,۰۰۰ریال
۶۳ ۲۱۵,۰۰۰ ریال ۲۵۲,۰۰۰ ریال ۳۱۳,۰۰۰ ریال ۴۶۰,۰۰۰ ریال ۱۷۵,۰۰۰ ریال
۷۵ ۲۹۳,۰۰۰ ریال ۳۶۰,۰۰۰ ریال ۴۴۴,۰۰۰ ریال ۶۴۶,۰۰۰ ریال ۲۵۰,۰۰۰ ریال
۹۰ ۴۲۶,۰۰۰ ریال ۵۱۳,۰۰۰ ریال ۶۳۵,۰۰۰ ریال ۹۳۳,۰۰۰ریال ۳۵۰,۰۰۰ ریال
۱۱۰ ۶۲۲,۰۰۰ ریال ۷۶۹,۰۰۰ ریال ۹۴۴,۰۰۰ ریال ۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال ۵۳۰,۰۰۰ ریال
۱۲۵ ۸۱۸,۰۰۰ ریال ۹۹۰,۰۰۰ریال ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۷۹۶,۰۰۰ریال ۷۳۰,۰۰۰ ریال
۱۶۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال ۱,۳۲۲,۰۰۰ ریال ۱,۹۶۶,۰۰۰ ریال ۲,۹۴۰,۰۰۰ ریال ****
۲۰۰ ۱,۶۸۹,۰۰۰ ریال ۲,۰۶۳,۰۰۰ ریال ۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال ۴,۶۸۰,۰۰۰ ریال ****
۲۵۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال ۳,۲۱۰,۰۰۰ ریال ۴,۸۴۰,۰۰۰ ریال ۷,۳۸۰,۰۰۰ ریال ****
۳۱۵ ۴,۱۲۰,۰۰۰ ریال ۵,۲۲۰,۰۰۰ ریال ۷,۸۳۰,۰۰۰ ریال ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ریال ****

جدول قیمت روزانه لوله پلی اتیلن استاندارد صنعت پلیمر ایران

قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد
نام کالا قیمت (ریال)
لوله پلی اتیلن 20 mm (20 اتمسفر) ۶۰۱۳۰
لوله پلی اتیلن استاندارد 25 mm (20 اتمسفر) ۹۴,۵۱۰
لوله پلی اتیلن 32 mm (20 اتمسفر) ۱۷۷,۶۶۰
لوله پلی اتیلن 40 mm (20 اتمسفر) ۳۰۴,۱۴۰
لوله پلی اتیلن استاندارد 50 mm (20 اتمسفر) ۴۹۲,۵۸۰
لوله پلی اتیلن 63 mm (20 اتمسفر) ۷۹۰,۰۲۰
لوله پلی اتیلن 75 mm (20 اتمسفر) ۱,۱۴۱,۰۰۰
لوله پلی اتیلن استاندارد 90 mm (20 اتمسفر) ۱,۶۵۸,۳۵۰
لوله پلی اتیلن 110 mm (20 اتمسفر) ۲,۵۱۰,۲۴۰
لوله پلی اتیلن استاندارد 125 mm (20 اتمسفر) ۳,۳۱۵,۳۶۰
لوله پلی اتیلن فويلدار 20 mm ۱۳۰,۷۴۰
لوله پلی اتیلن فويلدار 25 mm ۱۸۴,۴۸۰
لوله پلی اتیلن فويلدار 32 mm ۳۳۹,۹۲۰
لوله پلی اتیلن فويلدار 40 mm ۴۸۵,۲۱۰
لوله پلی اتیلن فويلدار 50 mm ۷۱۴,۳۹۰
لوله  پلی اتیلن فويلدار 63 mm ۱,۰۹۴,۴۱۰
بوشن لوله پلی اتیلن 20 mm ۸,۰۴۰
بوشن لوله پلی اتیلن 25 mm ۱۰,۷۵۰
بوشن لوله پلی اتیلن 32 mm ۱۸,۰۷۰
بوشن لوله پلی اتیلن 40 mm ۳۲,۶۱۰
بوشن لوله پلی اتیلن 50 mm ۵۸,۲۶۰
بوشن لوله پلی اتیلن 63 mm ۹۵,۵۱۰
بوشن لوله پلی اتیلن 75 mm ۱۵۱,۵۴۰
بوشن لوله پلی اتیلن 90 mm ۲۶۴,۹۴۰
بوشن لوله پلی اتیلن 110 mm ۴۲۲,۲۱۰
بوشن  لوله پلی اتیلن125 mm ۵۸۳,۴۰۰
بوشن لوله پلی اتیلن تبديل ۲۰*۲۵ ۸,۱۱۰
بوشن  لوله پلی اتیلن تبديل ۲۰*۳۲ ۱۰,۳۱۰
بوشن لوله پلی اتیلن تبديل ۲۵*۳۲ ۱۱,۴۴۰
بوشن لوله پلی اتیلن تبديل۲۰*۴۰ ۱۷,۵۷۰

دستگاه تولید لوله پلی اتیلن صنعت پلیمر ایران

 

گارانتی لوله پلی اتیلن استاندارد

تمام محصولات صنعت پلیمر ایران دارای ضمانتنامه و گارانتی می باشند.

آیا لوله پلی اتیلن استاندارد در برابر حرارت مقاوم است؟

لوله پلی اتیلن مقاومت خوبی در برابر حرارت دارد و می‌تواند در دماهای متفاوتی مورد استفاده قرار گیرد. این لوله‌ها معمولاً در دماهای بین -50 درجه سانتی‌گراد تا +60 درجه سانتی‌گراد عملکرد خوبی دارند و در صنایع مختلفی مانند صنایع شیمیایی، پتروشیمی، آب و فاضلاب و ... استفاده می‌شوند.

همچنین، لوله پلی اتیلن مقاومت خوبی در برابر تغییرات دمایی دارد و در برخی موارد می‌تواند در دماهای بسیار پائین تا -100 درجه سانتی‌گراد نیز استفاده شود. به علاوه، لوله‌های پلی اتیلن به دلیل دارا بودن ویژگی انعطاف‌پذیری، در برابر شوک‌های حرارتی و تغییرات دمایی نیز مقاومت خوبی دارند.

به همین دلیل، لوله‌های پلی اتیلن معمولاً در سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی نیز استفاده می‌شوند. با این حال، در دماهایی بالاتر از 60 درجه سانتی‌گراد، لوله پلی اتیلن ممکن است نشانه‌هایی از نرم شدن نشان دهد و باید از لوله‌هایی با ضخامت و مقاومت بیشتر استفاده کرد.

مقاومت لوله پلی اتیلن استاندارد در برابر اشعه UV نور خورشید

لوله پلی اتیلن در برابر اشعه‌های UV مقاومت ندارد و در صورتی که برای مدت طولانی در معرض نور خورشید قرار گیرد، ممکن است تحت تأثیر این اشعه‌ها قرار گیرد و کیفیت و عمر مفید آن کاهش یابد. با این حال، با استفاده از مواد افزودنی، می‌توان مقاومت لوله پلی اتیلن در برابر اشعه‌های UV را افزایش داد.

یکی از روش‌های افزایش مقاومت لوله پلی اتیلن در برابر اشعه‌های UV، استفاده از مواد افزودنی UV-stabilizer است. این مواد افزودنی به عنوان یک نوع فیلتر برای جذب اشعه‌های UV عمل می‌کنند و می‌توانند به مواد پلیمری مانند پلی اتیلن اضافه شوند تا مقاومت آن‌ها در برابر اشعه‌های UV افزایش یابد.

استفاده از لایه‌های محافظ نیز می‌تواند به عنوان راهکاری برای افزایش مقاومت لوله پلی اتیلن در برابر اشعه‌های UV مورد استفاده قرار گیرد. این لایه‌های محافظ می‌توانند به صورت پوشش‌هایی از قبیل پوشش‌های رنگی، پوشش‌های آلومینیومی و ... اعمال شوند.

کاربردهای لوله پلی اتیلن استاندارد

لوله پلی اتیلن استاندارد در بسیاری از صنایع و کاربردهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان مثال:

 1. صنایع آب و فاضلاب: لوله‌های پلی اتیلن به دلیل مقاومت بالا در برابر خوردگی و انعطاف‌پذیری، در سیستم‌های توزیع آب و فاضلاب استفاده می‌شوند.

