اتصالات پیچی پلی اتیلن

(شنبه 1403/04/23)

اتصالات پیچی پلی اتیلن | Polyethylene Screw Connections

 

اتصالات پیچی پلی اتیلن

 

 

 

اتصالات پیچی پلی اتیلن چیست؟

اتصالات پیچی پلی‌اتیلن(Polyethylene Screw Connections) معمولاً به عنوان یک روش سریع و آسان برای اتصال لوله‌های پلی‌اتیلن استفاده می‌شوند. این نوع اتصالات شامل دو قسمت است: یک قسمت با پیچ و مهره که برای اتصال به لوله‌های پلی‌اتیلن به‌کار می‌رود و یک قسمت دیگر با سیستمی شبیه به یک جوشکاری که به داخل لوله‌ها تزریق می‌شود.

مزیت این نوع اتصالات، سهولت نصب و تعمیر آن‌ها در محل است. همچنین، برای اتصال به لوله‌های پلی‌اتیلنی با اندازه‌های مختلف، از اتصالات پیچی متناسب با قطر لوله استفاده می‌شود.

اتصالات پیچی پلی‌اتیلن معمولاً در برق‌رسانی، آب و فاضلاب، گاز و صنایع دیگر، برای اتصال لوله‌های پلی‌اتیلن به کار می‌روند.

مزایای اتصالات پیچی اتیلن

اتصالات پیچی پلی‌اتیلن (Polyethylene) برای اتصال و اتصال لوله‌های پلی‌اتیلن استفاده می‌شوند. این نوع اتصالات شامل قطعاتی هستند که با استفاده از پیچ و مهره یا سیستم قفلی، لوله‌های پلی‌اتیلن را به یکدیگر متصل می‌کنند.

برخی از نوع رایج اتصالات پیچی پلی‌اتیلن عبارتند از:

 1. اتصالات پیچی بدون نیم‌پیچ: در این نوع اتصالات، دو قطعه اتصالی با استفاده از پیچ و مهره به یکدیگر متصل می‌شوند. در این حالت، پیچ و مهره به طور مستقیم به هم متصل می‌شوند و نیم‌پیچی برای استفاده نمی‌شود.

 2. اتصالات پیچی با نیم‌پیچ: در این نوع اتصالات، قطعه اتصالی دارای یک نیم‌پیچ است که با پیچ و مهره به قطعه دیگر متصل می‌شود. نیم‌پیچ به‌طور کامل در قطعه اتصالی جا می‌افتد و پیچ و مهره برای قفل کردن نیم‌پیچ استفاده می‌شوند.

اتصالات پیچی پلی‌اتیلن به دلیل سادگی نصب و قابلیت تعویض آسان، در برخی از کاربردها مانند سیستم‌های آبیاری، شبکه‌های آب و فاضلاب و سیستم‌های گاز رایج هستند. البته، برای استفاده صحیح از اتصالات پیچی پلی‌اتیلن، نیاز به رعایت دستورالعمل‌ها و استانداردهای مربوطه و استفاده از ابزارهای مناسب می‌باشد.

اتصالات پیچی اتیلن

جدول قیمت اتصالات پلی اتیلن

در جدول زیر، قیمت اتصالات پلی اتیلن و قیمت اتصالات الکتروفیوژن جوشی پلی اتیلن درج شده است.

