اتصالات جوشی پلی اتیلن

(دوشنبه 1403/01/27)

 

اتصالات جوشی پلی اتیلن

اتصالات جوشی پلی اتیلن(Polyethylene welding joints)

اتصالات جوشی پلی اتیلن

اتصالات جوشی پلی‌اتیلن برای اتصال لوله‌های پلی‌اتیلن استفاده می‌شوند. این اتصالات به وسیله جوشکاری حرارتی و فشاری ایجاد می‌شوند و به دلیل خواص فیزیکی و شیمیایی مناسب پلی‌اتیلن، اتصالات جوشی پلی‌اتیلن معمولاً محکم، بدون نشت و دارای عمر طولانی هستند. در زیر لیستی از انواع اتصالات جوشی پلی‌اتیلن آمده است:

 1. جوشکاری جوش داده شده (Butt Fusion):

  • توضیحات: در این روش، دو سر لوله با استفاده از یک جوشکاری حرارتی به هم متصل می‌شوند. سطح داخلی لوله‌ها با استفاده از یک ابزار خاص تمیز می‌شود و سپس با استفاده از یک دستگاه جوشکاری حرارتی، دو سر لوله به هم فشرده و باعث ذوب شدن لبه‌های داخلی لوله‌ها می‌شوند. سپس لوله‌ها با هم ترکیب می‌شوند و با استفاده از فشار، جوش محکمی ایجاد می‌شود.
  • کاربرد: جوشکاری جوش داده شده برای اتصال لوله‌های پلی‌اتیلن با قطر و ضخامت مشابه استفاده می‌شود و در سیستم‌های آبیاری، فاضلاب، گاز و صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 2. جوشکاری الکتروفیوژن (Electrofusion):

  • توضیحات: در جوشکاری الکتروفیوژن، اتصالات الکتروفیوژن به وسیله جریان الکتریکی ساخته می‌شوند. این اتصالات دارای یک مقدار مشخصی از مواد الکتروفیوژیک هستند که با استفاده از جریان الکتریکی، سطح داخلی اتصال را ذوب می‌کنند و لوله‌ها را با هم متصل می‌کنند.
  • کاربرد: جوشکاری الکتروفیوژن برای اتصال لوله‌های پلی‌اتیلن با قطر کوچک‌تر و در کاربردهایی که نیاز به اتصال سریع و آسان وجود دارد مناسب است. این نوع اتصالات در سیستم‌های آب، صنعت، فاضلاب و گاز استفاده می‌شوند.
 3. جوشکاری سوکت (Socket Fusion):

  • توضیحات: در جوشکاری سوکت، سطح داخلی لوله‌ها و اتصالات با استفاده از یک ابزار خاص تمیز میشود و سپس لوله‌ها در دمای مناسب و با استفاده از یک ابزار سوکت، به هم متصل می‌شوند و جوشکاری انجام می‌گیرد.
  • کاربرد: جوشکاری سوکت برای اتصال لوله‌های پلی‌اتیلن با قطر کوچک و در کاربردهایی که نیاز به اتصال سریع و آسان دارند، استفاده می‌شود. این نوع اتصالات در سیستم‌های آب، صنعت، فاضلاب و گاز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

مهم است که قبل از انجام هر نوع جوشکاری پلی‌اتیلن، دستورالعمل‌ها و راهنمایی‌های تولید کننده را دقیقاً دنبال کنید تا اتصالات مطلوب و محکم به دست آید. همچنین، برای انجام جوشکاری پلی‌اتیلن، نیاز به تجهیزات و ابزارهای خاصی مانند دستگاه‌های جوشکاری حرارتی، دستگاه‌های الکتروفیوژن و ابزارهای سوکت است. بهتر است برای انجام جوشکاری پلی‌اتیلن به یک تخصصی مراجعه کنید تا عملیات به درستی و با کیفیت انجام شود.

لیست اتصالات جوشی پلی اتیلن

جدول قیمت اتصالات جوشی پلی اتیلن

در جدول زیر، قیمت اتصالات الکتروفیوژن جوشی پلی اتیلن درج شده است.

قیمت اتصالات جوشی پلی اتیلن - الکتروفیوژن
شرح کالا سایز قیمت به ریال شرح کالا سایز قیمت به ریال
کوپلر الکتروفیوژن 25 370.000 ریال شیر توپی پلی‌اتیلن 225 146.000.000 ریال
کوپلر الکتروفیوژن 32 930.000 ریال زانو 45 درجه الکتروفیوژن 63 2.300.000 ریال
کوپلر الکتروفیوژن 40 950.000 ریال زانو 45 درجه الکتروفیوژن 90 4.200.000 ریال
کوپلر الکتروفیوژن 50 980.000ریال زانو 45 درجه الکتروفیوژن 110 5.200.000 ریال
کوپلر الکتروفیوژن 63 1.000.000 ریال زانو 45 درجه الکتروفیوژن 125 6.200.000 ریال
کوپلر الکتروفیوژن 75 1.700.000 ریال زانو 45 درجه الکتروفیوژن 160 14.150.000 ریال
کوپلر الکتروفیوژن 90 1.980.000 ریال زانو 45 درجه الکتروفیوژن 200 38.350.000 ریال
کوپلر الکتروفیوژن 110 2.350.000 ریال زانو 45 درجه الکتروفیوژن 225 50.500.000 ریال
کوپلر الکتروفیوژن 125 2.900.000 ریال زانو 90 درجه الکتروفیوژن 25 700.000 ریال
کوپلر الکتروفیوژن 160 4.000.000 ریال زانو 90 درجه الکتروفیوژن 63 2.300.000 ریال
کوپلر الکتروفیوژن 200 7.800.000 ریال زانو 90 درجه الکتروفیوژن 90 4.200.000 ریال
کوپلر الکتروفیوژن 225 11.500.000 ریال زانو 90 درجه الکتروفیوژن 110 5.200.000 ریال
کوپلر الکتروفیوژن 250 12.000.000 ریال زانو 90 درجه الکتروفیوژن 125 6.200.000 ریال
کپ و کوپلر الکتروفیوژن 25 580.000 ریال زانو 90 درجه الکتروفیوژن 160 14.150.000 ریال
کپ و کوپلر الکتروفیوژن 63 1.450.000 ریال زانو 90 درجه الکتروفیوژن 200 38.350.000 ریال
کپ و کوپلر الکتروفیوژن 75 1.340.000 ریال زانو 90 درجه الکتروفیوژن 225 50.500.000 ریال
کپ و کوپلر الکتروفیوژن 90 2.850.000 ریال تبدیل الکتروفیوژن 63*90 2.550.000 ریال
کپ و کوپلر الکتروفیوژن 110 3.300.000 ریال تبدیل الکتروفیوژن 63*110 4.550.000 ریال
کپ و کوپلر الکتروفیوژن 125 4.920.000 ریال تبدیل الکتروفیوژن 90*110 4.850.000 ریال
کپ و کوپلر الکتروفیوژن 160 7.100.000 ریال تبدیل الکتروفیوژن 63*125 5.150.000 ریال
کپ و کوپلر الکتروفیوژن 200 12.300.000 ریال تبدیل الکتروفیوژن 90*125 5.550.000 ریال
کپ و کوپلر الکتروفیوژن 225 17.800.000 ریال تبدیل الکتروفیوژن 110*125 6.000.000 ریال
سه راه مساوی الکتروفیوژن 25 1.320.000 ریال تبدیل الکتروفیوژن 63*160 7.800.000 ریال
سه راه مساوی الکتروفیوژن 63 3.400.000 ریال تبدیل الکتروفیوژن 90*160 8.100.000 ریال
سه راه مساوی الکتروفیوژن 90 7.000.000 ریال تبدیل الکتروفیوژن 110*160 8.450.000 ریال
سه راه مساوی الکتروفیوژن 110 10.000.000 ریال تبدیل الکتروفیوژن 125*160 8.550.000 ریال
سه راه مساوی الکتروفیوژن 125 14.500.000 ریال تبدیل الکتروفیوژن 63*200 21.850.000 ریال
سه راه مساوی الکتروفیوژن 160 21.000.000 ریال تبدیل الکتروفیوژن 90*200 22.000.000 ریال
سه راه مساوی الکتروفیوژن 200 67.500.000 ریال تبدیل الکتروفیوژن 110*200 22.500.000 ریال
سه راه مساوی الکتروفیوژن 225 78.000.000 ریال تبدیل الکتروفیوژن 125*200 23.100.000 ریال
سه راه نامساوی الکتروفیوژن 63*90 8.800.000 ریال تبدیل الکتروفیوژن 160*200 20.950.000 ریال
سه راه نامساوی الکتروفیوژن 63*110 12.300.000 ریال تبدیل الکتروفیوژن 63*225 34.200.000 ریال
سه راه نامساوی الکتروفیوژن 90*110 14.000.000 ریال تبدیل الکتروفیوژن 90*225 34.500.000 ریال
سه راه نامساوی الکتروفیوژن 63*125 21.000.000 ریال تبدیل الکتروفیوژن 110*225 34.750.000 ریال
سه راه نامساوی الکتروفیوژن 90*125 22.000.000 ریال تبدیل الکتروفیوژن 125*225 35.000.000 ریال
سه راه نامساوی الکتروفیوژن 110*125 23.500.000 ریال تبدیل الکتروفیوژن 160*225 32.000.000 ریال
سه راه نامساوی الکتروفیوژن 63*160 31.000.000 ریال تبدیل الکتروفیوژن 200*225 33.000.000 ریال
سه راه نامساوی الکتروفیوژن 90*160 31.400.000 ریال زین الکتروفیوژن 25*63 1.150.000 ریال
سه راه نامساوی الکتروفیوژن 110*160 19.880.000 ریال زین الکتروفیوژن 25*90 1.500.000 ریال
سه راه نامساوی الکتروفیوژن 125*160 18.980.000 ریال زین الکتروفیوژن 25*110 1.720.000 ریال
سه راه نامساوی الکتروفیوژن 63*200 54.900.000 ریال زین الکتروفیوژن 25*125 1.850.000 ریال
سه راه نامساوی الکتروفیوژن 90*200 55.000.000 ریال زین الکتروفیوژن 25*160 2.050.000 ریال
سه راه نامساوی الکتروفیوژن 110*200 55.200.000 ریال زین الکتروفیوژن* 25*200 11.950.000 ریال
سه راه نامساوی الکتروفیوژن 125*200 55.900.000 ریال زین الکتروفیوژن* 25*225 13.450.000 ریال
سه راه نامساوی الکتروفیوژن 160*200 52.000.000 ریال زین الکتروفیوژن* 32*63 1.650.000 ریال
سه راه نامساوی الکتروفیوژن 63*225 61.550.000 ریال زین الکتروفیوژن* 32*90 2.000.000 ریال
سه راه نامساوی الکتروفیوژن 90*225 61.700.000 ریال زین الکتروفیوژن* 32*110 2.100.000 ریال
سه راه نامساوی الکتروفیوژن 110*225 61.850.000 ریال زین الکتروفیوژن* 32*125 2.750.000 ریال
سه راه نامساوی الکتروفیوژن 125*225 62.100.000 ریال زین الکتروفیوژن* 32*160 3.000.000 ریال
سه راه نامساوی الکتروفیوژن 160*225 55.350.000 ریال زین الکتروفیوژن* 32*200 14.500.000 ریال
سه راه نامساوی الکتروفیوژن 200*225 56.600.000 ریال زین الکتروفیوژن* 32*225 15.900.000 ریال
شیر توپی پلی‌ اتیلن 63 10.750.000 ریال زین الکتروفیوژن* 63*125 27.600.000 ریال
شیر توپی پلی‌ اتیلن 90 20.600.000 ریال زین الکتروفیوژن* 63*160 29.900.000 ریال
شیر توپی پلی‌ اتیلن 110 23.350.000 ریال زین الکتروفیوژن* 63*200 55.200.000 ریال
شیر توپی پلی‌ اتیلن 125 26.450.000 ریال زین الکتروفیوژن* 63*225 58.000.000 ریال
شیر توپی پلی‌ اتیلن 160 47.150.000 ریال زین الکتروفیوژن* 90*225 62.000.000 ریال