 2. صنایع نفت و گاز: لوله‌های پلی اتیلن به دلیل مقاومت بالا در برابر خوردگی، انعطاف‌پذیری و سبکی، در سیستم‌های انتقال نفت و گاز استفاده می‌شوند.

 3. صنایع شیمیایی و پتروشیمی: لوله‌های پلی اتیلن به دلیل مقاومت بالا در برابر خوردگی، انعطاف‌پذیری و قابلیت نصب آسان، در سیستم‌های انتقال مواد شیمیایی و پتروشیمی استفاده می‌شوند.

 4. صنایع کشاورزی: لوله‌های پلی اتیلن به دلیل مقاومت بالا در برابر خوردگی و انعطاف‌پذیری، در سیستم‌های آبیاری و تغذیه گیاهان استفاده می‌شوند.

 5. صنایع ساختمانی: لوله‌های پلی اتیلن به دلیل سبکی و قابلیت نصب آسان، در سیستم‌های گرمایشی، سرمایشی و تهویه مطبوع استفاده می‌شوند.

 6. صنایع خودروسازی: لوله‌های پلی اتیلن به دلیل مقاومت بالا در برابر خوردگی، انعطاف‌پذیری و قابلیت نصب آسان، در سیستم‌های خنک کننده خودروها استفاده می‌شوند.

 7. صنایع الکترونیک: لوله‌های پلی اتیلن به دلیل مقاومت بالا در برابر خوردگی و قابلیت انعطاف‌پذیری، در سیستم‌های انتقال کابل‌های الکتریکی استفاده می‌شوند.

 8. صنایع خوراکی: لوله‌های پلی اتیلن به دلیل مقاومت بالا در برابر خوردگی و انعطاف‌پذیری، در سیستم‌های انتقال مواد خوراکی مانند شیر و عسل استفاده می‌شوند.

معایب  لوله پلی اتیلن استاندارد

معایب لوله پلی اتیلن استاندارد عبارتند از:

 1. حساسیت به اشعه‌های UV: لوله پلی اتیلن در برابر اشعه‌های UV مقاومت ندارد و در صورتی که برای مدت طولانی در معرض نور خورشید قرار گیرد، ممکن است کیفیت و عمر مفید آن کاهش یابد.

 2. ضعف در برابر حرارت: در دماهای بالاتر از 60 درجه سانتی‌گراد، لوله پلی اتیلن ممکن است نشانه‌هایی از نرم شدن نشان دهد و باید از لوله‌هایی با ضخامت و مقاومت بیشتر استفاده کرد.

 3. حساسیت به مواد شیمیایی: لوله پلی اتیلن در برابر برخی مواد شیمیایی مانند مواد حلال و روغن‌های معدنی حساسیت دارد و ممکن است در صورت تماس با این مواد، آسیب دیده و تغییر شکل دهد.

 4. عدم مقاومت در برابر خوردگی: لوله پلی اتیلن در برابر خوردگی مقاومت کمتری نسبت به برخی مواد دیگر دارد و در صورتی که در معرض مواد شیمیایی قرار گیرد، ممکن است آسیب دیده و تغییر شکل دهد.

 5. قیمت بالا: لوله پلی اتیلن در مقایسه با برخی مواد دیگر، قیمت بالایی دارد و ممکن است در برخی موارد از لحاظ اقتصادی مناسب نباشد.

با این حال، لوله پلی اتیلن به دلیل مزایایی که دارد مانند مقاومت بالا در برابر تغییرات دمایی، انعطاف‌پذیری، سبکی و قابلیت نصب آسان، همچنان در بسیاری از صنایع و کاربردهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

مقاومت لوله پلی اتیلن استاندارد در پوسیدگی زیر خاک

لوله پلی اتیلن استاندارد به دلیل مقاومت بالایی در برابر خوردگی، معمولاً در برابر پوسیدگی زیر خاک مقاومت خوبی دارد. این مقاومت به دلیل ویژگی‌های ماده پلی اتیلن مانند مقاومت بالا در برابر اکسیداسیون، خوردگی، انعطاف‌پذیری و قابلیت جذب ضربه است.

به علاوه، لوله‌های پلی اتیلن استاندارد در برابر جذب رطوبت و همچنین مقاومت در برابر تغییرات دما و رطوبت محیط زیست نیز مقاومت بالایی دارند. این ویژگی‌ها باعث می‌شوند که لوله پلی اتیلن استاندارد در برابر پوسیدگی زیر خاک مقاومت بالایی داشته باشد.

با این حال، برای افزایش مقاومت لوله پلی اتیلن در برابر پوسیدگی زیر خاک می‌توان از روش‌هایی مانند استفاده از لایه‌های محافظ و پوشش‌هایی مانند پوشش‌های فلزی، پوشش‌های آلومینیومی و ... استفاده کرد. همچنین، استفاده از لوله‌هایی با ضخامت و مقاومت بیشتر نیز می‌تواند به افزایش مقاومت لوله پلی اتیلن در برابر پوسیدگی زیر خاک کمک کند.

انتقال مواد اسیدی از لوله پلی اتیلن استاندارد

لوله پلی اتیلن استاندارد برای انتقال مواد اسیدی مناسب نیست. این موضوع به دلیل حساسیت لوله پلی اتیلن در برابر برخی از مواد شیمیایی، از جمله اسیدها، است.

در صورتی که مواد اسیدی از لوله پلی اتیلن استاندارد عبور کنند، ممکن است لوله پلی اتیلن آسیب دیده و تغییر شکل دهد، همچنین ممکن است باعث نشت مواد اسیدی شود که باعث آلودگی زیست محیطی و خطرات برای سلامتی افراد می‌شود.

به همین دلیل، برای انتقال مواد اسیدی، از لوله‌هایی با مواد ساختاری مانند PVC، CPVC، PP و HDPE استفاده می‌شود. این لوله‌ها به دلیل مقاومت بالا در برابر اسیدها و مواد شیمیایی دیگر، برای انتقال مواد اسیدی مناسب هستند. همچنین، در صورتی که لوله پلی اتیلن استاندارد برای انتقال مواد شیمیایی استفاده می‌شود، باید قبل از استفاده، مطمئن شد که این لوله مقاومت لازم را در برابر ماده شیمیایی مورد نظر دارد.

قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد تهران

برای دریافت قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد در تهران با شماره  09120189678 تماس بگیرید.

جدول قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد تهران
لوله پلی اتیلن فاضلابی 4 بار قیمت هر متر
لوله پلی اتیلن 63 فاضلابی 4 بار 194,000 ریال
لوله پلی اتیلن 75 فاضلابی 4 بار 248,000 ريال
لوله پلی اتیلن 90 فاضلابی 4 بار 344,000 ريال
لوله پلی اتیلن 110 فاضلابی 4 بار 510,000 ريال
لوله پلی اتیلن 125 فاضلابی 4 بار 643,000 ريال
لوله پلی اتیلن 140 فاضلابی 4 بار 827,000 ريال
لوله پلی اتیلن 160 فاضلابی 4 بار 1,200,000 ريال
لوله پلی اتیلن 180 فاضلابی 4 بار 1,220,000 ريال
لوله پلی اتیلن 200 فاضلابی 4 بار 1,617,000 ريال
لوله پلی اتیلن 225 فاضلابی 4 بار 2,050,000 ريال
لوله پلی اتیلن 250 فاضلابی 4 بار 2,560,000 ريال
لوله پلی اتیلن 315 فاضلابی 4 بار 3,990,000 ريال
لوله پلی اتیلن 400 فاضلابی 4 بار 6,313,000 ريال
لوله پلی اتیلن 450 فاضلابی 4 بار 8,209,000 ريال
لوله پلی اتیلن 500 فاضلابی 4 بار 10,170,000 ريال
لوله پلی اتیلن 560 فاضلابی 4 بار 12,408,000 ريال
لوله پلی اتیلن 630 فاضلابی 4 بار 15,757,000 ريال
لوله پلی اتیلن 710 فاضلابی 4 بار 20,250,000 ريال
لوله پلی اتیلن 800 فاضلابی 4 بار 25,583,000 ريال
لوله پلی اتیلن 900 فاضلابی 4 بار 32,387,000 ريال
لوله پلی اتیلن 1000 فاضلابی 4 بار 39,866,000 ريال

قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد اصفهان

برای دریافت قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد در اصفهان با شماره  09120189678 تماس بگیرید.