قیمت اتصالات پلی اتیلن - الکتروفیوژن
شرح کالا سایز قیمت به ریال شرح کالا سایز قیمت به ریال
کوپلر الکتروفیوژن 25 370.900 ریال شیر توپی پلی‌اتیلن 225 146.000.600 ریال
کوپلر الکتروفیوژن 32 930.800 ریال زانو 45 درجه الکتروفیوژن 63 2.300.000 ریال
کوپلر الکتروفیوژن 40 950.700 ریال زانو 45 درجه الکتروفیوژن 90 4.200.500 ریال
کوپلر الکتروفیوژن 50 980.000ریال زانو 45 درجه الکتروفیوژن 110 5.200.000 ریال
کوپلر الکتروفیوژن 63 1.000.000 ریال زانو 45 درجه الکتروفیوژن 125 6.200.500 ریال
کوپلر الکتروفیوژن 75 1.700.600 ریال زانو 45 درجه الکتروفیوژن 160 14.150.000 ریال
کوپلر الکتروفیوژن 90 1.980.500 ریال زانو 45 درجه الکتروفیوژن 200 38.350.400 ریال
کوپلر الکتروفیوژن 110 2.350.400 ریال زانو 45 درجه الکتروفیوژن 225 50.500.500 ریال
کوپلر الکتروفیوژن 125 2.900.000 ریال زانو 90 درجه الکتروفیوژن 25 700.000 ریال
کوپلر الکتروفیوژن 160 4.000.000 ریال زانو 90 درجه الکتروفیوژن 63 2.300.000 ریال
کوپلر الکتروفیوژن 200 7.800.000 ریال زانو 90 درجه الکتروفیوژن 90 4.200.000 ریال
کوپلر الکتروفیوژن 225 11.500.000 ریال زانو 90 درجه الکتروفیوژن 110 5.200.000 ریال
کوپلر الکتروفیوژن 250 12.000.300 ریال زانو 90 درجه الکتروفیوژن 125 6.200.000 ریال
کپ و کوپلر الکتروفیوژن 25 580.200 ریال زانو 90 درجه الکتروفیوژن 160 14.150.500 ریال
کپ و کوپلر الکتروفیوژن 63 1.450.000 ریال زانو 90 درجه الکتروفیوژن 200 38.350.600 ریال
کپ و کوپلر الکتروفیوژن 75 1.340.100 ریال زانو 90 درجه الکتروفیوژن 225 50.500.000 ریال
کپ و کوپلر الکتروفیوژن 90 2.850.000 ریال تبدیل الکتروفیوژن 63*90 2.550.000 ریال
کپ و کوپلر الکتروفیوژن 110 3.300.000 ریال تبدیل الکتروفیوژن 63*110 4.550.000 ریال
کپ و کوپلر الکتروفیوژن 125 4.920.000 ریال تبدیل الکتروفیوژن 90*110 4.850.000 ریال
کپ و کوپلر الکتروفیوژن 160 7.100.000 ریال تبدیل الکتروفیوژن 63*125 5.150.000 ریال
کپ و کوپلر الکتروفیوژن 200 12.300.000 ریال تبدیل الکتروفیوژن 90*125 5.550.000 ریال
کپ و کوپلر الکتروفیوژن 225 17.800.500 ریال تبدیل الکتروفیوژن 110*125 6.000.000 ریال
سه راه مساوی الکتروفیوژن 25 1.320.000 ریال تبدیل الکتروفیوژن 63*160 7.800.000 ریال
سه راه مساوی الکتروفیوژن 63 3.400.000 ریال تبدیل الکتروفیوژن 90*160 8.100.000 ریال
سه راه مساوی الکتروفیوژن 90 7.000.000 ریال تبدیل الکتروفیوژن 110*160 8.450.000 ریال
سه راه مساوی الکتروفیوژن 110 10.000.000 ریال تبدیل الکتروفیوژن 125*160 8.550.000 ریال
سه راه مساوی الکتروفیوژن 125 14.500.400 ریال تبدیل الکتروفیوژن 63*200 21.850.000 ریال
سه راه مساوی الکتروفیوژن 160 21.004.000 ریال تبدیل الکتروفیوژن 90*200 22.000.000 ریال
سه راه مساوی الکتروفیوژن 200 67.500.000 ریال تبدیل الکتروفیوژن 110*200 22.500.000 ریال
سه راه مساوی الکتروفیوژن 225 78.000.000 ریال تبدیل الکتروفیوژن 125*200 23.100.400 ریال
سه راه نامساوی الکتروفیوژن 63*90 8.800.000 ریال تبدیل الکتروفیوژن 160*200 20.950.000 ریال
سه راه نامساوی الکتروفیوژن 63*110 12.300.000 ریال تبدیل الکتروفیوژن 63*225 34.200.400 ریال
سه راه نامساوی الکتروفیوژن 90*110 14.000.200 ریال تبدیل الکتروفیوژن 90*225 34.500.000 ریال
سه راه نامساوی الکتروفیوژن 63*125 21.000.000 ریال تبدیل الکتروفیوژن 110*225 34.750.000 ریال
سه راه نامساوی الکتروفیوژن 90*125 22.000.300 ریال تبدیل الکتروفیوژن 125*225 35.000.000 ریال
سه راه نامساوی الکتروفیوژن 110*125 23.500.200 ریال تبدیل الکتروفیوژن 160*225 32.000.000 ریال
سه راه نامساوی الکتروفیوژن 63*160 31.000.000 ریال تبدیل الکتروفیوژن 200*225 33.000.000 ریال
سه راه نامساوی الکتروفیوژن 90*160 31.400.000 ریال زین الکتروفیوژن 25*63 1.150.000 ریال
سه راه نامساوی الکتروفیوژن 110*160 19.880.000 ریال زین الکتروفیوژن 25*90 1.500.500 ریال
سه راه نامساوی الکتروفیوژن 125*160 18.980.000 ریال زین الکتروفیوژن 25*110 1.720.000 ریال
سه راه نامساوی الکتروفیوژن 63*200 54.900.000 ریال زین الکتروفیوژن 25*125 1.850.000 ریال
سه راه نامساوی الکتروفیوژن 90*200 55.000.200 ریال زین الکتروفیوژن 25*160 2.050.000 ریال
سه راه نامساوی الکتروفیوژن 110*200 55.200.000 ریال زین الکتروفیوژن* 25*200 11.950.000 ریال
سه راه نامساوی الکتروفیوژن 125*200 55.900.000 ریال زین الکتروفیوژن* 25*225 13.450.000 ریال
سه راه نامساوی الکتروفیوژن 160*200 52.000.000 ریال زین الکتروفیوژن* 32*63 1.650.000 ریال
سه راه نامساوی الکتروفیوژن 63*225 61.550.000 ریال زین الکتروفیوژن* 32*90 2.000.500 ریال
سه راه نامساوی الکتروفیوژن 90*225 61.700.000 ریال زین الکتروفیوژن* 32*110 2.100.000 ریال
سه راه نامساوی الکتروفیوژن 110*225 61.850.000 ریال زین الکتروفیوژن* 32*125 2.750.300 ریال
سه راه نامساوی الکتروفیوژن 125*225 62.100.000 ریال زین الکتروفیوژن* 32*160 3.000.300 ریال
سه راه نامساوی الکتروفیوژن 160*225 55.350.000 ریال زین الکتروفیوژن* 32*200 14.500.000 ریال
سه راه نامساوی الکتروفیوژن 200*225 56.600.000 ریال زین الکتروفیوژن* 32*225 15.900.100 ریال
شیر توپی پلی‌ اتیلن 63 10.750.000 ریال زین الکتروفیوژن* 63*125 27.600.000 ریال
شیر توپی پلی‌ اتیلن 90 20.600.000 ریال زین الکتروفیوژن* 63*160 29.900.200 ریال
شیر توپی پلی‌ اتیلن 110 23.350.000 ریال زین الکتروفیوژن* 63*200 55.200.000 ریال
شیر توپی پلی‌ اتیلن 125 26.450.000 ریال زین الکتروفیوژن* 63*225 58.000.200 ریال
شیر توپی پلی‌ اتیلن 160 47.150.000 ریال زین الکتروفیوژن* 90*225 62.000.100 ریال

قیمت واشر لوله پلی اتیلن

در جدول زیر، قیمت واشر لوله پلی اتیلن درج شده است.