چه مراحلی برای جوشکاری سوکت پلی‌اتیلن باید انجام شود؟

برای جوشکاری سوکت پلی‌اتیلن، مراحل زیر را باید دنبال کرد:

 1. آماده‌سازی لوله‌ها و اتصالات:

  • ابتدا لوله‌ها و اتصالات پلی‌اتیلن را بررسی کنید و از وجود هرگونه خراش، ضربه، خمیدگی یا آسیب دیگر اطمینان حاصل کنید.
  • سطح داخلی لوله‌ها و اتصالات را با استفاده از یک ابزار خاص (مانند ابزار برداشتن لایه‌ها) تمیز کنید تا لایه‌های آلودگی، چربی و گرد و غبار را از بین ببرید.
 2. نصب اتصالات:

  • لوله‌های مورد نیاز را در اتصالات سوکت قرار دهید. اطمینان حاصل کنید که لوله به طور کامل درون سوکت قرار گرفته است.
 3. گرم کردن اتصال:

  • از یک دستگاه گرمایشی مناسب استفاده کنید. این دستگاه باید دارای دمای کنترل شده و مناسب برای جوشکاری پلی‌اتیلن باشد.
  • سوکت را در دمای مشخص شده توسط تولید کننده گرم کنید. دما باید به طور یکنواخت در تمام سطح سوکت توزیع شود.
 4. جوشکاری:

  • هنگامی که سوکت به دمای مورد نیاز رسید، لوله را با استفاده از فشاری که به آن اعمال می‌کنید، به داخل سوکت فشار دهید.
  • اطمینان حاصل کنید که لوله به طور کامل و به صورت یکنواخت درون سوکت قرار گرفته است.
  • نگه دارید تا حرارت نفوذ کند و اتصال کاملاً جامد شود. زمان لازم برای جوشکاری بستگی به قطر لوله و دمای مورد نیاز دارد. دستورالعمل‌های تولید کننده را دقیقاً رعایت کنید.
 5. خنک شدن:

  • پس از اتمام جوشکاری، اتصال را خنک کنید. اجازه دهید به طور طبیعی خنک شود و جامد شود.
  • هنگامی که اتصال کاملاً خنک شد، اطمینان حاصل کنید که جوش محکم و بدون نشتی ایجاد شده است.

مهم است که هنگام جوشکاری سوکت پلی‌اتیلن، دستورالعمل‌ها و راهنمایی‌های تولید کننده را دقیقاً دنبال کنید و از تجهیزات و ابزارهای مناسب استفاده کنید. همچنین، برای انجامور ایمنی، از ابزارهای محافظتی مانند عینک ایمنی، دستکش‌های مقاوم در برابر حرارت و ماسک استفاده کنید. در صورت عدم اطمینان در مورد جوشکاری سوکت پلی‌اتیلن، به یک حرفه‌ای مجرب مراجعه کنید.

قیمت واشر لوله پلی اتیلن

در جدول زیر، قیمت واشر لوله پلی اتیلن درج شده است.

قیمت واشر لوله پلی اتیلن
1  قیمت واشر نوع TPE سایز 110 468,000 ریال
2 قیمت واشر نوع TPE سایز 125 550,000 ریال
3 قیمت واشر نوع TPE سایز 160 655,000 ریال
4 قیمت واشر نوع TPE سایز 200 1,015,000 ریال
5 قیمت واشر نوع TPE سایز 250  1,485,200 ریال
6 قیمت واشر نوع TPE سایز 300 2,095,000 ریال
7 قیمت واشر نوع TPE سایز 315 2,295,100 ریال
8 قیمت واشر نوع TPE سایز 350 2,850,000 ریال
9 قیمت واشر نوع TPE سایز 400 3,530,000 ریال
10 قیمت واشر نوع TPE سایز 500 5,820,000 ریال
11 قیمت واشر نوع TPE سایز 600 8,129,000 ریال
12 قیمت واشر نوع epdm سایز 110 485,000 ريال
13 قیمت واشر نوع epdm سایز 125 570,300 ريال
14 قیمت واشر نوع epdm سایز 160  675,000 ريال
15 قیمت واشر نوع epdm سایز 200 1,035,600 ریال
16 قیمت واشر نوع epdm سایز 250 1,510,000 ریال
17 قیمت واشر نوع epdm سایز 300 2,120,000 ریال
18 قیمت واشر نوع epdm سایز 315 2,335,500 ریال
19 قیمت واشر نوع epdm سایز 350  2,915,000 ریال
20 قیمت واشر نوع epdm سایز 400 3,595,000 ریال
21 قیمت واشر نوع epdm سایز 500 5,870,400 ریال
22 قیمت واشر نوع epdm سایز 600 8,160,200 ریال
23 قیمت واشر نوع epdm سایز 700 11,520,000 ریال
24 قیمت واشر نوع epdm سایز 800 15,350,000 ریال
25 قیمت واشر نوع epdm سایز 900 19,400,500 ریال
26 قیمت واشر نوع epdm سایز 1000 25,000,000 ریال

لیست قیمت اتصالات جوشی پلی اتیلن

قیمت سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن

در جدول زیر، قیمت سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن درج شده است.