جدول قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد اصفهان
لوله پلی اتیلن فاضلابی 4 بار قیمت هر متر
لوله پلی اتیلن 63 فاضلابی 4 بار 184,000 ریال
لوله پلی اتیلن 75 فاضلابی 4 بار 248,000 ريال
لوله پلی اتیلن 90 فاضلابی 4 بار 341,000 ريال
لوله پلی اتیلن 110 فاضلابی 4 بار 520,000 ريال
لوله پلی اتیلن 125 فاضلابی 4 بار 652,000 ريال
لوله پلی اتیلن 140 فاضلابی 4 بار 836,000 ريال
لوله پلی اتیلن 160 فاضلابی 4 بار 1,205,000 ريال
لوله پلی اتیلن 180 فاضلابی 4 بار 1,320,000 ريال
لوله پلی اتیلن 200 فاضلابی 4 بار 1,617,000 ريال
لوله پلی اتیلن 225 فاضلابی 4 بار 2,060,000 ريال
لوله پلی اتیلن 250 فاضلابی 4 بار 2,550,000 ريال
لوله پلی اتیلن 315 فاضلابی 4 بار 3,981,000 ريال
لوله پلی اتیلن 400 فاضلابی 4 بار 6,424,000 ريال
لوله پلی اتیلن 450 فاضلابی 4 بار 8,128,000 ريال
لوله پلی اتیلن 500 فاضلابی 4 بار 10,070,000 ريال
لوله پلی اتیلن 560 فاضلابی 4 بار 12,508,000 ريال
لوله پلی اتیلن 630 فاضلابی 4 بار 15,837,000 ريال
لوله پلی اتیلن 710 فاضلابی 4 بار 20,130,000 ريال
لوله پلی اتیلن 800 فاضلابی 4 بار 25,493,000 ريال
لوله پلی اتیلن 900 فاضلابی 4 بار 32,277,000 ريال
لوله پلی اتیلن 1000 فاضلابی 4 بار 39,886,000 ريال

قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد تبریز

برای دریافت قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد در تبریز با شماره  09120189678 تماس بگیرید.

جدول قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد تبریز
لوله پلی اتیلن فاضلابی 4 بار قیمت هر متر
لوله پلی اتیلن استاندارد 4 بار 193,000 ریال
لوله پلی اتیلن 75 فاضلابی 4 بار 248,000 ريال
لوله پلی اتیلن 90 فاضلابی 4 بار 351,000 ريال
لوله پلی اتیلن 110 فاضلابی 4 بار 520,000 ريال
لوله پلی اتیلن 125 فاضلابی 4 بار 632,000 ريال
لوله پلی اتیلن 140 فاضلابی 4 بار 826,000 ريال
لوله پلی اتیلن 160 فاضلابی 4 بار 1,105,000 ريال
لوله پلی اتیلن 180 فاضلابی 4 بار 1,320,000 ريال
لوله پلی اتیلن 200 فاضلابی 4 بار 1,618,000 ريال
لوله پلی اتیلن 225 فاضلابی 4 بار 2,055,000 ريال
لوله پلی اتیلن 250 فاضلابی 4 بار 2,560,000 ريال
لوله پلی اتیلن 315 فاضلابی 4 بار 3,890,000 ريال
لوله پلی اتیلن 400 فاضلابی 4 بار 6,414,000 ريال
لوله پلی اتیلن 450 فاضلابی 4 بار 8,108,000 ريال
لوله پلی اتیلن 500 فاضلابی 4 بار 10,080,000 ريال
لوله پلی اتیلن 560 فاضلابی 4 بار 12,508,000 ريال
لوله پلی اتیلن 630 فاضلابی 4 بار 15,847,000 ريال
لوله پلی اتیلن 710 فاضلابی 4 بار 20,140,000 ريال
لوله پلی اتیلن 800 فاضلابی 4 بار 25,493,000 ريال
لوله پلی اتیلن 900 فاضلابی 4 بار 32,267,000 ريال
لوله پلی اتیلن 1000 فاضلابی 4 بار 39,866,000 ريال

قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد مشهد

برای دریافت قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد در مشهد با شماره  09120189678 تماس بگیرید.

جدول قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد مشهد
لوله پلی اتیلن فاضلابی 4 بار قیمت هر متر
لوله پلی اتیلن 63 فاضلابی 4 بار 194,000 ریال
لوله پلی اتیلن 75 فاضلابی 4 بار 247,000 ريال
لوله پلی اتیلن 90 فاضلابی 4 بار 342,000 ريال
لوله پلی اتیلن 110 فاضلابی 4 بار 520,000 ريال
لوله پلی اتیلن 125 فاضلابی 4 بار 622,000 ريال
لوله پلی اتیلن 140 فاضلابی 4 بار 826,000 ريال
لوله پلی اتیلن 160 فاضلابی 4 بار 1,100,000 ريال
لوله پلی اتیلن 180 فاضلابی 4 بار 1,320,000 ريال
لوله پلی اتیلن 200 فاضلابی 4 بار 1,617,000 ريال
لوله پلی اتیلن 225 فاضلابی 4 بار 2,050,000 ريال
لوله پلی اتیلن 250 فاضلابی 4 بار 2,560,000 ريال
لوله پلی اتیلن 315 فاضلابی 4 بار 3,990,000 ريال
لوله پلی اتیلن 400 فاضلابی 4 بار 6,433,000 ريال
لوله پلی اتیلن 450 فاضلابی 4 بار 8,119,000 ريال
لوله پلی اتیلن 500 فاضلابی 4 بار 10,080,000 ريال
لوله پلی اتیلن 560 فاضلابی 4 بار 12,508,000 ريال
لوله پلی اتیلن 630 فاضلابی 4 بار 15,847,000 ريال
لوله پلی اتیلن 710 فاضلابی 4 بار 20,140,000 ريال
لوله پلی اتیلن 800 فاضلابی 4 بار 25,493,000 ريال
لوله پلی اتیلن 900 فاضلابی 4 بار 32,287,000 ريال
لوله پلی اتیلن 1000 فاضلابی 4 بار 39,756,000 ريال

قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد شیراز

برای دریافت قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد در شیراز با شماره  09120189678 تماس بگیرید.

قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد بوشهر

برای دریافت قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد در بوشهر با شماره  09120189678 تماس بگیرید.

قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد شهریار

برای دریافت قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد در شهریار با شماره  09120189678 تماس بگیرید.

قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد پرند

برای دریافت قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد در پرند با شماره  09120189678 تماس بگیرید.

قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد ساوه

برای دریافت قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد در ساوه با شماره  09120189678 تماس بگیرید.

قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد قم

برای دریافت قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد در قم با شماره  09120189678 تماس بگیرید.

قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد کرج

برای دریافت قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد در کرج با شماره  09120189678 تماس بگیرید.

قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد گیلان

برای دریافت قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد در گیلان با شماره  09120189678 تماس بگیرید.

قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد مازندران

برای دریافت قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد در مازندران با شماره  09120189678 تماس بگیرید.

کاربرد لوله پلی اتیلن استاندارد در کشاورزی

لوله پلی اتیلن استاندارد در کشاورزی می‌تواند در بسیاری از کاربردها مفید باشد، از جمله:

 1. آبیاری: لوله پلی اتیلن استاندارد برای انتقال آب به منظور آبیاری مزارع و باغات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این لوله‌ها به دلیل مقاومت بالایی در برابر تغییرات دما، فشار، اشعه UV و خوردگی، مانع از نشت آب شده و باعث کاهش هدررفت آب در فرآیند آبیاری می‌شوند.

 2. انتقال محصولات: لوله پلی اتیلن استاندارد برای انتقال محصولات کشاورزی، مانند گندم، جو، ذرت، سبزیجات، میوه و ... مورد استفاده قرار می‌گیرد. این لوله‌ها به دلیل سبک بودن و قابلیت حمل و نقل آسان، به عنوان جایگزین مناسبی برای لوله‌های سنتی مانند لوله‌های فلزی و پلی‌استر هستند.

 3. فاضلاب: لوله پلی اتیلن استاندارد برای انتقال فاضلاب و پساب‌هایی که در فرآیندهای کشاورزی تولید می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این لوله‌ها به دلیل مقاومت بالایی در برابر خوردگی و مواد شیمیایی، می‌توانند در شرایط سخت و نامناسب مانند زیرزمینی و در معرض تماس با مواد شیمیایی استفاده شوند.