قیمت واشر لوله پلی اتیلن
1  قیمت واشر نوع TPE سایز 110 468,000 ریال
2 قیمت واشر نوع TPE سایز 125 550,000 ریال
3 قیمت واشر نوع TPE سایز 160 655,000 ریال
4 قیمت واشر نوع TPE سایز 200 1,015,000 ریال
5 قیمت واشر نوع TPE سایز 250  1,485,000 ریال
6 قیمت واشر نوع TPE سایز 300 2,095,000 ریال
7 قیمت واشر نوع TPE سایز 315 2,295,000 ریال
8 قیمت واشر نوع TPE سایز 350 2,850,000 ریال
9 قیمت واشر نوع TPE سایز 400 3,530,000 ریال
10 قیمت واشر نوع TPE سایز 500 5,820,000 ریال
11 قیمت واشر نوع TPE سایز 600 8,129,500 ریال
12 قیمت واشر نوع epdm سایز 110 485,000 ريال
13 قیمت واشر نوع epdm سایز 125 570,000 ريال
14 قیمت واشر نوع epdm سایز 160  675,000 ريال
15 قیمت واشر نوع epdm سایز 200 1,035,000 ریال
16 قیمت واشر نوع epdm سایز 250 1,510,000 ریال
17 قیمت واشر نوع epdm سایز 300 2,120,000 ریال
18 قیمت واشر نوع epdm سایز 315 2,335,500 ریال
19 قیمت واشر نوع epdm سایز 350  2,915,500 ریال
20 قیمت واشر نوع epdm سایز 400 3,595,500 ریال
21 قیمت واشر نوع epdm سایز 500 5,870,000 ریال
22 قیمت واشر نوع epdm سایز 600 8,160,000 ریال
23 قیمت واشر نوع epdm سایز 700 11,520,300 ریال
24 قیمت واشر نوع epdm سایز 800 15,350,500 ریال
25 قیمت واشر نوع epdm سایز 900 19,400,700 ریال
26 قیمت واشر نوع epdm سایز 1000 25,000,000 ریال

قیمت سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن

در جدول زیر، قیمت سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن درج شده است.

قیمت سه راه تبدیل لوله پلی اتیلن
شرح کالا

(سه راه تبدیل)

تعداد در کارتن فی به ریال شرح کالا

(سه راه تبدیل)

تعداد در کارتن فی به ریال
سه راه تبدیل 50*32*50-10 بار 30 133.000 ریال سه راه تبدیل 140*125*140-6 بار 4 1.140.000 ریال
سه راه تبدیل 50*32*50-16 بار 30 176.000 ریال سه راه تبدیل 140*125*140-10 بار 4 1.391.000 ریال
سه راه تبدیل 50*40*50-10 بار 30 133.000 ریال سه راه تبدیل 140*125*140-16 بار 4 1.659.000 ریال
سه راه تبدیل 50*40*50-16 بار 30 176.000 ریال سه راه تبدیل 160*36*160-6 بار 5 1.351.000 ریال
سه راه تبدیل 63*32*63-6  بار 25 171.000 ریال سه راه تبدیل 160*36*160-10 بار 5 1.799.000 ریال
سه راه تبدیل 63*32*63-10 بار 25 217.000 ریال سه راه تبدیل 160*36*160-16 بار 5 2.375.000 ریال
سه راه تبدیل 63*32*63-16 بار 25 286.000 ریال سه راه تبدیل 160*90*160-6 بار 5 1.351.000 ریال
سه راه تبدیل 63*50*63-6 بار 25 171.000 ریال سه راه تبدیل 160*90*160-10 بار 5 1.799.000 ریال
سه راه تبدیل 63*50*63-10 بار 25 217.000 ریال سه راه تبدیل 160* 90*160-16 بار 5 2.375.000 ریال
سه راه تبدیل 63*50*63-16 بار 25 286.000 ریال سه راه تبدیل 160*110*160-6 بار 5 1.351.000 ریال
سه راه تبدیل 75*50*75-6 بار 14 231.000 ریال سه راه تبدیل 160*110*160-10 بار 5 1.799.000 ریال
سه راه تبدیل 75*50*75-10 بار 14 334.000 ریال سه راه تبدیل 160*110*160-16 بار 5 2.375.000 ریال
سه راه تبدیل 75*50*75-16 بار 14 441.000 ریال سه راه تبدیل 160*125*160-6 بار 5 1.351.000 ریال
سه راه تبدیل 75*63*75-6 بار 14 231.000 ریال سه راه تبدیل 160*125*160-10 بار 5 1.799.000 ریال
سه راه تبدیل 75*63*75-10 بار 14 334.000 ریال سه راه تبدیل 160*125*160-16 بار 5 2.375.000 ریال
سه راه تبدیل 75*63*75-16 بار 14 441.000 ریال سه راه تبدیل 180*125*180-6 بار 3 1.620.000 ریال
سه راه تبدیل 90*63*90-6 بار 9 378.000 ریال سه راه تبدیل 180*125*180-10 بار 3 1.960.000 ریال
سه راه تبدیل 90*63*90-10 بار 9 472.000 ریال سه راه تبدیل 180*125*180-16 بار 3 2.530.000 ریال
سه راه تبدیل 90*63*90-16 بار 9 623.000 ریال سه راه تبدیل 180*160*180-6 بار 3 1.620.000 ریال
سه راه تبدیل 90*75*90-6 بار 9 378.000 ریال سه راه تبدیل 180*160*180-10 بار 3 1.960.000 ریال
سه راه تبدیل 90*75*90-10 بار 9 472.000 ریال سه راه تبدیل 180*160*180-16 بار 3 2.530.000 ریال
سه راه تبدیل 90*75*90-16 بار 9 623.000 ریال سه راه تبدیل 200*63*200-6 بار 2 2.435.000 ریال
سه راه تبدیل 110*63*110-6 بار 8 563.000 ریال سه راه تبدیل 200*63*200-10 بار 2 3.181.000 ریال
سه راه تبدیل 110*63*110-10 بار 8 725.000 ریال سه راه تبدیل 200*63*200-16 بار 2 4.225.000 ریال
سه راه تبدیل 110*63*110-16 بار 8 958.000 ریال سه راه تبدیل 200*90*200-6 بار 2 2.435.000 ریال
سه راه تبدیل 110*75*110-6 بار 8 563.000 ریال سه راه تبدیل 200*90*200-10 بار 2 3.181.000 ریال
سه راه تبدیل 110*75*110-10 بار 8 725.000 ریال سه راه تبدیل 200*90*200-16 بار 2 4.225.000 ریال
سه راه تبدیل 110*75*110-16 بار 8 958.000 ریال سه راه تبدیل 200*110*200-6 بار 2 2.435.000 ریال
سه راه تبدیل 110*90*110-6 بار 8 563.000 ریال سه راه تبدیل 200*110*200-10 بار 2 3.181.000 ریال
سه راه تبدیل 110*90*110-10 بار 8 725.000 ریال سه راه تبدیل 200*110*200-16 بار 2 4.225.000 ریال
سه راه تبدیل 110*90*110-16 بار 8 958.000 ریال سه راه تبدیل 200*125*200-6 بار 2 2.435.000 ریال
سه راه تبدیل 125*63*125-6 بار 7 775.000 ریال سه راه تبدیل 200*125*200-10 بار 2 3.181.000 ریال
سه راه تبدیل 125*63*125-10 بار 7 1.064.000 ریال سه راه تبدیل 200*125*200-16 بار 2 4.225.000 ریال
سه راه تبدیل 125*63*125-16 بار 7 1.333.000 ریال سه راه تبدیل 200*160*200-6 بار 2 2.435.000 ریال
سه راه تبدیل 125*75*125-6 بار 7 775.000 ریال سه راه تبدیل 200*160*200-10 بار 2 3.181.000 ریال
سه راه تبدیل 125*75*125-10 بار 7 1.064.000 ریال سه راه تبدیل 200*160*200-16 بار 2 4.225.000 ریال
سه راه تبدیل 125*75*125-16 بار 7 1.333.000 ریال سه راه تبدیل 225*110*225-6 بار 2 3.013.000 ریال
سه راه تبدیل 125*90*125-6 بار 7 775.000 ریال سه راه تبدیل 225*110*225-10 بار 2 3.965.000 ریال
سه راه تبدیل 125*90*125-10 بار 7 1.064.000 ریال سه راه تبدیل 225*110*225-16 بار 2 5.233.000 ریال
سه راه تبدیل 125*90*125-16 بار 7 1.333.000 ریال سه راه تبدیل 225*160*225-6 بار 2 3.013.000 ریال
سه راه تبدیل 125*110*125-6 بار 7 775.000 ریال سه راه تبدیل 225*160*225-10 بار 2 3.965.000 ریال
سه راه تبدیل 125*110*125-10 بار 7 1.064.000 ریال سه راه تبدیل 225*160*225-16 بار 2 5.233.000 ریال
سه راه تبدیل 125*110*125-16 بار 7 1.333.000 ریال