قیمت سه راه تبدیل لوله پلی اتیلن
شرح کالا

(سه راه تبدیل)

تعداد در کارتن فی به ریال شرح کالا

(سه راه تبدیل)

تعداد در کارتن فی به ریال
سه راه تبدیل 50*32*50-10 بار 30 133.000 ریال سه راه تبدیل 140*125*140-6 بار 4 1.140.000 ریال
سه راه تبدیل 50*32*50-16 بار 30 176.000 ریال سه راه تبدیل 140*125*140-10 بار 4 1.391.000 ریال
سه راه تبدیل 50*40*50-10 بار 30 133.000 ریال سه راه تبدیل 140*125*140-16 بار 4 1.659.000 ریال
سه راه تبدیل 50*40*50-16 بار 30 176.000 ریال سه راه تبدیل 160*36*160-6 بار 5 1.351.000 ریال
سه راه تبدیل 63*32*63-6  بار 25 171.000 ریال سه راه تبدیل 160*36*160-10 بار 5 1.799.000 ریال
سه راه تبدیل 63*32*63-10 بار 25 217.000 ریال سه راه تبدیل 160*36*160-16 بار 5 2.375.000 ریال
سه راه تبدیل 63*32*63-16 بار 25 286.000 ریال سه راه تبدیل 160*90*160-6 بار 5 1.351.000 ریال
سه راه تبدیل 63*50*63-6 بار 25 171.000 ریال سه راه تبدیل 160*90*160-10 بار 5 1.799.000 ریال
سه راه تبدیل 63*50*63-10 بار 25 217.000 ریال سه راه تبدیل 160* 90*160-16 بار 5 2.375.000 ریال
سه راه تبدیل 63*50*63-16 بار 25 286.000 ریال سه راه تبدیل 160*110*160-6 بار 5 1.351.000 ریال
سه راه تبدیل 75*50*75-6 بار 14 231.000 ریال سه راه تبدیل 160*110*160-10 بار 5 1.799.000 ریال
سه راه تبدیل 75*50*75-10 بار 14 334.000 ریال سه راه تبدیل 160*110*160-16 بار 5 2.375.000 ریال
سه راه تبدیل 75*50*75-16 بار 14 441.000 ریال سه راه تبدیل 160*125*160-6 بار 5 1.351.000 ریال
سه راه تبدیل 75*63*75-6 بار 14 231.000 ریال سه راه تبدیل 160*125*160-10 بار 5 1.799.000 ریال
سه راه تبدیل 75*63*75-10 بار 14 334.000 ریال سه راه تبدیل 160*125*160-16 بار 5 2.375.000 ریال
سه راه تبدیل 75*63*75-16 بار 14 441.900 ریال سه راه تبدیل 180*125*180-6 بار 3 1.620.000 ریال
سه راه تبدیل 90*63*90-6 بار 9 378.000 ریال سه راه تبدیل 180*125*180-10 بار 3 1.960.000 ریال
سه راه تبدیل 90*63*90-10 بار 9 472.000 ریال سه راه تبدیل 180*125*180-16 بار 3 2.530.000 ریال
سه راه تبدیل 90*63*90-16 بار 9 623.000 ریال سه راه تبدیل 180*160*180-6 بار 3 1.620.000 ریال
سه راه تبدیل 90*75*90-6 بار 9 378.800 ریال سه راه تبدیل 180*160*180-10 بار 3 1.960.000 ریال
سه راه تبدیل 90*75*90-10 بار 9 472.000 ریال سه راه تبدیل 180*160*180-16 بار 3 2.530.700 ریال
سه راه تبدیل 90*75*90-16 بار 9 623.000 ریال سه راه تبدیل 200*63*200-6 بار 2 2.435.000 ریال
سه راه تبدیل 110*63*110-6 بار 8 563.000 ریال سه راه تبدیل 200*63*200-10 بار 2 3.181.000 ریال
سه راه تبدیل 110*63*110-10 بار 8 725.600 ریال سه راه تبدیل 200*63*200-16 بار 2 4.225.000 ریال
سه راه تبدیل 110*63*110-16 بار 8 958.000 ریال سه راه تبدیل 200*90*200-6 بار 2 2.435.000 ریال
سه راه تبدیل 110*75*110-6 بار 8 563.000 ریال سه راه تبدیل 200*90*200-10 بار 2 3.181.000 ریال
سه راه تبدیل 110*75*110-10 بار 8 725.000 ریال سه راه تبدیل 200*90*200-16 بار 2 4.225.000 ریال
سه راه تبدیل 110*75*110-16 بار 8 958.000 ریال سه راه تبدیل 200*110*200-6 بار 2 2.435.000 ریال
سه راه تبدیل 110*90*110-6 بار 8 563.000 ریال سه راه تبدیل 200*110*200-10 بار 2 3.181.000 ریال
سه راه تبدیل 110*90*110-10 بار 8 725.000 ریال سه راه تبدیل 200*110*200-16 بار 2 4.225.000 ریال
سه راه تبدیل 110*90*110-16 بار 8 958.000 ریال سه راه تبدیل 200*125*200-6 بار 2 2.435.000 ریال
سه راه تبدیل 125*63*125-6 بار 7 775.000 ریال سه راه تبدیل 200*125*200-10 بار 2 3.181.000 ریال
سه راه تبدیل 125*63*125-10 بار 7 1.064.000 ریال سه راه تبدیل 200*125*200-16 بار 2 4.225.000 ریال
سه راه تبدیل 125*63*125-16 بار 7 1.333.000 ریال سه راه تبدیل 200*160*200-6 بار 2 2.435.000 ریال
سه راه تبدیل 125*75*125-6 بار 7 775.500 ریال سه راه تبدیل 200*160*200-10 بار 2 3.181.000 ریال
سه راه تبدیل 125*75*125-10 بار 7 1.064.000 ریال سه راه تبدیل 200*160*200-16 بار 2 4.225.000 ریال
سه راه تبدیل 125*75*125-16 بار 7 1.333.000 ریال سه راه تبدیل 225*110*225-6 بار 2 3.013.000 ریال
سه راه تبدیل 125*90*125-6 بار 7 775.000 ریال سه راه تبدیل 225*110*225-10 بار 2 3.965.000 ریال
سه راه تبدیل 125*90*125-10 بار 7 1.064.000 ریال سه راه تبدیل 225*110*225-16 بار 2 5.233.400 ریال
سه راه تبدیل 125*90*125-16 بار 7 1.333.000 ریال سه راه تبدیل 225*160*225-6 بار 2 3.013.000 ریال
سه راه تبدیل 125*110*125-6 بار 7 775.300 ریال سه راه تبدیل 225*160*225-10 بار 2 3.965.000 ریال
سه راه تبدیل 125*110*125-10 بار 7 1.064.000 ریال سه راه تبدیل 225*160*225-16 بار 2 5.233.000 ریال
سه راه تبدیل 125*110*125-16 بار 7 1.333.000 ریال

لیست انواع اتصالات جوشی پلی اتیلن

پلی‌اتیلن از مواد پلاستیکی است که برای اتصال لوله‌ها و قطعات پلی‌اتیلن استفاده می‌شود. برخی از اتصالات جوشی پلی‌اتیلن عبارتند از:

 1. اتصال سوکت (Socket Fusion): این نوع اتصالات برای اتصال لوله‌ها با استفاده از سوکت‌ها استفاده می‌شوند. لوله و سوکت با استفاده از گرما به هم جوش می‌دهند و اتصال محکمی را ایجاد می‌کنند.

 2. اتصال مفصلی (Butt Fusion): در این نوع اتصالات، دو سر لوله با استفاده از فشار و گرما به هم جوش می‌دهند. این نوع اتصالات برای لوله‌هایی با قطر بزرگ استفاده می‌شوند.

 3. اتصال الکتروفیوژن (Electrofusion): در این نوع اتصالات، اتصالات الکتریکی به کمک جریان الکتریکی ایجاد می‌شوند. لوله‌ها با استفاده از اتصالات الکتروفیوژن و کابل‌های الکترودی به هم متصل می‌شوند.

 4. اتصال درج (Insertion Fusion): این نوع اتصالات برای اتصال لوله‌ها با قطر کوچک و استفاده از قطعات درج مورد استفاده قرار می‌گیرند. لوله درون قطعه درج قرار می‌گیرد و با استفاده از گرما به هم جوش می‌دهند.