 4. انتقال گاز: لوله پلی اتیلن استاندارد برای انتقال گازهایی مانند گاز طبیعی و هوا، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این لوله‌ها به دلیل مقاومت بالایی در برابر فشار و دما، مناسب برای انتقال گازها هستند.

کاربرد لوله پلی اتیلن استاندارد در ساختمان

لوله پلی اتیلن استاندارد در ساختمان‌ها در بسیاری از کاربردها مورد استفاده قرار می‌گیرد، از جمله:

 1. سیستم‌های گرمایش و سرمایش: لوله پلی اتیلن استاندارد برای انتقال آب گرم و سرد در سیستم‌های گرمایش و سرمایش مورد استفاده قرار می‌گیرد. این لوله‌ها به دلیل مقاومت بالایی در برابر فشار و دما، مناسب برای انتقال آب گرم و سرد هستند. همچنین، لوله پلی اتیلن باعث کاهش هدررفت حرارت در فرآیند گرمایش و سرمایش می‌شود.

 2. سیستم‌های آب و فاضلاب: لوله پلی اتیلن استاندارد برای انتقال آب و فاضلاب در ساختمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این لوله‌ها به دلیل مقاومت بالایی در برابر خوردگی، فشار، اشعه UV و مواد شیمیایی، مانع از نشت آب و فاضلاب می‌شوند.

 3. سیستم‌های گاز: لوله پلی اتیلن استاندارد برای انتقال گاز در سیستم‌های گاز مورد استفاده قرار می‌گیرد. این لوله‌ها به دلیل مقاومت بالایی در برابر فشار و دما، مناسب برای انتقال گاز هستند.

 4. سیستم‌های آتش‌نشانی: لوله پلی اتیلن استاندارد برای انتقال آب در سیستم‌های آتش‌نشانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این لوله‌ها به دلیل مقاومت بالایی در برابر خوردگی، فشار و دما، قابلیت استفاده در شرایط سخت و نامناسب را دارا هستند.

کاربرد لوله پلی اتیلن استاندارد در صنعت

لوله پلی اتیلن استاندارد در صنعت‌های مختلف، از جمله نفت و گاز، پتروشیمی، آب و فاضلاب، صنایع شیمیایی، صنایع غذایی و ... مورد استفاده قرار می‌گیرد. برخی از کاربردهای لوله پلی اتیلن در صنعت عبارتند از:

 1. انتقال گازها و فلزات: لوله پلی اتیلن استاندارد برای انتقال گازها و فلزات در صنایع نفت و گاز، پتروشیمی و معدنی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این لوله‌ها به دلیل مقاومت بالایی در برابر فشار، دما، خوردگی و مواد شیمیایی، مناسب برای انتقال گازها و فلزات هستند.

 2. انتقال آب و فاضلاب: لوله پلی اتیلن استاندارد برای انتقال آب و فاضلاب در صنایع آب و فاضلاب مورد استفاده قرار می‌گیرد. این لوله‌ها به دلیل مقاومت بالایی در برابر خوردگی، فشار، اشعه UV و مواد شیمیایی، مانع از نشت آب و فاضلاب می‌شوند.

 3. صنایع شیمیایی و پتروشیمی: لوله پلی اتیلن استاندارد برای انتقال مواد شیمیایی در صنایع شیمیایی و پتروشیمی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این لوله‌ها به دلیل مقاومت در برابر خوردگی و مواد شیمیایی، قابلیت استفاده در شرایط سخت و محیط‌های شیمیایی را دارا هستند.

 4. صنایع غذایی: لوله پلی اتیلن استاندارد برای انتقال مواد غذایی در صنایع غذایی، مانند شیر، آبمیوه، روغن و ... مورد استفاده قرار می‌گیرد. این لوله‌ها به دلیل بدون طعم و بو بودن و مقاومت در برابر تغییرات دما، قابلیت استفاده در صنایع غذایی را دارا هستند.

کاربرد لوله پلی اتیلن استاندارد در پتروشیمی

لوله پلی اتیلن استاندارد در صنعت پتروشیمی به دلیل ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی بسیار مناسب، برای انتقال مواد شیمیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برخی از کاربردهای لوله پلی اتیلن در صنعت پتروشیمی عبارتند از:

 1. انتقال مواد شیمیایی: لوله پلی اتیلن استاندارد برای انتقال مواد شیمیایی در صنعت پتروشیمی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این لوله‌ها به دلیل مقاومت بالایی در برابر خوردگی، فشار، دما و مواد شیمیایی، قابلیت استفاده در شرایط سخت و محیط‌های شیمیایی را دارا هستند.

 2. انتقال آب خنک‌کننده: لوله پلی اتیلن استاندارد در انتقال آب خنک‌کننده در صنایع پتروشیمی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این لوله‌ها به دلیل مقاومت بالایی در برابر فشار، دما و خوردگی، مناسب برای انتقال آب خنک‌کننده هستند.

 3. انتقال گازها: لوله پلی اتیلن استاندارد برای انتقال گازها در صنایع پتروشیمی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این لوله‌ها به دلیل مقاومت بالایی در برابر فشار، دما و مواد شیمیایی، قابلیت استفاده در شرایط سخت و محیط‌های شیمیایی را دارا هستند.

 4. انتقال مواد خورنده: لوله پلی اتیلن استاندارد برای انتقال مواد خورنده در صنایع پتروشیمی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این لوله‌ها به دلیل بدون طعم و بو بودن و مقاومت در برابر خوردگی و مواد شیمیایی، قابلیت استفاده در شرایط سخت و محیط‌های شیمیایی را دارا هستند.

استانداردهای تولید لوله پلی اتیلن استاندارد

تولید لوله پلی اتیلن استاندارد بر اساس استانداردهای مختلفی انجام می‌شود. برخی از این استانداردها عبارتند از:

 1. استاندارد ASTM D3350: این استاندارد برای تعیین ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی مواد اولیه پلی اتیلن استفاده می‌شود که در تولید لوله پلی اتیلن استاندارد به کار می‌رود.

 2. استاندارد DIN 8074: این استاندارد برای تولید لوله پلی اتیلن با ضخامت دیواره های مختلف استفاده می‌شود.

 3. استاندارد ISO 4427: این استاندارد برای تولید لوله پلی اتیلن با کاربردهای آب و فاضلاب و تامین آب در برخی مناطق استفاده می‌شود.

 4. استاندارد EN 12201: این استاندارد برای تولید لوله پلی اتیلن با کاربردهای آب و فاضلاب و تامین آب در برخی مناطق استفاده می‌شود.

 5. استاندارد ANSI/AWWA C901: این استاندارد برای تولید لوله پلی اتیلن با کاربردهای آب و فاضلاب در ایالات متحده آمریکا استفاده می‌شود.

هر کدام از این استانداردها دارای مشخصات فنی مشخصی هستند که برای تولید لوله پلی اتیلن استاندارد باید رعایت شود. به عنوان مثال، در استاندارد ASTM D3350، مشخصاتی مانند چگالی، مقاومت در برابر ضربه، مقاومت در برابر خوردگی و مقاومت در برابر گرما و سایر ویژگی‌های مهم برای مواد اولیه پلی اتیلن تعیین شده است. با رعایت این استانداردها، لوله پلی اتیلن استاندارد با کیفیت بالا تولید می‌شود.

قیمت آنلاین لوله پلی اتیلن استاندارد

برای دریافت قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد با شماره  09120189678 تماس بگیرید.

قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد سایز 16 (0.25 اینچ) pe40

سایز ۱۶ دارای فشار اتمسفر های گوناگون نیست. بلکه تنها یک نوع از آن تولید شده و استاندارد ملی ایران نیز صرفا به یک نوع از تولید، اعتبار بخشیده است. برای مشاهده مشخصات دقیق استاندارد این لوله می توانید در بخش پایینتر همین صفحه استاندارد ها و مجوزات را دانلود نمایید. لوله پلی اتیلن سایز ۱۶ در کارخانه بارنا پلیمر در حلقه های ۴۰۰ متری تولید می شود. وزن هر حلقه ۴۰۰ متری لوله پلی اتیلن ۱۶ حدود ۲۲ کیلوگرم است. به دلیل وزن بیشتر این رول ها در مقایسه با محصولات مشابه در بازار ، این لوله دارای کیفیت بیشتری است. (رول های۴۰۰ متری لوله ۱۶ میلیمتری حدود ۱۹ کیلوگرم وزن دارند)  کیفیت تولیدی لوله 16 در باران پلیمر کیا به دو گرید A و B منحصر می شود که اختلاف قیمت ناچیزی با یکدیگر دارند.