لیست اتصالات پیچی پلی اتیلن و کاربرد هر کدام

اتصالات پیچی برای لوله‌های پلی‌اتیلن از جمله اتصالات استفاده شده در سیستم‌های لوله‌کشی هستند. در زیر لیستی از انواع اتصالات پیچی پلی‌اتیلن به همراه توضیحات و کاربردهای هر کدام آمده است:

 1. اتصال پیچی آداپتور (Adapter):

  • توضیحات: آداپتورها از اتصالات پیچی استفاده می‌کنند تا اتصال لوله‌های با قطرهای مختلف را فراهم کنند. آنها دارای دو طرف با سایزهای مختلف هستند که به دو لوله با سایزهای متفاوت متصل می‌شوند.
  • کاربرد: استفاده معمولی آداپتورها در تغییر قطر لوله‌ها، اتصال لوله‌ها به تجهیزات یا اتصال لوله‌ها به سیستم‌های مختلف است.
 2. اتصال پیچی پیش‌ساز (Prepared Coupling):

  • توضیحات: اتصالات پیش‌ساز شبیه به یک اتصال پیچی عادی هستند، با این تفاوت که در یک طرف آنها، سطحی صاف و پیش‌ساز شده برای اتصال به لوله وجود دارد.
  • کاربرد: این نوع اتصالات برای اتصال دو لوله با هم استفاده می‌شوند و کاربردی در جایی دارند که نیاز به اتصال سریع و محکم دو لوله با هم وجود دارد.
 3. اتصال پیچی تی (Tee):

  • توضیحات: اتصالات پیچی تی شکلی دارند که در یک طرف آنها یک دریچه وجود دارد و در دو طرف دیگر، دریچه‌های کوچکتری قرار دارند.
  • کاربرد: اتصالات پیچی تی برای تقسیم یا انتقال جریان در سیستم لوله‌کشی استفاده می‌شوند. آنها به شکل یک تی میان دو لوله اصلی در سیستم قرار می‌گیرند.
 4. اتصال پیچی البو (Elbow):

  • توضیحات: اتصالات پیچی البو شکلی دارند که در یک طرف آنها یک زاویه 90 درجه وجود دارد.
  • کاربرد: اتصالات پیچی البو برای تغییر جهت یا ترتیب لوله‌ها در سیستم لوله‌کشی استفاده می‌شوند. آنها به شکل یک زاویه 90 درجه بین دو لوله در سیستم قرار می‌گیرند.
 5. اتصال پیچی ردیوس (Reducer):
  -توضیحات: اتصالات پیچی ردیوس دارای سر ردیوسی هستند که به طور تدریجی از یک قطر به قطر کوچکتری تغییر می‌کنند.