 5. اتصال فلنجی (Flanged Fusion): در این نوع اتصالات، لوله با استفاده از فلنج‌ها به سایر اجزای سیستم متصل می‌شود. فلنج‌ها با استفاده از گرمای مورد نیاز به لوله‌ها جوش داده می‌شوند.

این فقط چند نوع اتصال جوشی پلی‌اتیلن است و در عمل ممکن است سایر اتصالات و روش‌های جوشکاری نیز برای نیازهای خاص وجود داشته باشد. همچنین، دقت کنید که برای هر نوع اتصال جوشی، تجهیزات و ابزارهای خاصی نیاز است و دستورالعمل‌های تولید کننده را باید به دقت دنبال کنید.

اتصالات لوله پلی اتیلن

کاربرد "مغزی پلی اتیلن پیچی" در اتصالات جوشی پلی اتیلن

مغزی پلی‌اتیلن پیچی (Polyethylene Electrofusion Coupler) یک نوع اتصال جوشی است که برای اتصال لوله‌های پلی‌اتیلن در سیستم‌های لوله‌کشی استفاده می‌شود. این نوع اتصال جوشی بر اساس فناوری الکتروفیوژن (Electrofusion) صورت می‌گیرد که با استفاده از جریان الکتریکی و گرمای محلی، لوله‌های پلی‌اتیلن را به یکدیگر متصل می‌کند.

کاربردهای مغزی پلی‌اتیلن پیچی در اتصالات جوشی پلی‌اتیلن عبارتند از:

 1. اتصال لوله‌ها: مغزی پلی‌اتیلن پیچی برای اتصال لوله‌های پلی‌اتیلن به یکدیگر استفاده می‌شود. این نوع اتصال جوشی معمولاً در سیستم‌های لوله‌کشی مانند سیستم‌های آب و فاضلاب، صنایع نفت و گاز، صنایع شیمیایی و صنایع آبکشی استفاده می‌شود. مغزی پلی‌اتیلن پیچی با استفاده از فناوری الکتروفیوژن، لوله‌های پلی‌اتیلن را به طور محکم و بدون نشتی به یکدیگر متصل می‌کند.

 2. اتصال لوازم جانبی: مغزی پلی‌اتیلن پیچی همچنین برای اتصال لوازم جانبی به لوله‌های پلی‌اتیلن استفاده می‌شود. این شامل اتصال شاخه‌ها، فلنج‌ها، تی‌ها، البوها و سایر قطعات جانبی است که برای توصیه به لوله‌ها و سیستم‌های لوله‌کشی مورد استفاده قرار می‌گیرند. با استفاده از مغزی پلی‌اتیلن پیچی، لوازم جانبی را به لوله‌ها بدون نیاز به اتصالات جوشی جداگانه متصل می‌کنند.

 3. تعمیر و نگهداری: مغزی پلی‌اتیلن پیچی نیز در تعمیر و نگهداری سیستم‌های لوله‌کشی پلی‌اتیلن استفاده می‌شود. این نوع اتصال جوشی به وسیله جریان الکتریکی و گرمای محلی، می‌تواند برای تعمیر و جایگزینی قطعات آسیب دیده در سیستم‌های لوله‌کشی استفاده شود. مغزی پلی‌اتیلن پیچی به دلیل راحتی و سرعت اجرا، در تعمیرات فوری و عیب یابی سریع مورد توجه قرار می‌گیرد.

مغزی پلمغزی پلی‌اتیلن پیچی (Polyethylene Electrofusion Coupler) یک نوع اتصال جوشی است که برای اتصال لوله‌های پلی‌اتیلن در سیستم‌های لوله‌کشی استفاده می‌شود. این نوع اتصال جوشی بر اساس فناوری الکتروفیوژن (Electrofusion) صورت می‌گیرد که با استفاده از جریان الکتریکی و گرمای محلی، لوله‌های پلی‌اتیلن را به یکدیگر متصل می‌کند.

کاربردهای مغزی پلی‌اتیلن پیچی در اتصالات جوشی پلی‌اتیلن عبارتند از:

 1. اتصال لوله‌ها: مغزی پلی‌اتیلن پیچی برای اتصال لوله‌های پلی‌اتیلن به یکدیگر استفاده می‌شود. این نوع اتصال جوشی معمولاً در سیستم‌های لوله‌کشی مانند سیستم‌های آب و فاضلاب، صنایع نفت و گاز، صنایع شیمیایی و صنایع آبکشی استفاده می‌شود. مغزی پلی‌اتیلن پیچی با استفاده از فناوری الکتروفیوژن، لوله‌های پلی‌اتیلن را به طور محکم و بدون نشتی به یکدیگر متصل می‌کند.

 2. اتصال لوازم جانبی: مغزی پلی‌اتیلن پیچی همچنین برای اتصال لوازم جانبی به لوله‌های پلی‌اتیلن استفاده می‌شود. این شامل اتصال شاخه‌ها، فلنج‌ها، تی‌ها، البوها و سایر قطعات جانبی است که برای توصیه به لوله‌ها و سیستم‌های لوله‌کشی مورد استفاده قرار می‌گیرند. با استفاده از مغزی پلی‌اتیلن پیچی، لوازم جانبی را به لوله‌ها بدون نیاز به اتصالات جوشی جداگانه متصل می‌کنند.

 3. تعمیر و نگهداری: مغزی پلی‌اتیلن پیچی نیز در تعمیر و نگهداری سیستم‌های لوله‌کشی پلی‌اتیلن استفاده می‌شود. این نوع اتصال جوشی به وسیله جریان الکتریکی و گرمای محلی، می‌تواند برای تعمیر و جایگزینی قطعات آسیب دیده در سیستم‌های لوله‌کشی استفاده شود. مغزی پلی‌اتیلن پیچی به دلیل راحتی و سرعت اجرا، در تعمیرات فوری و عیب یابی سریع مورد توجه قرار می‌گیرد.

کاربرد "اتصال فلنجدار پلی اتیلن پیچی" در اتصالات جوشی پلی اتیلن

اتصال فلنجدار پلی‌اتیلن پیچی (Polyethylene Flanged Electrofusion Coupler) یک نوع اتصال جوشی است که برای اتصال لوله‌های پلی‌اتیلن در سیستم‌های لوله‌کشی استفاده می‌شود. این نوع اتصال جوشی شامل یک فلنج (flange) است که به لوله پلی‌اتیلن متصل می‌شود و با استفاده از فناوری الکتروفیوژن، اتصال محکمی بین لوله و فلنج ایجاد می‌کند.

کاربردهای اتصال فلنجدار پلی‌اتیلن پیچی در اتصالات جوشی پلی‌اتیلن عبارتند از:

 1. اتصال لوله‌ها با سیستم‌های دیگر: اتصال فلنجدار پلی‌اتیلن پیچی برای اتصال لوله‌های پلی‌اتیلن به سیستم‌های دیگری مانند لوله‌های فولادی، لوله‌های PVC، و یا لوله‌های فیبرگلاس استفاده می‌شود. با استفاده از فلنجدار پلی‌اتیلن پیچی، لوله‌های پلی‌اتیلن به وسیله فلنج‌ها به سیستم‌های دیگر متصل می‌شوند. این نوع اتصال جوشی معمولاً در صنایع نفت و گاز، صنایع شیمیایی و سیستم‌های آب و فاضلاب استفاده می‌شود.

 2. اتصال لوازم جانبی با استفاده از فلنج: اتصال فلنجدار پلی‌اتیلن پیچی امکان اتصال لوازم جانبی مانند شاخه‌ها، تی‌ها، البوها و سایر قطعات با استفاده از فلنج‌ها را فراهم می‌کند. با نصب فلنج بر روی لوله‌های پلی‌اتیلن و استفاده از اتصال فلنجدار پلی‌اتیلن پیچی، می‌توان لوازم جانبی را به سیستم‌های لوله‌کشی متصل کرد. این کاربرد می‌تواند در سیستم‌های آب و فاضلاب و صنایع مختلف مورد استفاده قرار بگیرد.

 3. تعمیر و نگهداری: اتصال فلنجدار پلی‌اتیلن پیچی همچنین برای تعمیر و نگهداری سیستم‌های لوله‌کشی پلی‌اتیلن استفاده می‌شود. اگر بخشی از لوله‌ها یا فلنج‌ها آسیب دیده باشد، می‌توان با استفاده از اتصال فلنجدار پلی‌اتیلن پیچی قطعات آسیب دیده را جایگزین کرد. این نوع اتصال جوشی مناسب برای تعمیرات فورقی و همچنین تغییرات وسیع دما و فشار است.