 

قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد با قیمت مناسب

قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد سایز ۲۰ (۰.۵ اینچ)

این سایز در دو گرید PE80 و PE100 تولید شده و فشار اتمسفر این لوله از 12.5 بار تا 25 بار می باشد. فشارهای اتمسفر سایز 20 ، تقریبا 5 محصول متفاوت از این سایز ارائه می دهد. عمده تفاوت این لوله های آبرسانی در میزان ضخامت بوده و تمام قیمت های اعلامی بر مبنای متر کاملا استاندارد است.

قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد سایز ۲۵ میلیمتر ( ۰.۷۵ اینچ)

سایز 25 میلی متر از 16 بار pe100 شروع می شود. این لوله ها با ضخامت های متفاوتی تولید می شوند که به آن فشار اتمسفر می گویند

قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد سایز ۳۲ میلیمتر ( ۱ اینچ)

لوله پلی اتیلن 1 اینچ از 8بار PE80 تا  25 بار pe80 تولید می شود. عمده کاربرد و مصرف لوله 32 در آبیاری تحت فشار است. رول های تولیدی کارخانه باران پلیمر کیا برای سایز 32 ، از متراژ 100 متری تا 400 متری موجود است.

قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد سایز ۵۰ میلیمتر ( ۱.۵ اینچ)

لوله پلی اتیلن سایز 50 از 4 بار PE80 تا 25 بار تولید شده و بصورت رول عرضه می شود. همچنین امکان تهیه این لوله ها بصورت شاخه ای نیز امکانپذیر است.

قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد سایز ۶۳ میلیمتر ( ۲ اینچ)

لوله ۶۳ یا ۲ اینچ یکی از پر مصرف ترین لوله ها برای انتقال آب و آبیاری تحت فشار در کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد. این لوله از 4 بار pe100 تا 25 بار تولید می شود. لوله 63 به دلیل آنکه تقریبا قطر دهانه مناسبی (حدود 6 سانتی متر) برای انتقال آب دارد، بالاترین سهم فروش کارخانه را به خود اختصاص داده. لوله 63 اگرچه با فشار اتمسفر 4 بار نیز تولید می شود ، اما برای رول های 100 ، 150 و 200 متری لازم است تا حداقل 6بار PE80 باشد. خرید این لوله یکی از بصرفه ترین و بهترین روش برای آبیاری تحت فشار است. به دلیل رول شدن این لوله مثلا برای 1000 متر لوله فقط 5 جوش پلاستیک یا بست پلاستیکی لازم دارید.

قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد سایز ۷۵ میلیمتر (۲.۵ اینچ)

لوله ۷۵ نیز دقیقا شرایطی مشابه لوله ۶۳ دارد. تنها اختلاف لوله ۷۵ با ۶۳ ، یک سانتی متر قطر دهانه بیشتر لوله ۷۵ است. (حدود نیم اینچ)
لوله ۷۵ اندازه ای بین لوله ۹۰ و ۶۳ را دارد. اگر فکر میکنید اندازه قطر لوله ۶۳ برای شما ناکافیست و لوله ۹۰ نیز بیش از نیاز شما بزرگ است، پیشنهاد میکنیم خرید لوله پلی اتیلن ۷۵ میلی متر را امتحان کنید تا در هزینه های خود صرفه جویی کنید.

قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد سایز ۹۰ میلیمتر (۳ اینچ)

لوله سایز 90 بعد از 63 میلیمتر پر مصرف ترین لوله پلی اتیلن به شمار می رود. البته کثرت استفاده آن به دلیل استفاده در آبیاری تحت فشار است. این لوله بصورت رول شده و یا شاخه ای مورد استفاده قرار می گرد. در صورتی که بخواهید این لوله را بصورت رول شده در متراژ هر رول 100 متر تحویل بگیرید ، لازم است تا حداقل فشار 6 بار PE80 را خریداری نمایید.
قیمت لوله پلی اتیلن ۳ اینچ (سایز۹۰ میلیمتر) را می توانید از طریق انتخاب سایز ۹۰ در فیلد بالا مشاهده نمایید

قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد سایز ۱۱۰ میلیمتر (۴ اینچ)

لوله پلی اتیلن ۱۱۰ با قطر دهانه ۴ اینچ با قیمت های بسیار مناسب در کارخانه باران پلیمر تولید می شود. این لوله ها نیز بصورت رول شده و شاخه ای عرضه می شوند. با توجه به نیاز خود می توانید فشار اتمسفر مورد نظر را انتخاب کرده و سفارش خود را ثبت کنید.

قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد سایز ۱۲۵ میلیمتر (۵ اینچ)

لوله پلی اتیلن سایز 125 (5 اینچ) بصورت رول شده عرضه می شود! شاید با توجه به قطر دهانه این لوله از رول شدن آن متعجب شوید؛ اما جالب است بدانید که لوله 125 بصورت رول های 100 و 50 متری تولید و عرضه می شود. این لوله در تمام فشار های اتمسفر مورد نیاز صنایع و کشاورزان تولید می شود. لوله 125 به دلیل قطر دهانه بزرگ و امکان بسته بندی 100 متری بصورت رول ، طرفداران و خریداران زیادی را مجذوب کرده است. حداقل فشار اتمسفر برای رول کردن این لوله همان 6 بار PE80 یا 8 بار PE100 است.
نشان استاندارد و پروانه باران پلیمر در تمامی لوله های تولیدی این کارخانه در هر ۱ متر حک می شود.
لوله ۱۲۵ آخرین سایزی است که می توانید بصورت رول های ۱۰۰ متری آنرا تحویل بگیرید.

قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد سایز ۱۶۰ میلیمتر (۶ اینچ)

لوله ۱۶۰ و بالاتر(مانند ۲۰۰ یا ۳۱۵) دیگر امکان رول شدن ندارند. علت آن نیز همانطور که می دانید، قطر بالای این لوله است که انعطاف آنرا کم کرده و همچنین استفاده از آن بصورت رول شده در حمل و نقل مقرون بصرفه نیست. به همین دلیل هیچ کارخانه تولیدکننده لوله پلی اتیلنی این لوله و سایز های بزرگتر را رول نمی کند!
لوله ۱۶۰ دارای فشار های اتمسفر متفاوت بوده که  بسته به نیاز خود و رعایت مواردی مانند شیب زمین ، فشار آب داخل لوله ، فشار خارجی به سطح لوله و حجم خروجی آب میتوانید آنرا تعیین کنید. البته اگر امکان تعیین فشار اتمسفر ندارید، حتما با یک مهندس یا پیمانکار خبره مشورت کنید.

قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد سایز ۲۰۰ میلیمتر (۸ اینچ)

از جمله لوله هایی که در خطوط انتقال آب مورد استفاده قرار میگیرند، لوله ۲۰۰ است که قطر دهانه آن ۲۰ سانتی متر معادل ۸ اینچ است. لوله های بزرگتر از سایز ۲۰۰ تا سایز ۳۱۵ دارای یک خط اختصاصی تولید در کارخانه ما بوده و تولیدات آن با توجه به حجم تقاضا و بازار فروش تقریبا توقف ناپذیر است.

قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد سایز ۲۵۰ میلیمتر (۱۰ اینچ) 

لوله ۲۵۰ نیز که ۵ سانتی متر قطر دهانه بیشتری نسبت به لوله سایز ۲۰۰ دارد در کارخانه باران پلیمر تولید می شود. این محصول با توجه به نیاز مشتری در شاخه های ۶ ، ۸ ، ۱۰ و ۱۲ متری تولید شده و در سراسر لوله آرم استاندارد به همراه شماره آن و نام شرکت حک می شود.

قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد سایز ۳۱۵ میلیمتر (۱۲ اینچ)

لوله ۳۱۵ نیز به دلیل قیمت بیشتری که نسبت به لوله های پلی اتیلن با سایز کمتر دارد ، بیشتر در پروژه های بزرگ و پروژه های ملی مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین لوله ۳۱۵ یکی از محصولات صادراتی با بازار بسیار خوب در کشورهای همسایه محسوب می شود. کارخانه باران پلیمر سایز ۳۱۵ را تا فشار اتمسفر ۲۰ نیز تولید کرده است.