  • کاربرد: اتصالات پیچی ردیوس برای تغییر قطر لوله‌ها در سیستم‌های لوله‌کشی استفاده می‌شوند. آنها به شکل یک تنگناهای صاف بین دو لوله با قطرهای مختلف در سیستم قرار می‌گیرند.
 6. اتصال پیچی بست (Coupling):

  • توضیحات: اتصالات پیچی بست شبیه به یک اتصال پیچی عادی هستند و دارای سایز یکسان برای دو طرف آن هستند.
  • کاربرد: اتصالات پیچی بست برای اتصال دو لوله با هم استفاده می‌شوند و معمولاً در جاهایی استفاده می‌شوند که نیاز به اتصال محکم و بدون نشت لوله‌ها وجود دارد.
 7. اتصال پیچی کاپ (Cap):

  • توضیحات: اتصالات پیچی کاپ بسته‌بندی‌هایی هستند که به طرف لوله نصب می‌شوند تا آن را بسته و از نشتی و ورود آلودگی جلوگیری کنند.
  • کاربرد: اتصالات پیچی کاپ به عنوان پایانهای لوله‌ها استفاده می‌شوند و معمولاً در جاهایی که نیاز به بسته‌بندی و محافظت از طرف لوله‌ها وجود دارد، استفاده می‌شوند.

خط تولید اتصالات پیچی پلی اتیلن

آیا اتصالات پیچی پلی‌اتیلن در سیستم‌های گرمایشی هم استفاده می‌شوند؟

بله، اتصالات پیچی پلی‌اتیلن در برخی سیستم‌های گرمایشی نیز استفاده می‌شوند، اما باید توجه داشت که استفاده از این نوع اتصالات در سیستم‌های گرمایشی با دماهای بالا و فشارهای بالا ممکن است منجر به مشکلاتی مانند نشتی یا عدم استحکام اتصال شود.

در سیستم‌های گرمایشی مرکزی که دمای آب سرد و گرم زیادی دارند، معمولاً از اتصالات فلزی مانند اتصالات فولادی یا مسی استفاده می‌شود. این اتصالات معمولاً قدرت بیشتری در مقابل فشار و دمای بالا دارند.

اما در برخی سیستم‌های گرمایشی کوچکتر مانند سیستم‌های گرمایشی خانگی با دما و فشار کمتر، اتصالات پیچی پلی‌اتیلن ممکن است مناسب باشند. برای استفاده در این نوع سیستم‌ها، باید از اتصالات پیچی پلی‌اتیلن با مشخصات صحیح و استاندارد استفاده شود و دستورالعمل‌های تولیدکننده در مورد نحوه نصب و استفاده رعایت شود.

به هر حال، برای سیستم‌های گرمایشی با دما و فشار بالا، توصیه می‌شود با متخصصان مربوطه مشورت کرده و از اتصالات مناسب و استاندارد برای این نوع سیستم‌ها استفاده کنید.

 

 

دسته بندی اتصالات پلی اتیلن

 اتصالات پلی اتیلن پیچی:

اتصالات پیچی(رزوه‌ای) به اتصالاتی گفته می‌شود که نیاز به جوش ندارند. آنها با استفاده از مادگی مخصوص به لوله‌ها وصل و سبب ارتباط آن‌ها با یکدیگر می‌شوند. از اتصالات پلی اتیلن رزوه‌ای اصولا برای لوله‌های آبرسانی و آبیاری زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها استفاده می‌شود. لوله‌ها و اتصالات پیچی از جنس اتیلن معمولا به صورت تزریقی تولید می‌شوند. همچنین فشاری تا ۱۶ اتمسفر را تحمل می‌کنند. 

اتصالات جوشی پلی اتیلن:

این اتصالات برخلاف نوع پیچی نیاز به جوش دارند و شامل دو زانو ۴۵ و ۹۰ درجه، سه راه، فلنچ پایه کوتاه و بلند و. . می‌باشند. این اتصالات در سایزهای مختلف موجود هستند و با استفاده از دستگاه‌های جوش بات فیوژن به لوله‌ها جوش داده می‌شوند. 

اتصالات الکتروفیوژن:

این نوع اتصال در واقع روشی برای متصل نمودن لوله‌ها از طریق جریان برق است. به این صورت که با استفاده از جریان برق المنت‌های داخلی اتصالات را گرم می‌کنند و با این روش لوله‌ها را به یکدیگر متصل می‌کنند. 
بدون شک دراین بین اتصالات پلی اتیلن پیچی با توجه به سهولت در استفاده می‌توانند بهترین گزینه برای اتصال لوله‌ها به یکدیگر باشند. 

 

کاربرد اتصالات پیچی پلی اتیلن چیست؟

اتصالات پیچی پلی اتیلن برای اتصال لوله‌های پلی اتیلن در راستای انتقال فشار آب، گاز، نفت، فاضلاب و سایر مایعات و گازها به‌کار می‌روند. همچنین، در برق‌رسانی و قطب‌های تلفن نیز از این نوع اتصالات استفاده می‌شود.

استفاده از اتصالات پیچی پلی اتیلن با سرعت بسیار زیاد و بدون نیاز به دستگاه جوش پلی اتیلن صورت می‌گیرد. علاوه بر این اتصالات پیچی پلی اتیلن در صورت آسیب بسیار ساده قابل تعویض هستند. این در حالی است که اتصالات جوشی با سرعت کندتری متصل می شوند چرا که نیاز به گرم کردن و دستگاه های مخصوص دارند. در صورتیکه از اتصالات پیچی پلی اتیلن طبق استاندارد تولید کننده استفاده شود دچار نشت و سوراخ نمی‌شوند. یکی از مهمترین ویژگی‌های اتصالات پیچی پلی اتیلن که آنها را از اتصالات جوشی متمایز می‌کند، قابلیت استفاده چندین مرتبه از آنها است. یعنی این اتصالات را می‌توان پس از نصب در یک پروژه، دوباره جدا کرد و در جای دیگری از آنها استفاده نمود.