به طور کلی، اتصال فلنجدار پلی‌اتیلن پیچی در اتصالات جوشی پلی‌اتیلن به عنوان یک روش اتصال قوی و مطمئن استفاده می‌شود. این نوع اتصال جوشی دارای مزایایی مانند مقاومت در برابر خوردگی، عدم نیاز به استفاده از چسب‌ها و مواد شیمیایی، و قابلیت جداشدن و تعویض قطعات است. همچنین، اتصال فلنجدار پلی‌اتیلن پیچی قادر است با تغییرات دما و فشار در سیستم به خوبی سازگاری داشته باشد.

لازم به ذکر است که برای استفاده از اتصال فلنجدار پلی‌اتیلن پیچی، نیاز به تجهیزات و دستگاه‌های خاصی مانند دستگاه جوش الکتروفیوژن (Electrofusion Welding Machine) و الکترودهای مخصوص الکتروفیوژن دارید. همچنین، برای اطمینان از کیفیت و مطابقت اتصال، توصیه می‌شود از تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان معتبر و مجاز استفاده کنید و دستورالعمل‌های مربوطه را رعایت نمایید.

اتصالات پلی اتیلن

کاربرد "درپوش پلی اتیلن" در اتصالات جوشی پلی اتیلن

درپوش پلی‌اتیلن (Polyethylene End Cap) یک نوع پوشش است که در اتصالات جوشی پلی‌اتیلن استفاده می‌شود. این درپوش به صورت قطعه‌ای است که بر روی انتهای لوله‌ها یا اتصالات جوشی پلی‌اتیلن قرار می‌گیرد تا از نفوذ رطوبت، ذرات خارجی و آلودگی به داخل اتصال جلوگیری کند و اتصال را در برابر خرابی‌های پتانسیلی محافظت کند.

درپوش پلی‌اتیلن معمولاً از پلی‌اتیلن با خواص مکانیکی و شیمیایی مناسب تهیه می‌شود. این درپوش به صورت قطعه‌ای با قطر و ابعاد متناسب با انتهای لوله یا اتصال جوشی تولید می‌شود و به وسیله جوشکاری به سطح پلی‌اتیلن متصل می‌شود. درپوش پلی‌اتیلن به عنوان یک پوشش محافظ عمل می‌کند و از ورود رطوبت، آب، گرد و غبار، مواد آلوده و اجسام خارجی به داخل اتصال جلوگیری می‌کند.

استفاده از درپوش پلی‌اتیلن در اتصالات جوشی پلی‌اتیلن به دلیل ویژگی‌های زیر مورد توجه قرار می‌گیرد:

 1. محافظت در برابر رطوبت: درپوش پلی‌اتیلن از ورود رطوبت به داخل اتصال جوشی جلوگیری می‌کند. این موضوع بسیار مهم است زیرا رطوبت می‌تواند باعث کاهش عمر مفید اتصال جوش شده و خرابی‌های پتانسیلی مانند زنگ زدگی یا ترک خوردگی شود.

 2. جلوگیری از نفوذ ذرات خارجی: درپوش پلی‌اتیلن جلوگیری می‌کند تا ذرات خارجی مانند گرد و غبار، مواد آلوده و اشیاء دیگر به داخل اتصال جوشی نفوذ کنند و باعث خرابی و کاهش کیفیت اتصال نشوند.

 3. محافظت در برابر آلودگی: این درپوش می‌تواند از آلودگی و تماس مستقیم مواد مختلف با سطح اتصال جوش جلوگیری کند. این موضوع در برخی اتصالات خاص مانند اتصالات آبیاری و اتصالات در صنایع شیمیایی بسیار حائز اهمیت است.

استفاده از درپوش پلی‌اتیلن در اتصالات جوشی پلی‌اتیلن به کیفیت و دوام اتصال جوشی کمک می‌کند و باعث افزایش عمر مفید اتصال می‌شود. به علاوه، نصب و استفاده از درپوش پلی‌اتیلن نسبت به روش‌های دیگر پوشش‌دهی مانند روکش‌های محافظ و غیره، ساده‌تر و اقتصادی‌تر است.

کاربرد "سه راه پلی اتیلن" در اتصالات جوشی پلی اتیلن

سه راه پلی‌اتیلن (Polyethylene Tee) یک نوع اتصالات است که در اتصالات جوشی پلی‌اتیلن استفاده می‌شود. این نوع اتصالات معمولاً برای تقسیم یا ایجاد شاخه‌ها در سیستم لوله‌کشی پلی‌اتیلن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سه راه پلی‌اتیلن شکلی مشابه حرف "T" دارد و دارای سه ورودی و یک خروجی است. این ورودی‌ها و خروجی با استفاده از جوشکاری به لوله‌های پلی‌اتیلن متصل می‌شوند. سه راه پلی‌اتیلن به صورت جوشی بر روی لوله‌ها نصب می‌شود و با استفاده از تجهیزات جوشکاری مناسب، اتصال جامد و محکمی را بین لوله‌ها ایجاد می‌کند.

استفاده از سه راه پلی‌اتیلن در اتصالات جوشی پلی‌اتیلن دارای مزایا و کاربردهای زیر است:

 1. تقسیم جریان: با استفاده از سه راه پلی‌اتیلن می‌توان جریان مایع یا گاز را در سیستم لوله‌کشی پلی‌اتیلن تقسیم کرد. به عنوان مثال، در یک شبکه آبیاری، سه راه پلی‌اتیلن می‌تواند برای تقسیم آب به شاخه‌های مختلف استفاده شود.

 2. ایجاد شاخه: سه راه پلی‌اتیلن به شکل شاخه‌ها در سیستم لوله‌کشی استفاده می‌شود. می‌توان با استفاده از سه راه پلی‌اتیلن شاخه‌های جدید در سیستم لوله‌کشی ایجاد کرد و به لوله‌های اصلی متصل نمود.

 3. اتصالات توزیع: سه راه پلی‌اتیلن در اتصالات توزیعی که نیاز به تقسیم جریان دارند، استفاده می‌شوند. به عنوان مثال، در سیستم‌های گازرسانی، سه راه پلی‌اتیلن برای توزیع گاز به خطوط مختلف استفاده می‌شود.

 4. سادگی نصب: سه راه پلی‌اتیلن به دلیل ساختار ساده‌اش و روش نصب جوشی، نصب و استفاده آسانی دارد. این اتصالات قابلیت اتصال به لوله‌های پلی‌اتیلن با قطرهای مختلف را دارند.

استفاده از سه راه پلی‌اتیلن در اتصالات جوشی پلی‌اتیلن باعث ایجاد اتصالات قوی و محکمی می‌شود و برای تقسیم جریان و ایجاد شاخه‌ها در سیستم لوله‌کشی پلی‌اتیلن بسیار مفید است. با انتخاب سایز و نوع مناسب سه راه پلی‌اتیلن و رعایت استانداردها و دستورالعمل‌های مناسب برای نصب و جوشکاری، می‌توان از عملکرد بهتر و قابلیت اطمینان بیشتری در سیستم لوله‌کشی پلی‌اتیلن بهره‌برد.

کاربرد "زانو پلی اتیلن" در اتصالات جوشی پلی اتیلن

زانو پلی‌اتیلن (Polyethylene Elbow) یک نوع اتصالات است که در اتصالات جوشی پلی‌اتیلن استفاده می‌شود. این نوع اتصالات برای تغییر جهت لوله‌های پلی‌اتیلن استفاده می‌شود و به شکل زاویه‌دار بوده و در دو نوع ۹۰ درجه و ۴۵ درجه موجود است.

زانوهای پلی‌اتیلن با استفاده از جوشکاری به لوله‌های پلی‌اتیلن متصل می‌شوند و اتصال جوشی قوی و محکمی را بین لوله‌ها ایجاد می‌کنند. این اتصالات معمولاً در سیستم‌های لوله‌کشی پلی‌اتیلن به منظور تغییر جهت لوله‌ها در کنار یا بر روی سطح‌های دیواره یا زمین استفاده می‌شوند.

کاربردهای زانو پلی‌اتیلن در اتصالات جوشی پلی‌اتیلن عبارتند از:

۱. تغییر جهت: زانو پلی‌اتیلن برای تغییر جهت لوله‌های پلی‌اتیلن به کار می‌رود. به عنوان مثال، در یک سیستم لوله‌کشی آب، زانو پلی‌اتیلن می‌تواند برای تغییر جهت لوله‌ها در اطراف نقاط انتقال آب استفاده شود.