لوله پلی اتیلن در چه گریدهائی تولید می شود؟

لوله پلی اتیلن استاندارد با توجه به نوع ماشین آلات و آزمایشگاه های تجهیز شده و نوع مواد مصرفی در انجمن لوله و اتصالات گرید بندی شده و لوله پلی اتیلن براساس گرید A – B – C تولید و عرضه می‌شوند. لوله هایی که با درجه 1 – گرید A – استاندارد شناخته میشوند با ماشین آلات اروپائی تولید و مواد مصرفی از مواد درجه یک پتروشیمی‌های شازند، امیرکبیر یا جم می‌باشد. لوله های درجه 1 – گرید A – استاندارد در شبکه انتقال ، سیستم های کشاورزی و شبکه های گاز رسانی استفاده می‌شوند. لوله هائی که دارای گرید B – درجه دو – غیر استاندارد هستند با ماشین الات چینی تولید و مواد مصرفی درجه یک به کار برده نمی‌شود لوله های گرید B در شبکه های کشاورزی کاربرد دارند. لوله های گرید C که با ماشین الات ایرانی و یا چینی قابلیت تولید را دارند و همچنین از مواد نو و بازیافتی (ترکیبی) در آن استفاده می‌شود. لوله های پلی اتیلن در گرید های PE80 – PE100 با توجه به نوع مواد در واحد تولیدی تولید می‌شود. گرید PE100 در شبکه های گاز رسانی و آبرسانی کاربرد دارد. گرید PE80 جهت شبکه های انتقال و سیستم های کشاورزی و غلاف کابل های مخابراتی کاربرد دارد. گرید PE100 با توجه به تراکم ملکولی از ضخامت پایین تر و وزن کمتری برخوردار می‌باشد و تحمل فشار مناسب با خود را دارد. لوله ها در شاخه های 6 و 12 و 5/13 متری تولید و عرضه می‌گردد .

لوله پلی اتیلن را از کجا بخریم؟

رونق خرید و فروش لوله های پلی اتیلنی موجب شده است که در حال حاضر بسیاری افراد به دنبال خرید این لوله ها باشد از این رو مشاهده می شود که امروزه فروشگاه های مجازی به مانند آبراه پایپ اقدام به ارائه این روزها نموده تا شما راحت تر بتوانید آنچه را که می‌خواهید تهیه کنید به طور کلی باید توجه داشته باشید که انواع مختلفی از لوله های پلی اتیلن در این فروشگاه ها موجود بوده که به شما کمک می کند تا متناسب با نیاز خود خریداری کنید. قطعا با خرید این کالا از تولیدکننده و عرضه کننده به صورت مستقیم تاثیر بسزایی در قیمت آن دارد چرا که محصول مورد نظرتان را بدون واسطه و با قیمت واقعی خریداری می کنید.

کاربرد لوله پلی اتیلن در لایروبی چیست؟

علاوه بر کشاورزی لازم است بدانید لوله پلی اتیلن در لایروبی نیز کاربرد داشته به طوری که این کاربر می تواند جدیدترین و آخرین استفاده متنوع از این لوله ها باشد در خصوص این هم باید بدانیم مقاومت مکانیکی و شیمیایی این لوله ها موجب شده است که بهترین انتخاب برای سیستم های انتقال سیار در پروژه‌های لایروبی به نظر برسد این امر موجب شده است در حال حاضر از لوله های پلی اتیلن به صورت گسترده در پروژه لایروبی احیای زمین آبگیری از لجن آبراه تالاب برکه ماهی قزل آلا ترمیم دریاچه آبگیری از باتلاقی خانه و بسیاری از موارد دیگر استفاده شودهمچنین باید توجه داشته باشید قیمت لوله پلی اتیلن میز نسبت به دیگر لوله ها مقرون به صرفه تر بوده از این رو جایگزین بسیار مناسبی به شمار می رود.

موارد استفاده از لوله پلی اتیلن تک جداره چیست؟

همانطور که در خصوص انواع مختلف لوله های پلی اتیلن گفته شد یکی از انواع لوله تک جداره ازجمله لوله های پرکاربرد بوده که فشار بین ۲ تا ۴۰ اتمسفر را تحمل کرده و در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیردتوجه داشته باشید که تکنولوژی جدیدی که در ساخت این لوله ها مورد استفاده قرار گرفته و از طرفی مواد اولیه با کیفیت موجب شده است که نسل جدید دارای استانداردهای مختلفی بوده و کاربردهای متفاوتی داشته باشند.

لوله پلی اتیلن فشار قوی چیست؟

لوله پلی اتیلن فشار قوی نوع دیگری از لوله های پلی اتیلن بوده که فشار کاری آنها ۶ پلاس ۳۲ اتمسفر می باشد شاید شما هم با شنیدن نام لوله پلی اتیلن فشار قوی با این نتیجه برسید که این روزها از خانه بالایی برخوردار است اما باید بدانید با وجود پیشرفت علم و نوآوری در زمینه تولید لوله های پلی اتیلن محصولی که تولید و روانه بازار شده است علی رغم اینکه فشار زیادی را می تواند تحمل کند چندانی نداشته که این امر موجب سبک شدن لوله می‌شود این پول‌ها در دو شکل کلافی و شاخه‌های تولید شده و حد و توان تحمل ۱۰ برابر بار خود را دارند.

لوله پلی اتیلن سه لایه چه ویژگی های دارد؟

و اما لوله های پلی اتیلن دوجداره نوعی دیگری از این لوله ها هستند که لازم است بدانید پوششان از پوششهای گرمی مانند قطران زغال سنگ می باشد از این رو این لوله ها از نظر ضربه و نفوذ مقاوم تر بوده و مقاومت الکتریکی آن نیز بسیار بالا می باشد نخستین لایه این لوله ها لایه آستری اپوکسی بوده و لایه میانی و لایه بالایی آن چسب می باشد. با وجود این هم طبیعتاً لوله های پلی اتیلن سه لایه مقاومت بالایی در برابر خوردگی و نخست‌وزیر نداشته و در مقابل ضربات فیزیکی و مکانیکی این انبار کردن و جابجایی نیز آسیب پذیر نمی باشد علاوه بر این باید بدانیم لوله های پلی اتیلن دو جداره کاربردهای زیادی در انواع پروژه ها دارد برای عبور سیالات مناسب بوده و جداره این لوله ها بیرون از آن قرار داشته و موجدار و دایره مانند می باشد.

لوله پلی اتیلن غلاف چیست؟

اما یکی دیگر از انواع لوله های پلی اتیلن لوله پلی اتیلن نقل است می باشد این لوله پلی اتیلن که از انواع تک جداره محصولات بیشتر جهت انتقال آب مورد استفاده قرار می‌گیرد به طوری که جهت جلوگیری از نفوذ آب و ایمنی از لوله های پلی اتیلن در برابر برق این لوله ها جهت غلاف کابل های برق و کابل های فیبر نوری بسیار مورد استفاده قرار می گیرد زیرا همانطور که گفته شد لوله های پلی اتیلن انعطاف پذیری بالایی داشته و به دلیل طول عمر بالا و قیمت مناسب برای کابل های برق هستند  طور کلی باید بدانیم معمولاً این لوله ها از دو نوع فشار اتمسفری ۴ و ۶ بار تولید و عرضه می‌شود و کلاف های ۱۰۰ متر و ۲۰۰ متری این لوله ها نیز در حال حاضر در بازار موجود است لوله های غلاف پلی اتیلن معمولاً از مواد به گری ۸۰ ساخته شده طوری که این گروه نسبت بگیرید صد از لحاظ مقاومتی و ضخامت لوله بیشتر بوده و این امر موجب می‌شود وزن‌لوله نیز بیشتر باشد.