Polyethylene Screw Connections

مزایای استفاده از اتصالات پیچی پلی اتیلن

 1. قابلیت تعویض سریع در صورت خرابی یکی از اتصالات
 2. این اتصالات اگر دارای استاندارد باشند دچار نشتی و سوراخ شدن نخواهند شد
 3. قابلیت استفاده چندین باره از این قطعه

 

 

تاثیر نور خورشید بر اتصالات پیچی پلی اتیلن

نور خورشید می‌تواند بر اتصالات پیچی پلی‌اتیلن تأثیراتی داشته باشد. پلی‌اتیلن معمولاً مقاومت خوبی در برابر تابش نور خورشید دارد و تا حد زیادی از اثرات مستقیم نور خورشید تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد. با این حال، برخی از تأثیرات طولانی مدت نور خورشید ممکن است باعث تغییراتی در خواص فیزیکی و مکانیکی پلی‌اتیلن شود.

یکی از تأثیرات ممکن نور خورشید بر پلی‌اتیلن، تغییر رنگ آن است. اتصالات پلی‌اتیلن ممکن است تحت تأثیر تابش مستقیم نور خورشید قرار گیرند و در صورت عدم مقاومت کافی در برابر آن، رنگشان تغییر کند و به زردی یا تغییرات دیگری بپیوندد. این تغییر رنگ عموماً تأثیری بصری دارد و بر خواص مکانیکی و عملکرد اتصال تأثیر چندانی ندارد.

علاوه بر این، در برخی موارد، نور خورشید می‌تواند باعث تغییرات فیزیکی در پلی‌اتیلن شود. ممکن است موجب ضعیف شدن و ترک خوردگی پلی‌اتیلن شود، به ویژه اگر اتصالات دائماً در تماس با نور خورشید قرار گیرند و به مدت طولانی به آن تحت تأثیر قرار بگیرند. در این صورت، ممکن است استحکام مکانیکی اتصال کاهش یابد و احتمال نشتی یا خرابی در سیستم افزایش یابد.

در نهایت، برای کاهش تأثیرات نور خورشید بر اتصالات پلی‌اتیلن، می‌توان از روش‌های مانند استفاده از رنگ‌های مقاوم در برابر تابش خورشید، استفاده از محافظت‌کننده‌های نوری مانند پوشش‌ها و عایق‌های مشخصه UV، و نصب اتصالات در مکان‌هایی که تابش مستقیم خورشید به حداقل می‌رسد، استفاده کرد. همچنین، رعایت دستورالعمل‌های تولیدکننده و استانداردهای مربوطه برای نصب و استفاده از اتصالات پلی‌اتیلن نیز بسیار مهم است.

تاثیر نور خورشید بر اتصالات پیچی پلی اتیلن

انواع اتصالات پیچی پلی اتیلن چیست؟

 1.    زانو مساوی : Elbow
 2.    زانو نر : Male Elbow
 3.    سه راه تبدیل : Reducer Tee
 4.    سه راه ماده : Female Tee
 5.    سه راه نر : Male Tee
 6.    سه راه مساوی : Tee
 7.    کمربند  : Saddle
 8.    مغزی  : Reducer Nipple
 9.    اتصال فلنج دار پلی اتیلن : Flanged Adaptor
 10.    اتصال ماده پلی اتیلن پیچی : Female  Adaptor
 11.    اتصال نر  : Male  Adaptor
 12.    درپوش انتهایی :  Threaded End Cap
 13.    رابط تبدیلی :  Reducing Coupling
 14.    رابط :  Coupling
 15.    زانو ماده  : Famale Elbow

 

آرمین خلفیان

 

نکات مهم نصب اتصالات پلی اتیلن پیچی

یکی از مهمترین ویژگی‌های اتصالات پیچی پلی اتیلن که آنها را از اتصالات جوشی متمایز می‌کند، قابلیت استفاده چندین مرتبه از آنها است. یعنی این اتصالات را می‌توان پس از نصب در یک پروژه، دوباره جدا کرد و در جای دیگری از آنها استفاده نمود.

قبل از نصب اتصالات پلی اتیلن پیچی باید انتهای لوله‌های پلی اتیلن مورد نظر را کاملاً تمیز نموده سپس قطعات اتصال را به ترتیب بر روی لوله نصب نمائید. قبل از محکم نمودن مهره‌ها، از جا افتادن صحیح تمامی قطعات اطمینان حاصل نمائید. همچنین برای بستن اتصالات پلی اتیلن پیچی از آچاری استفاده کنید که طول دسته آن از ۴۶ سانتیمتر بیشتر نباشد تا به بدنه اتصالات آسیبی نرسد.

 

موارد استفاده و کاربرد اتصالات پیچی پلی اتیلن

 • شبکه‌های آبرسانی (آب شرب) شهری و روستایی
 • سیستم‌های آبیاری تحت فشار (قطره‌ای و بارانی) در کشاورزی
 • شبکه‌های آبرسانی غیرشرب و فضای سبز خانگی، پارک‌ها و بوستان‌ها
 • تأسیسات انتقال مواد شیمیایی، اسیدی و قلیایی
 • آبرسانی و فاضلاب صنعتی

 

اجزای مختلف اتصالات پیچی پلی اتیلن

۱ – اسپیلت

جنس اسپیلت در اتصالات پیچی پلی اتیلن از پلی استال است که ترموپلاستیکی سخت بوده و در برابر مواد شیمیایی و همچنین تنش‌های فیزیکی مقاوم و پایدار می‌باشد. وظیفه اسپیلت جلوگیری از بیرون زدن لوله پلی اتیلن از داخل اتصال در فشارهای بالا می‌باشد.

۲ – بوشینگ

بوشینگ از جنس پلی اتیلن است و درون اتصالات پلی اتیلن بین اسپلیت و اورینگ قرار می‌گیرد. بوشینگ در زمان اتصال روی قطعه فشاری مضاعف به اورینگ وارد نموده و باعث آب‌بندی اتصال پیچی پلی اتیلن می‌شود.

۳ – اورینگ

اورینگ از جنس لاستیک می‌باشد و وظیفه آن آب‌بندی کردن اتصالات پیچی روی لوله پلی اتیلن است. اورینگ بایستی قابل انعطاف و مقاوم در برابر فشار باشد.