۲. اتصالات زاویه‌دار: زانو پلی‌اتیلن به شکل زاویه‌دار بوده و به عنوان اتصالات زاویه‌دار در سیستم‌های لوله‌کشی استفاده می‌شود. می‌توان با استفاده از زانوهای پلی‌اتیلن زاویه‌های ۹۰ درجه و ۴۵ درجه را در سیستم لوله‌کشی پلی‌اتیلن ایجاد کرد.

۳. انعطاف‌پذیری: زانوهای پلی‌اتیلن به دلیل انعطاف‌پذیری و قابلیت خم شدن، در تغییر جهت لوله‌ها در مناطقی با فضای محدود و خمیدگی‌های مختلف بسیار مفید هستند.

۴. مقاومت شیمیایی: پلی‌اتیلن به دلیل مقاومت بالا در برابر بسیاری از مواد شیمیایی، از جمله اسیدها و بازها، برای اتصالات در سیستم‌های لوله‌کشی شیمیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

استفاده از زانو پلی‌اتیلن در اتصالات جوشی پلی‌اتیلن باعث ایجاد اتصالات قوی و محکمی می‌شود و برای تغییر جهت لوله‌ها در سیستم لوله‌کشی پلی‌اتیلن بسیار مفید است. با انتخاب سایز و نوع مناسب زانو پلی‌اتیلن و رعایت استانداردها و دستورالعمل‌های مناسب برای نصب و جوشکاری، می‌توان از عملکرد بهتر و قابلیت اطمینان بیشتری در سیستم لوله‌کشی پلی‌اتیلن بهره‌برد.

کاربرد "فلنج پلی اتیلن جوشی" در اتصالات جوشی پلی اتیلن

فلنج پلی‌اتیلن جوشی (Polyethylene Welding Flange) یک نوع اتصالات است که در اتصالات جوشی پلی‌اتیلن استفاده می‌شود. این نوع فلنج‌ها به لوله‌های پلی‌اتیلن جوش داده می‌شوند و اتصال قوی و محکمی را بین لوله و فلنج ایجاد می‌کنند. فلنج‌های پلی‌اتیلن جوشی عموماً در سیستم‌های لوله‌کشی پلی‌اتیلن به منظور اتصال لوله‌ها به تجهیزات دیگر، مانند پمپ‌ها، صندوق‌های تقسیم و غیره استفاده می‌شوند.

کاربردهای فلنج پلی‌اتیلن جوشی در اتصالات جوشی پلی‌اتیلن عبارتند از:

۱. اتصال لوله به تجهیزات: فلنج‌های پلی‌اتیلن جوشی به لوله‌های پلی‌اتیلن جوش داده می‌شوند و به عنوان اتصالات بین لوله‌ها و تجهیزات دیگر، مانند پمپ‌ها، صندوق‌های تقسیم و شیرها، استفاده می‌شوند. این فلنج‌ها از طریق جوشکاری به لوله‌ها متصل می‌شوند و اتصال محکمی را فراهم می‌کنند.

۲. اتصال لوله به لوله: فلنج پلی‌اتیلن جوشی می‌تواند برای اتصال دو لوله پلی‌اتیلن به یکدیگر نیز استفاده شود. با استفاده از فلنج‌های جوشی، لوله‌ها به وسیله جوشکاری به فلنج متصل می‌شوند و اتصال قوی و محکمی بین لوله‌ها ایجاد می‌شود.

۳. استحکام ساختاری: فلنج پلی‌اتیلن جوشی به دلیل اتصال قوی و محکمی که با جوشکاری به لوله‌ها ایجاد می‌کند، به استحکام ساختاری سیستم لوله‌کشی کمک می‌کند. این فلنج‌ها به لوله‌ها و تجهیزات دیگر متصل شده و استحکام و پایداری سیستم را تضمین می‌کنند.

۴. مقاومت شیمیایی: فلنج‌های پلی‌اتیلن جوشی به دلیل مقاومت بالا در برابر بسیاری از مواد شیمیایی، از جمله اسیدها و بازها، در سیستم‌های لوله‌کشی شیمیایی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این فلنج‌ها می‌توانند از تغییرات شیمیایی و خوردگی جلوگیری کنند و استحکام سیستم ردر اتصالات جوشی پلی‌اتیلن، فلنج‌های پلی‌اتیلن جوشی به عنوان اتصالاتی برای اتصال لوله‌ها و تجهیزات دیگر به کار می‌روند. این فلنج‌ها عموماً از پلی‌اتیلن با دو لبه جوش داده شده ساخته می‌شوند و با استفاده از جوشکاری در سطح لوله‌ها قرار می‌گیرند. فلنج‌های پلی‌اتیلن جوشی به دلیل مزایای زیر در اتصالات جوشی پلی‌اتیلن استفاده می‌شوند:

 1. مقاومت شیمیایی: پلی‌اتیلن به طور عمومی دارای مقاومت بالا در برابر اکثر مواد شیمیایی است. بنابراین، فلنج‌های پلی‌اتیلن جوشی می‌توانند در برابر اثرات مواد شیمیایی مختلف مانند اسیدها، بازها و حلال‌ها مقاومت نمایند.

 2. مقاومت در برابر خوردگی: پلی‌اتیلن با خوردگی و زنگ‌زدگی مقاوم است. این ویژگی باعث می‌شود که فلنج‌های پلی‌اتیلن جوشی به عنوان یک اتصال مقاوم در برابر خوردگی عمل کنند و در محیط‌هایی که با خوردگی مواجه هستند، مناسب باشند.

 3. انعطاف‌پذیری: پلی‌اتیلن به دلیل خاصیت انعطاف‌پذیری و قابلیت خم شدن، فلنج‌های پلی‌اتیلن جوشی را برای تطبیق با شکل و ساختار لوله‌ها و تجهیزات مورد نیاز بسیار مناسب می‌سازد. این ویژگی به فلنج‌ها امکان می‌دهد تا در مناطقی با فضای محدود و خمیدگی‌های مختلف استفاده شوند.

 4. نصب آسان: فلنج‌های پلی‌اتیلن جوشی به راحتی نصب می‌شوند و نیازی به استفاده از ابزارهای خاص ندارند. جوشکاری فلنج‌ها به لوله‌ها نیز با استفاده از تجهیزات جوشکاری پلی‌اتیلن انجام می‌شود.

 5. وزن سبک: پلی‌اتیلن به دلیل وزن سبک خود، تجهیزات لوله‌کشی با فلنج‌های پلی‌اتیلن جوشی را از نظر وزن بهبود می‌بخشد و تسهیل در حمل و نصب آنها را فراهم می‌کند.

کاربرد "چهارراه پلی اتیلن جوشی" در اتصالات جوشی پلی اتیلن

چهارراه پلی‌اتیلن جوشی (Polyethylene Four-Way Welding) یک نوع اتصالات است که در اتصالات جوشی پلی‌اتیلن مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع اتصالات به شکل یک تقاطع چهار راهی طراحی شده‌اند و به لوله‌های پلی‌اتیلن جوش داده می‌شوند. چهارراه پلی‌اتیلن جوشی به عنوان یک اتصال چهار راهی، امکان اتصال چهار لوله پلی‌اتیلن به یکدیگر را فراهم می‌کند.

کاربردهای چهارراه پلی‌اتیلن جوشی در اتصالات جوشی پلی‌اتیلن عبارتند از:

۱. تقسیم جریان: با استفاده از چهارراه پلی‌اتیلن جوشی می‌توان جریان فلوئید را بین چهار لوله پلی‌اتیلن تقسیم کرد. این اتصالات معمولاً در سیستم‌های لوله‌کشی، جهت تقسیم جریان میان قسمت‌های مختلف یک سیستم، مورد استفاده قرار می‌گیرند. به عنوان مثال، در سیستم‌های آبیاری، چهارراه پلی‌اتیلن جوشی می‌تواند جریان آب را بین چهار لوله پلی‌اتیلن تقسیم کرده و به بخش‌های مختلف آبیاری هدایت کند.

۲. اتصال لوله‌ها به تجهیزات: چهارراه پلی‌اتیلن جوشی می‌تواند برای اتصال لوله‌های پلی‌اتیلن به تجهیزات دیگر نیز استفاده شود. با استفاده از این نوع اتصال، لوله‌ها به لوله‌ها و تجهیزات دیگر، مانند صندوق‌های تقسیم و شیرها، متصل می‌شوند. این اتصالات باعث ایجاد اتصال قوی و محکمی بین لوله‌ها و تجهیزات می‌شوند.

۳. استحکام ساختاری: چهارراه پلی‌اتیلن جوشی به دلیل اتصال قوی و محکمی که با جوشکاری به لوله‌ها ایجاد می‌کند، به استحکام ساختاری سیستم لوله‌کشی کمک می‌کند. این اتصالات به لوله‌ها و تجهیزات دیگر متصل شده و استحکام و پایداری سیستم را تضمین می‌کنند.