تست لوله پلی اتیلن چگونه انجام می شود؟

برای تست انجام تست کنترل کیفیت لوله های پلی اتیلن از جمله ضروری ترین مهمترین امور در کارخانه های تولید این لوله ها انجام می گیرد واینکه دقت انجام این آزمایش می‌تواند مرغوبیت و کیفیت نهایی لوله‌ها را نشان دهد سنجش کیفیت لوله پلی اتیلن به گونه‌ای بوده که این روزها را از پارامترهای شیمیایی و فیزیکی آزمایش کرده و مشخص می نماید که لوله های پلی اتیلن تا چه میزانی بر مبنای استانداردهای جهانی تولید می شود آزمایش این لوله ها به منظور بررسی سه کام لوله در برابر فشارهای هیدرواستاتیک انجام می گیرد و به طور کلی می توان گفت این آزمایش در محل پروژه و بر روی نمونه لوله تولید شده به صورت آزمایشگاهی می باشدبه طور کلی باید بدانید تست‌های چون تست جریان مذاب فشار حرارتی و دست کشش در این تولیدی ها انجام می شود هر کدام از آنها میزان ای از کیفیت لوله را مشخص می کند.

سوالات متدوال در خصوص قیمت لوله پلی اتیلن

 1. لوله های پلی اتیلن با کدام درجه کیفی ماده اولیه تولید می شوند؟
 2. قیمت لوله پلی اتیلن به چه عواملی بستگی دارد؟
 3. نرخ و میزان فشار مورد نیاز برای انواع لوله پلی اتیلن در کاربری های مختلف چقدر است؟

فرمول محاسبه قیمت لوله پلی اتیلن

در خصوص ماده اولیه که موثر است بر روی قیمت لوله پلی اتیلن،  3 مشخصه شامل چگالی ، شاخص جریان مذاب و توضیع وزن مولکولی تعیین کننده خواص محلول نهایی و قیمت/بهای تمام شده می باشند

آزمون های قابل انجام و یا انجام شده بر روی لوله پلی اتیلن استاندارد

 1. اندازه گیری چگالی
 2. اندازه گیری شاخص جریان مذاب
 3. اندازه گیری درصد پراکندگی
 4. اندازه گیری ابعاد و روداری ابعاد
 5. اندازه گیری درصد و توزیع دوده لوله
 6. اندازه گیری شاخص جریان مذاب
 7. ازمایش برگشت حریرتی لوله
 8. آزمایش فشار ترکیدگی
 9. ازمایش فشار هیدرو استاتیک
 10. سازگاری جوش خوردگی لوله ها
 11. اثر لوله بر روی اب اشامیدنی

مشخصات لوله پلی اتیلن استاندارد چیست؟

۲.۱.۲ لوله پلی‌اتیلن با چگالی بالا (HDPE) باید مطابق با مشخصات AWWA C906 باشد. لوله HDPE باید حداقل چگالی ۰.۹۵۵ گرم بر سانتی‌متر مکعب را داشته باشد. کلیه لوله‌ها و اتصالات HDPE باید پایه طراحی هیدرواستاتیک (HDB) 1600 psi را داشته باشند.

مواد اولیه لوله پلی اتیلن استاندارد چیست؟

درباره PE. پلی‌اتیلن (PE) ماده‌ای ترموپلاستیک است که از پلیمریزاسیون اتیلن تولید می‌شود. لوله پلاستیکی PE با اکستروژن در اندازه‌های مختلف از ½ اینچ تا ۶۳ اینچ ساخته می‌شود. PE در سیم‌پیچ‌های نورد با طول‌های مختلف و یا به صورت صاف تا طول ۴۰ فوت در دسترس است.

استاندارد DN در لوله پلی اتیلن استاندارد چیست؟

DN = قطر اسمی (Diameter Nominal)

اصطلاح Diameter Nominal به قطر داخلی لوله گفته می‌شود. همراه با درجه فشار اسمی و نوع مواد، تمام ابعاد یک خط لوله، مانند ابعاد فلنج، با نشان دادن قطر اسمی تعریف می‌شوند. فولاد اغلب مشخص نشده است، اما به عنوان ماده در نظر گرفته می‌شود.

DN و PN چه تفاوتی دارند؟

DN قطر اسمی است، قطر اسمی (یا nominal diameter)، یعنی انواع لوله و اتصالات لوله از کالیبر جهانی می‌توانند به یکدیگر متصل شده و قابل تعویض هستند.

 • شناسه اسمی DN
 • شناسه PN برای فشار اسمی است.

آیا می‌توان از لوله پلی‌اتیلن استاندارد برای لوله کشی گاز طبیعی استفاده کرد؟

لوله‌کشی گاز پلی‌اتیلن (PE) پرکاربردترین ماده لوله‌کشی پلاستیکی برای توزیع گاز طبیعی است. لوله‌کشی PE تنها لوله‌کشی پلاستیکی تایید شده تحت لیسانس NFPA 58، با کد گاز مایع نفت‌خام است و معمولاً در لوله کشی گازهای مایع نفت‌خام (گاز LP بخار) استفاده می‌شود.

تفاوت لوله پلی اتیلن استاندارد سبک و لوله پلی اتیلن استاندارد سنگین چیست ؟

لوله های پلی اتیلان سنگین که با علامت اختصاری HDPE نشان داده می شود دارای موادی سخت و قابلیت انعطاف پذیری بالا می باشد و معمولا جهت فشار های بالا و سیستم های تحت فشار بکار گرفته می شود . لوله های پلی اتیلن سبک که با علامت اختصاری LDPE نشان داده می شود لوله های نرم که دارای قابلیت انعطاف پذیری بالا و تولید با آن بسیار راحت می باشد این نوع مواد تشکیل پذیری آسان و راحتی را در تولید دارند.

مواد تشکیل دهنده پلی اتیلن سبک چیست ؟

لوله پلی اتیلن LDPE یا مواد لودنسیتی مواد نرم و قابل انعطاف بوده که دارای استحکام پایین و نیروی بین ملکولی آن بسیار ضعیف می باشد. از خصوصیات این نوع مواد انعطاف پذیری بالای آن می باشد.

مواد تشکیل دهنده پلی اتیلن سنگین چیست؟

لوله پلی اتیلن استاندارد به صورت خام در دسترس مصرف کنندگان قرار می گیرد و با استفاده از مستربچ ها تغییر رنگ پیداکرده و جهت تولید آماده می شود. پلی اتیلن های سنگین HDPE دارای استحکام بالا و زنجیره های پیوسته می باشد. استحکام کششی این نوع مواد بیشتر از دیگر مواد پلی اتیلن می باشد.

چرا در فرآیند تولید لوله پلی اتیلن استاندارد از رنگ مشکی استفاده می‌شود؟

لوله های پلی اتیلن معمولا به رنگ مشکی تولید و عرضه می‌شوند. مواد پلی اتیلن تولید شده در پتروشیمی ها یا به صورت نچرال (Natural) یا مشکی تولید می‌شوند. بهترین نوع مواد از نوع خود رنگ می‌باشد که دوده در آن متناسب و میکس آن دقیق می‌باشد . در لوله های نچرال (Natural) میبایست دوده یا مستربچ مشکی به آن اضافه شود . رنگ مشکی در لوله های پلی اتیلن Anti UV بوده که مقاومت لوله را در برابر اشعه ماوراء بنفش زیاد می‌کند .

استاندارد 14427 لوله پلی اتیلن

استاندارد پلاستیک ها – سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار – پلی اتیلن

استانداردهای ملی 14427، الزامات سامانه لوله گذاری و اجزاء ساخته شده از پلی اتیلن PE را مشخص می کند.سامانه لوله گذاری مورد اشاره در استاندارد14427، در آبرسانی برای مصارف انسانی از جمله آب آشامیدنی و آب خام قبل از تصفیه، آبرسانی برای سایر مصارف، جمع آوری و انتقال فاضلاب و زهکشی تحت فشار، جمع آوری و انتقال فاضلاب تحت خلأ استفاده می شود.