۴ – بدنه و سرپیچ

جنس بدنه اتصالات پیچی پلی اتیلن از پلی پروپیلن می‌باشد و در مقابل فشار، ضربه فیزیکی و تغییرات شیمیایی مقاوم است. پلی پروپیلن در مقایسه با پلی اتیلن مقاوم تر و در مقابل اشعه خورشید از استحکام بالایی برخوردار است .

کاربرد اتصالات پیچی پلی اتیلن در گرمایش خانگی

آیا اتصالات پیچی پلی‌اتیلن در سیستم‌های گرمایشی خانگی معمولاً استفاده می‌شوند؟

در سیستم‌های گرمایشی خانگی با دما و فشار کمتر، اتصالات پیچی پلی‌اتیلن معمولاً استفاده می‌شوند. این نوع اتصالات به دلیل سادگی نصب، هزینه اقتصادی و مقاومت مناسب در برابر خوردگی و زنگ زدگی، در برخی از سیستم‌های گرمایشی خانگی پرکاربرد هستند.

مثال‌هایی از سیستم‌های گرمایشی خانگی که ممکن است اتصالات پیچی پلی‌اتیلن در آنها استفاده شود عبارتند از:

 • سیستم‌های گرمایشی زیر کف: در این نوع سیستم‌ها، لوله‌های پلی‌اتیلن در زیر کف یا زیر سطح زمین نصب می‌شوند و با استفاده از اتصالات پیچی پلی‌اتیلن به یکدیگر متصل می‌شوند.

 • سیستم‌های گرمایشی رادیاتور: در برخی سیستم‌های گرمایشی با رادیاتور، لوله‌های پلی‌اتیلن به رادیاتورها متصل می‌شوند و اتصالات پیچی پلی‌اتیلن در این نقاط استفاده می‌شوند.

با این حال، همانطور که قبلاً ذکر شد، برای سیستم‌های گرمایشی با دما و فشار بالا، توصیه می‌شود با متخصصان مربوطه مشورت کنید و از اتصالات مناسب استفاده کنید. همچنین، رعایت دستورالعمل‌های تولیدکننده و استانداردهای مربوطه برای نصب و استفاده از اتصالات پیچی پلی‌اتیلن بسیار مهم است.

نکات مهم نصب اتصالات پلی اتیلن پیچی

قبل از نصب اتصالات پلی اتیلن پیچی باید انتهای لوله‌های پلی اتیلن مورد نظر را کاملاً تمیز نموده سپس قطعات اتصال را به ترتیب بر روی لوله نصب نمائید. قبل از محکم نمودن مهره‌ها، از جا افتادن صحیح تمامی قطعات اطمینان حاصل نمائید. همچنین برای بستن اتصالات پلی اتیلن پیچی از آچاری استفاده کنید که طول دسته آن از ۴۶ سانتیمتر بیشتر نباشد تا به بدنه اتصالات آسیبی نرسد.

اتصال فلنج دار پیچی پلی اتیلن

جهت ارتباط بین لوله و اتصالات دیگر کاربرد دارد و تفاوتی که در این اتصال وجود دارد اضافه شدن فلنج به یکسر این اتصال میباشد، کاربرد بسیار مفید این اتصال باعث شده که موارد بسیاری از آن استفاده شود.

انواع اتصالات جوشی پلی اتیلن

اتصال ماده پیچی پلی اتیلن

از اتصال ماده پلی اتیلن برای وصل کردن لوله پلی اتیلن به اتصالات رزوه‌ای (مانند: مغزی ، رایزر و …) استفاده می‌شود.

اتصال نر پیچی پلی اتیلن

از اتصال نر پلی اتیلن برای متصل نمودن لوله‌های پلی اتیلن به اتصالات و متعلقات رزوه‌ای مانند: بوشن، شیرآلات و … استفاده می‌شود. یک سر اتصال نر به شکل رابط و سر دیگر به صورت رزوه می‌باشد.

اتصال درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن

معمولا پس از پایان خط انتقال آب باید به وسیله درپوش انتهایی لوله آببندی گردد، این محصول که با نام درپوش انتهایی پلی اتیلن نام برده میشود، در سایزهای مختلف بصورت پیچی تولید شده است

اتصال رابط تبدیلی پیچی پلی اتیلن

از تبدیل پیچی پلی اتیلن برای متصل نمودن لوله‌های پلی اتیلن با سایزهای مختلف به یکدیگر استفاده می‌شود. یک سر تبدیل پیچی سایز بزرگتری از سر دیگر آن دارد.

اتصال رابط مساوی پیچی پلی اتیلن

رابط پلی اتیلن از انواع اتصالات پلی اتیلن رزوه ای یا پیچی میباشد که جهت ارتباط بین دو سر لوله های پلی اتیلن به یکدیگر مورد استفاده قرار میگیرد. رابطها از انواع اتصالات رزوه ای میباشند که توسط پیچش دو سر رابط به صورت مهره ماسوره ای و دو واشر داخلی آن به یکدیگر متصل و آببندی میگردند.

اتصال زانو ماده پیچی پلی اتیلن

یکی دیگر از اتصالات پرکاربرد در آبیاری قطره ای زانو ماده پیچی پلی اتیلن میباشد، به جهت کاربرد فراوانی که دارد معمولا در سبد خرید مصرف کنندگان قرار دارد، از زانو پلی اتیلن در مواردی که نیاز به تغییر مسیر بصورت زاویه 90 درجه ای میباشد استفاده میکنند.

اتصال جوشی پلی اتیلن

اتصال زانو مساوی پیچی پلی اتیلن

یکی از اتصالات پرکاربرد که در شبکه آبیاری جهت چرخش 90 درجه مسیر آب استفاده میشود زانو مساوی پیچی پلی اتیلن میباشد، این محصول در سیستم آبیاری کاربرد فراوانی دارد، در واقع این محصول امکان هدایت مسیر آب بصورت 90 درجه را انجام میدهد. این زانوی پلی اتیلن بصورت پیچی بوده و نصب بسیار آسانی دارد.