۴. مقاومت شیمیایی: چهارراه پلی‌اتیلن جوشی به دلیل مقاومت بالا در برابر بسیاری از مواد شیمیایی، اتصالات جوشی پلی‌اتیلن را در برابر تغییرات شیمیایی و شرایط محیطی مختلف محافظت می‌کند. این مقاومت شیمیایی می‌تواند در برابر اثرات مواد شیمیایی مختلف، از جمله اسیدها، بازها، حلال‌ها و مواد شیمیایی خورنده، بسیار مفید باشد.

به طور خلاصه، چهارراه پلی‌اتیلن جوشی در اتصالات جوشی پلی‌اتیلن برای تقسیم جریان، اتصال لوله‌ها به تجهیزات، افزایش استحکام ساختاری و مقاومت شیمیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اتصالات قابلیت ایجاد اتصالات قوی و پایدار را در سیستم‌های لوله‌کشی پلی‌اتیلن فراهم می‌کنند.

کاربرد "دریچه بازدید پلی اتیلن جوشی" در اتصالات جوشی پلی اتیلن

دریچه بازدید پلی‌اتیلن جوشی (Polyethylene Welding Inspection Port) یک عنصر مهم در اتصالات جوشی پلی‌اتیلن است. این دریچه‌ها به شکل پوششی قابل باز و بسته شدن طراحی شده‌اند و در نقاط استراتژیکی از سیستم لوله‌کشی پلی‌اتیلن قرار می‌گیرند. مزیت اصلی این دریچه‌ها این است که به صورت بازدید پذیر بوده و امکان بررسی و افزودن مواد یا تعمیرات در داخل لوله‌ها را فراهم می‌کنند.

کاربردهای دریچه بازدید پلی‌اتیلن جوشی در اتصالات جوشی پلی‌اتیلن عبارتند از:

 1. بازدید و بررسی: دریچه بازدید پلی‌اتیلن جوشی به شکلی طراحی شده است که امکان باز کردن و بستن آن وجود دارد. این امکان به مهندسان و نصابان اجازه می‌دهد تا داخل لوله‌های پلی‌اتیلن را بررسی کرده و مشکلات یا خرابی‌ها را تشخیص داده و تعمیرات لازم را انجام دهند. با استفاده از این دریچه‌ها، امکان انجام بازدید و نگهداری دوره‌ای در سیستم لوله‌کشی فراهم می‌شود.

 2. افزودن مواد: در صورت نیاز به افزودن مواد به داخل لوله‌ها، دریچه بازدید پلی‌اتیلن جوشی می‌تواند به عنوان یک نقطه ورود برای مواد جدید عمل کند. با باز کردن دریچه، مواد مورد نیاز به داخل لوله‌ها تزریق می‌شوند و سپس دریچه مجدداً بسته می‌شود. این امکان به مهندسان اجازه می‌دهد تا به راحتی مواد شیمیایی، آب، گاز و غیره را به سیستم لوله‌کشی اضافه کنند.

 3. نگهداری و خدمات: دریچه بازدید پلی‌اتیلن جوشی به عنوان نقطه دسترسی به داخل لوله‌ها، امکان انجام عملیات نگهداری و خدمات را فراهم می‌کند. مهندسان و تکنسین‌ها می‌توانند از طریق این دریچه‌ها به داخل لوله‌ها دسترسی داشته باشند و عملیاتی مانند تعمیر و نگهداری، شستشو و تمیزکاری لوله‌ها را انجام دهند.

 4. اندازه‌گیری و آزمایش: دریچه بازدید پلی‌اتیلن جوشی می‌تواند مکانی مناسب برای اندازه‌گیری و آزمایش‌های مرتبط با سیستم لوله‌کشی پلی‌اتیلن باشد. با باز کردن دریچه و دسترسی به داخل لوله، اندازه‌گیری‌ها و آزمایش‌های مورد نیاز می‌توانند انجام شوند. به عنوان مثال، اندازه‌گیری فشار، دما، جریان و آنالیز شیمیایی می‌تواند از طریق این دریچه‌ها انجام شود.

به طور کلی، دریچه بازدید پلی‌اتیلن جوشی به عنوان یک نقطه دسترسی و بازدید پذیر در سیستم لوله‌کشی پلی‌اتیلن استفاده می‌شود. این دریچه‌ها امکان بازدید، بررسی، تعمیر، افزودن مواد و انجام فعالیت‌های نگهداری را فراهم می‌کنند و به بهبود عملکرد و عمر مفید سیستم لوله‌کشی کمک می‌کنند.

کاربرد "سیفون پلی اتیلن جوشی" در اتصالات جوشی پلی اتیلن

سیفون پلی‌اتیلن جوشی (Polyethylene Welding Siphon) یک عنصر کلیدی در اتصالات جوشی پلی‌اتیلن است. این سیفون‌ها به منظور تخلیه و جابجایی مایعات از یک نقطه به نقطه دیگر در سیستم لوله‌کشی استفاده می‌شوند. طراحی و ساخت سیفون پلی‌اتیلن جوشی به گونه‌ای است که بتواند با پلی‌اتیلن جوش داده شده با هم جوش خورده و اتصال محکمی را ایجاد کند.

کاربردهای سیفون پلی‌اتیلن جوشی در اتصالات جوشی پلی‌اتیلن عبارتند از:

 1. تخلیه مایعات: سیفون پلی‌اتیلن جوشی به عنوان یک راه حل مناسب برای تخلیه مایعات از یک نقطه به نقطه دیگر در سیستم لوله‌کشی استفاده می‌شود. این سیستم‌ها معمولاً در برخی از بخش‌های سیستم لوله‌کشی مانند خنک‌کننده‌ها، صنایع شیمیایی، صنعت نفت و گاز، فاضلاب و آبکشی استفاده می‌شوند. سیفون پلی‌اتیلن جوشی به دلیل ویژگی‌های پلی‌اتیلن مانند مقاومت در برابر خوردگی و آب بندی، برای تخلیه انواع مایعات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 2. اتصالات جوشی: سیفون پلی‌اتیلن جوشی به عنوان یک قسمت از سیستم لوله‌کشی، برای اتصال لوله‌ها و قطعات پلی‌اتیلن به یکدیگر استفاده می‌شود. با استفاده از فنوس جوش و فرایند جوشکاری پلی‌اتیلن، سیفون‌ها به دیگر قطعات جوش داده می‌شوند و اتصالات محکم و بدون نشتی را ایجاد می‌کنند. این اتصالات جوشی معمولاً در صنایع مختلفی مانند صنعت آب و فاضلاب، صنعت نفت و گاز، صنایع شیمیایی و صنایع آبکشی استفاده می‌شوند.

 3. مقاومت در برابر خوردگی: پلی‌اتیلن به عنوان ماده‌ای ضد خوردگی و مقاوم در برابر تاثیرات شیمیایی شناخته شده است. بنابراین، سیفون پلی‌اتیلن جوشی به عنوان یک قسمت از اتصالات جوشی پلی‌اتیلن، می‌تواند در شرایطی که تماس مایعات با جوشها و قطعلاوه بر اتصالات جوشی، سیفون پلی‌اتیلن جوشی در برخی از کاربردهای دیگر نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان مثال:

 4. سیستم‌های تهویه: سیفون پلی‌اتیلن جوشی در سیستم‌های تهویه و تهویه مطبوع استفاده می‌شود. این سیستم‌ها برای انتقال هوا و گازها از یک نقطه به نقطه دیگر در ساختمان‌ها استفاده می‌شوند. سیفون پلی‌اتیلن جوشی به دلیل سازگاری خوب با هوا و مقاومت در برابر خوردگی، به عنوان یک جزء از سیستم‌های تهویه استفاده می‌شود.

 5. استفاده در صنعت آبیاری: سیفون پلی‌اتیلن جوشی در سیستم‌های آبیاری نیز استفاده می‌شود. در سیستم‌های آبیاری قطره‌ای و سیستم‌های آبیاری جوشی، سیفون‌ها برای توزیع آب به مناطق مختلف استفاده می‌شوند. آنها معمولاً در زیرزمین قرار می‌گیرند و به دلیل مقاومت در برابر خوردگی و آب بندی، برای انتقال آب با کیفیت و کاهش اتلاف آب بسیار مفید هستند.