 

فهرست استانداردهای لوله پلی اتیلن استاندارد

الف) استانداردهای ملی لوله و اتصالات پلی اتیلن فاضلاب

 • استاندارد 1-9116 لوله پلی اتیلن

استاندارد لوله و اتصالات پلی اتيلن : ISIRI 9116-1 (دوجداره)

پلاستیک‌ها – لوله و اتصالات پلی اتیلن دوجداره با دیواره ساختمند مورد استفاده در شبکه‌های ثقلی جمع آوری و انتقال فاضلاب، زهکشی مدفون شده در زیر خاک – قمست اول – الزامات عمومی و مشخصات عملکردی


 • استاندارد 2-9116 لوله پلی اتیلن

استاندارد لوله و اتصالات پلی اتيلن : ISIRI 9116-2 (دوجداره)

پلاستیک ها – لوله و اتصالات پلی اتیلن دوجداره با دیواره ساختمند مورد استفاده در شبکه های ثقلی جمع آوری و انتقال فاضلاب، زهکشی مدفون شده در زیر خاک – قسمت دوم – لوله و اتصالات با سطح داخلی و خارجی صاف، طرح A- ویژگی ها


 • استاندارد 3-9116 لوله پلی اتیلن

استاندارد لوله و اتصالات پلی اتيلن : ISIRI 9116-3 (دوجداره)

پلاستیک ها – لوله و اتصالات پلی اتیلن دو جداره با دیواره ساختمند مورد استفاده در شبکه های ثقلی جمع آوری و انتقال فاضلاب، زهکشی مدفون شده در زیر خاک – قسمت دوم – لوله و اتصالات با سطح داخلی صاف و لایه خارجی ساختمند، طرح B- ویژگی ها


ب) استانداردهای ملی لوله و اتصالات پلی اتیلن آب و تحت فشار

 • استاندارد 1-14427

استاندارد لوله و اتصالات پلی اتيلن : INSO 14427-1 (پلي اتيلن آب و تحت فشار)

پلاستیک ها – سامانه های لوله گذازی برای کاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار – پلی اتیلن (PE) – قسمت ۱: کلیات


 • اصلاحیه استاندارد لوله هاي پلي اتيلن a-14427-2  (اصلاحیه)

استاندارد لوله و اتصالات پلی اتيلن : INSO 14427-2 (پلي اتيلن آب و تحت فشار)

پلاستیک ها – سامانه های لوله گذاری برای کاربرد های آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار – پلی اتیلن (PE) – قسمت ۳: اتصالات


 • استاندارد 3-14427 لوله پلی اتیلن

استاندارد لوله و اتصالات پلی اتيلن : INSO 14427-3 (پلي اتيلن آب و تحت فشار)

پلاستیک ها – سامانه های لوله گذاری برای کاربرد های آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار- پلی اتیلن (PE) – قسمت ۳: اتصالات


 • استاندارد 4-14427 لوله پلی اتیلن

استاندارد لوله و اتصالات پلی اتيلن : INSO 14427-4 (پلي اتيلن آب و تحت فشار)

پلاستیک ها – سامانه های لوله گذار برای کاربدهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار – پلی اتیلن (PE) – قسمت ۵: شیرآلات


 • استاندارد 5-14427 لوله پلی اتیلن

استاندارد لوله و اتصالات پلی اتيلن : INSO 14427-5 (پلي اتيلن آب و تحت فشار)

پلاستیک‌ها – سامانه‌های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار- پلی اتیلن (PE) – قسمت 5: کارایی سامانه


 • استاندارد 7-14427 لوله پلی اتیلن

استاندارد لوله و اتصالات پلی اتيلن : INSO 14427-7 (پلي اتيلن آب و تحت فشار)

پلاستیک ها – سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار – پلی اتیلن (PE ) – قسمت ۷: راهنمای ارزیابی انطباق


 • استاندارد 1-7175 لوله پلی اتیلن

استاندارد لوله و اتصالات پلی اتيلن : ISIRI 7175-1 (پلي اتيلن آب و تحت فشار)

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – اندازه گیری ابعاد – روش آزمون


 • استاندارد 2-7175 لوله پلی اتیلن

استاندارد لوله و اتصالات پلی اتيلن : ISIRI 7175-2 (پلي اتيلن آب و تحت فشار)

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – اندازه گیری مقدار دوده – روش آزمون


 • استاندارد 3-7175 لوله پلی اتیلن

استاندارد لوله و اتصالات پلی اتيلن : ISIRI 7175-3 (پلي اتيلن آب و تحت فشار)

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – اندازه گیری بازکشت حرارتی – روش آزمون


 • استاندارد 6-7175 لوله پلی اتیلن

استاندارد لوله و اتصالات پلی اتيلن : ISIRI 7175-6 (پلي اتيلن آب و تحت فشار)

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – بررسی چگونگی پراکنش دوده – روش آزمون


 • استاندارد 8-7175 لوله پلی اتیلن

استاندارد لوله و اتصالات پلی اتيلن : ISIRI 7175-8 (پلي اتيلن آب و تحت فشار)

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – مقاومت در برابر رشد ترک ناشی از ترکیب تنش و عوامل محیطی – روش آزمون


 • استاندارد 14563 لوله پلی اتیلن

استاندارد لوله و اتصالات پلی اتيلن : INSO 14563 (پلي اتيلن آب و تحت فشار)

پلاستیک ها – لوله ها و اتصالات پلاستیکی – ضرلیب کاهش فشار در سامانه های خط لوله پلی اتیلن مورد استفاده در دماهای بیش از ۲۰ C


 • استاندارد 12439 لوله پلی اتیلن

استاندارد لوله و اتصالات پلی اتيلن : ISIRI 12439 (پلي اتيلن آب و تحت فشار)

لوله های تحت فشار پلی اتیلن (PE) – اتصالات مونتاژی با قطعات اتصال مکانیکی – الزامات و روش آزمون فشار پائین داخلی (نشتی به داخل)


 • استاندارد 12440 لوله پلی اتیلن

استاندارد لوله و اتصالات پلی اتيلن : ISIRI 12440 (پلي اتيلن آب و تحت فشار)

اتصالات مونتاژی بین قطعات اتصال و لوله های تحت فشار پلی اتیلن (PE) – آزمون عدم نشتی تحت فشار داخلی

 


 • استاندارد 14474 لوله پلی اتیلن

استاندارد لوله و اتصالات پلی اتيلن : INSO 14474 (پلي اتيلن آب و تحت فشار)

پلاستيك ها – لوله ها و اتصالات – اتصالات فشاری با محل اتصال مكانيكی برای لوله های  تحت فشار پلی اتيلن در سامانه های آبرسانی


 • استاندارد 13502 لوله پلی اتیلن

استاندارد لوله و اتصالات پلی اتيلن : ISIRI 13502 (پلي اتيلن آب و تحت فشار)

اتصالات مونتاژي بین اتصالات و لوله های تحت فشار پلی اتیلنی (PE)  – آزمون عدم نشتی تحت فشار داخلی و در معرض خمش


 • استاندارد 13316 لوله پلی اتیلن

استاندارد لوله و اتصالات پلی اتيلن : ISIRI 13316 (پلي اتيلن آب و تحت فشار)

اتصالات مونتاژي بین اتصالات و لوله های تحت فشار پلی اتیلنی (PE) – آزمون مقاومتی در مقابل بیرون پریدن


 • استاندارد 18781 لوله پلی اتیلن

استاندارد لوله و اتصالات پلی اتيلن : INSO 18781 (دوجداره)

پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلن (PE) کروگیت تقویت شده با فولاد – ویژگی ها


استاندارد 18648 جوش پلی اتیلن

استاندارد لوله و اتصالات پلی اتيلن : INSO 18648 ( استاندارد جوش لوله پلی اتیلن) بروز شده 1401 ویرایش جدید

 پلاستیک ها – روش هاي اتصال دهي به شیوه جوش لب به لب براي لوله ها و اتصالات مورد استفاده در ساخت پلي اتیلن (PE) سامانه هاي  آب رسانی و گاز رسانی


 • استاندارد 17305 لوله پلی اتیلن

استاندارد لوله و اتصالات پلی اتيلن : INSO 17305 (جوش)

پلاستیک ها آزمون پوستگي براي مجموعه لوله و اتصالات الکتروفیوژن پلي اتیلن (PE) با اندازه اسمي بیشتر يا معادل با 90mm


 • استاندارد 17304 لوله پلی اتیلن

استاندارد لوله و اتصالات پلی اتيلن : INSO 17304 (جوش)

پلاستیک ها لوله ها و اتصالات پلی اتیلن (PE) –  تعیین استحکام کششی و حالت نقیصه آزمونه ها از يک اتصال جوشی لب به لب


 • استاندارد 13183 لوله پلی اتیلن

استاندارد لوله و اتصالات پلی اتيلن : ISIRI 13183 (جوش)

لوله ها و اتصالات پلاستیکی – آماده سازی  آزمونه سوار شده بین لوله پلی اتیلن (PE) و اتصال دهنده جوش الکتریکی

 

ارتباط با واحد فروش و پشتیبانی

09120489678
مهندس آمین خلفیان


مهندس آرمین خلفیان   09120189678