اتصال زانو نر پیچی پلی اتیلن 90 درجه

این نوع اتصال به دلیل خاص بودن آن کمتر مورد استفاده میباشد، بخش اتصال خارجی آن بصورت نری ساخته شده که در واقع به رزوه پیچ نیز معروف میباشد، معمولا به خاطر شکنندگی بیشتر اتصال نر به سایر اتصالات موجود در بازار سعی میشود کمتر مورد استفاده قرار بگیرد، اما در مواردی که لازم به برخی انشعاب ها و یا شیرآلات هست باید از اتصال نر پیچی پلی اتیلنی استفاده کنید.

آیا اتصالات پیچی لوله پلی اتیلن شکننده هستند؟

اتصالات پیچی لوله پلی‌اتیلن (به طور معمول به عنوان اتصالات برقی یا اتصالات باز) در عملکرد خود معمولاً مقاومت قابل قبولی در برابر شکستگی و شکنندگی دارند. با این حال، برخی عوامل می‌توانند تأثیری بر روی مقاومت این اتصالات در برابر شکستگی داشته باشند. به‌طور کلی، میزان مقاومت اتصالات پیچی لوله پلی‌اتیلن در برابر شکستگی به عوامل زیر بستگی دارد:

 1. طراحی و کیفیت اتصال: طراحی و کیفیت اتصالات پیچی لوله پلی‌اتیلن بسیار مهم است. اتصالات با کیفیت بالا و طراحی صحیح، شکستگی را کاهش می‌دهند و مقاومت اتصال را افزایش می‌دهند.

 2. تنش‌های مکانیکی: تنش‌های مکانیکی ناشی از فشار، کشش، انعطاف‌پذیری و انقباض حاکم بر اتصال، می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر مقاومت اتصال در برابر شکستگی داشته باشند. در نتیجه، انتخاب مناسب اتصالات پیچی لوله و تنظیم درست پارامترهای مکانیکی مهم هستند.

 3. شرایط محیطی: شرایط محیطی مانند دما، رطوبت، نور خورشید و مواد شیمیایی ممکن است بر روی مقاومت اتصالات در برابر شکستگی تأثیر بگذارند. به‌طور کلی، پلی‌اتیلن مقاومت خوبی در برابر عوامل محیطی دارد، اما در شرایط خاص ممکن است نیاز به مواد و روش‌های مقاومت بیشتر باشد.

به‌طور کلی، اتصالات پیچی لوله پلی‌اتیلن با رعایت طراحی و کیفیت مناسب، از مقاومت قابل قبولی در برابر شکستگی برخوردار هستند. با این حال، برای اطمینان از مقاومت اتصالات پیچی لوله پلی‌اتیلن در برابر شکستگی، بهتر است دستورالعمل‌ها و توصیه‌های تولید کننده را دنبال کنید و در صورت لزوم با متخصصان مربوطه مشورت کنید.

اتصالات پیچی پلی اتیلن در برابر سرما و گرما مقاوم هستند؟

اتصالات پیچی لوله پلی‌اتیلن دارای مقاومت قابل قبولی در برابر سرما و گرما هستند. پلی‌اتیلن به عنوان یک پلاستیک ترموپلاستیک، خواص حرارتی مناسبی دارد و می‌تواند در دماهای مختلف عملکرد خوبی داشته باشد. در ادامه، مقاومت اتصالات پیچی پلی‌اتیلن در برابر سرما و گرما را توضیح می‌دهم:

 1. مقاومت در برابر سرما:

  • پلی‌اتیلن دارای خواص عایق حرارتی بالا است و می‌تواند در دماهای پایین به خوبی عمل کند. بطور کلی، پلی‌اتیلن مقاومت خوبی در برابر سرمای شدید دارد و می‌تواند در شرایط سرما به خوبی عمل کند.
  • با این حال، در دماهای بسیار پایین، مانند دماهای زیر صفر درجه سانتیگراد، پلی‌اتیلن ممکن است شکستگی و سختی بیشتری نشان دهد. در این شرایط، باید از مواد پلی‌اتیلن با ویژگی‌های خاصی مانند PE100 استفاده کرد که مقاومت بهتری در برابر سرما دارد.
 2. مقاومت در برابر گرما:

  • پلی‌اتیلن دارای خواص حرارتی مناسبی است و می‌تواند در دماهای بالا تا حدودی عمل کند. با این حال، پلی‌اتیلن پایداری حرارتی محدودی دارد و در دماهای بسیار بالا مانند بیش از 60-70 درجه سانتیگراد، ممکن است نشانگرهای شکستگی نشان دهد و مقاومت کاهش یابد.
  • در صنعت، در برخی موارد، اتصالات پیچی لوله پلی‌اتیلن با استفاده از مواد تقویت شده با الیاف مانند پلی‌پروپیلن تقویت شده با الیاف (PP-RCT)، می‌توانند در دماهای بالاتر بهتر عمل کنند.

با این حال، برای حفظ مقاومت اتصالات پیچی لوله پلی‌اتیلن در برابر سرما و گرما، بهتر است محدودیت‌ها و دستورالعمل‌های تولید کننده را رعایت کنید. همچنین، در صورت نیاز، مشورت با تکنسین متخصص می‌تواند به شما کمک کند تا از مواد و روش‌های مناسب برای شرایط سرما و گرما استفاده کنید.

قیمت روز اتصالات پیچی پلی اتیلن

آرمین خلفیان هستم، مدیر فروش شرکت صنعت پلیمیر ایران با شماره تماس 09120189678 و خطوط ثابت 02166193035 بصورت 24 ساعته پاسخگوی شما هستم. برای دریافت قیمت اتصالات پیچی پلی اتیلن با ما تماس بگیرید.

اتصالات پیچی پلی اتیلن

ویدئو معرفی شرکت صنعت پلیمر ایران

اتصالات پیچی پلی اتیلن

تولید اتصالات پیچی پلی اتیلن

ارتباط با واحد فروش و پشتیبانی

09120489678
مهندس آمین خلفیان


مهندس آرمین خلفیان   09120189678