سیفون پلی‌اتیلن جوشی به دلیل ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خود مانند مقاومت در برابر خوردگی، انعطاف پذیری، مقاومت در برابر فشار و دما، و ضد آب بودن، در بسیاری از صنایع و برنامه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مقاومت اتصالات جوشی پلی اتیلن در برابر سرما و گرما

اتصالات جوشی پلی‌اتیلن از لحاظ مقاومت در برابر سرما و گرما خواصی بسیار مطلوب دارند. مقاومت این اتصالات در برابر سرما و گرما به میزان جوشکاری صحیح و استفاده از مواد و تجهیزات مناسب بستگی دارد. در ادامه، مقاومت اتصالات جوشی پلی‌اتیلن در برابر سرما و گرما را توضیح می‌دهم:

 1. مقاومت در برابر سرما:

  • اتصالات جوشی پلی‌اتیلن به طور کلی مقاومت بالایی در برابر سرما دارند. این به معنی این است که در دماهای پایین، اتصالات جوشی پلی‌اتیلن به خوبی عملکرد می‌کنند و خطر شکستن یا ترکیدگی کم است.
  • در دماهای بسیار پایین (زیر -50 درجه سانتیگراد)، ممکن است اتصالات جوشی پلی‌اتیلن زمینه برای شکستن یا ترکیدگی قرار گیرند. در این صورت، نیاز به استفاده از روش‌های خاصی مانند استفاده از عایق‌های حرارتی یا اتصالات خاص با قابلیت مقاومت در برابر سرما است.
 2. مقاومت در برابر گرما:

  • اتصالات جوشی پلی‌اتیلن نیز مقاومت قابل توجهی در برابر گرمادارند. این به معنی این است که در دماهای بالا، اتصالات جوشی پلی‌اتیلن به خوبی عملکرد می‌کنند و خطر آسیب‌های ناشی از حرارت کم است.
  • با افزایش دما به بیش از حد، ممکن است پلی‌اتیلن نرم شده و مقاومت اتصال کاهش یابد. در نتیجه، در دماهای بسیار بالا (بیش از 60-70 درجه سانتیگراد، بسته به نوع پلی‌اتیلن)، ممکن است نیاز به استفاده از روش‌ها و مواد خاصی باشد تا اتصالات جوشی پلی‌اتیلن در برابر حرارت مقاومت کنند.

در کل، اتصالات جوشی پلی‌اتیلن دارای مقاومت قابل قبولی در برابر سرما و گرما هستند، اما حفظ شرایط مناسب جوشکاری و رعایت دستورالعمل‌های تولید کننده بسیار مهم است. همچنین، برای بررسی دقیق‌تر مقاومت اتصالات جوشی پلی‌اتیلن در برابر سرما و گرما، بهتر است به منابع معتبر و دستورالعمل‌های تولید کننده مراجعه کنید.

مقاومت اتصالات جوشی پلی اتیلن در برابر ضربه و شکنندگی

اتصالات جوشی پلی‌اتیلن دارای مقاومت قابل توجه در برابر ضربه و شکنندگی هستند. پلی‌اتیلن به عنوان یک ماده پلاستیکی، خواص ضربه‌پذیری و شکنندگی مناسبی دارد. در ادامه، مقاومت اتصالات جوشی پلی‌اتیلن در برابر ضربه و شکنندگی را توضیح می‌دهم:

 1. مقاومت در برابر ضربه:

  • اتصالات جوشی پلی‌اتیلن دارای خواص ضربه‌پذیری بالا هستند. این به معنی این است که اتصالات جوشی پلی‌اتیلن در برابر ضربه‌های معمولی که در طول عمر عادی استفاده از آنها ممکن است رخ دهد، مقاومت مناسبی دارند.
  • در صورتی که ضربه‌های شدید و قوی بر روی اتصالات وارد شود، ممکن است اتصالات جوشی پلی‌اتیلن آسیب ببینند و شکستگی رخ دهد. اما در شرایط عادی و با استفاده معمولی، این نوع اتصالات معمولاً بسیار پایدار هستند.
 2. مقاومت در برابر شکنندگی:

  • پلی‌اتیلن دارای خواص شکنندگی مناسبی است و اتصالات جوشی پلی‌اتیلن نیز این خواص را به ارث می‌برند. این به معنی این است که اتصالات جوشی پلی‌اتیلن دارای مقاومت قابل توجهی در برابر شکستگی و ترکیدگی هستند.
  • با اجرای جوشکاری صحیح و استفاده از تکنیک‌های مناسب، اتصالات جوشی پلی‌اتیلن می‌توانند شکستگی و ترکیدگی را به حداقل برسانند و در برابر استفاده‌های عادی و معمولی مقاومت کنند.

در کل، اتصالات جوشی پلی‌اتیلن دارای مقاومت قابل قبولی در برابر ضربه و شکنندگی هستند. با این حال، برای حفظ مقاومت اتصالات، رعایت دستورالعمل‌های صحیح جوشکاری، استفاده از تجهیزات و مواد با کیفیت، و انجام بازرسی‌ها و آزمون‌های معتبر برای اطمینان از کیفیت جوشکاری توصیه می‌شود.

کاربرد "موفه جوشی پلی اتیلن" در اتصالات جوشی پلی اتیلن

موفه جوشی پلی‌اتیلن (Polyethylene Fusion Tape) یا همچنین با نام‌های دیگر موفه جوشی PE و طوقه جوشی PE، یک نوع محافظ جوش است که در اتصالات جوشی پلی‌اتیلن استفاده می‌شود. این موفه جوشی به عنوان یک لایه محافظ بر روی اتصال جوش اعمال می‌شود تا از نشت و خرابی احتمالی در اتصال جلوگیری کند.

موفه جوشی پلی‌اتیلن عموماً از پلی‌اتیلن با خواص مکانیکی و شیمیایی مناسب تهیه می‌شود. این لایه جوشی به وسیله فرآیند جوشکاری به اتصال جوش لحیم می‌شود و به صورت محکم به سطح پلی‌اتیلن متصل می‌شود. این موفه جوشی به عنوان یک عایق و محافظ بر روی اتصال جوش عمل می‌کند و از ترک خوردگی، نشت و نفوذ رطوبت به داخل اتصال جلوگیری می‌کند. همچنین، موفه جوشی پلی‌اتیلن می‌تواند به عنوان یک عایق الکتریکی نیز عمل کند و از انتقال جریان الکتریکی به سطح اتصال جوش جلوگیری کند.

استفاده از موفه جوشی پلی‌اتیلن در اتصالات جوشی پلی‌اتیلن به دلیل ویژگی‌های زیر مورد توجه قرار می‌گیرد:

 1. مقاومت شیمیایی: موفه جوشی پلی‌اتیلن مقاومت بالایی در برابر اثرات شیمیایی محیطی مانند اسیدها، بازها، مواد شیمیایی آلی و محلول‌های نفتی دارد.

 2. مقاومت مکانیکی: این موفه جوشی دارای استحکام بالا و مقاومت در برابر فشار و کشش است که می‌تواند اتصال جوش را در برابر تنش‌های مکانیکی محافظت کند.

 3. عایقی بودن: موفه جوشی پلی‌اتیلن به عنوان یک عایق الکتریکی کاربرد دارد و جریان الکتریکی را از اتصال جوش جدا می‌کند.

 4. مقاومت در برابر تغییرات حرارتی: این موفه جوشی مقاوم در برابر تغییرات حرارتی مانند تغییر دمای محیط و تغییرات حرارتی در اثر عملیات جوشکاری است.

با استفاده از موفه جوشی پلی‌اتیلن در اتصالات جوشی پلی‌اتیلن، می‌توانموفقانه جوشکاری را انجام داد و از نشت و خرابی در اتصال جوش جلوگیری کرد. همچنین، این روش معمولاً سریعتر و ساده‌تر از روش‌های دیگر اتصال جوشی است. با این حال، برای بهره‌برداری بهتر از موفه جوشی پلی‌اتیلن و اطمینان از کیفیت اتصال جوش، مهم است که دستورالعمل‌های تولیدکننده و استانداردهای مربوطه را رعایت کنید و اتصال جوش را توسط افراد ماهر و متخصص انجام دهید.

قیمت خرید اتصالات جوشی پلی اتیلن

قیمت  اتصالات جوشی پلی اتیلن

آرمین خلفیان هستم، مدیر فروش شرکت صنعت پلیمیر ایران با شماره تماس 09120189678 و خطوط ثابت 02166193035 بصورت 24 ساعته پاسخگوی شما هستم. برای دریافت قیمت اتصالات جوشی پلی اتیلن با ما تماس بگیرید.

ارتباط با واحد فروش و پشتیبانی

09120489678
مهندس آمین خلفیان


مهندس آرمین خلفیان   09120189678