قیمت لوله پلیکا

(پنجشنبه 1403/03/03)

قیمت لوله پلیکا

قیمت لوله پلیکا

 

قیمت لوله پلیکا بر اساس سایز

در جدول زیر لیست قیمت لوله پلیکا بر اساس سایز، ضخامت لوله و وزن لوله پلیکا درج شده است. 

قیمت لوله پلیکا بر اساس سایز
سایز لوله پلیکا ضخامت لوله پلیکا وزن لوله پلیکا قیمت لوله پلیکا
لوله پلیکا 63 میلیمتر فشار قوی ضخامت 4/7 میلیمتر شاخه 7 کیلو گرم قیمت هر شاخه 4/210/000 ریال
لوله پلیکا 90 میلیمتر فشار قوی ضخامت 4/3 میلیمتر شاخه 9/5 کیلوگرم قیمت هر شاخه 5/520/000 ریال
لوله پلیکا 110 میلیمتر فشار قوی ضخامت 5/3 میلیمتر شاخه 14.5 کیلوگرم قیمت هر شاخه 8/410/000 ریال
لوله پلیکا 125 میلیمتر فشار قوی ضخامت 6 میلیمتر شاخه 19 کیلوگرم قیمت هر شاخه 11/510/000 ریال
لوله پلیکا 160 میلیمتر فشار قوی ضخامت 6/2 میلیمتر شاخه 30 کیلوگرم قیمت هر شاخه 17/610/000 ریال
لوله پلیکا 200 میلیمتر فشار قوی ضخامت 7/7 میلیمتر شاخه 45 کیلوگرم قیمت هر شاخه 26/420/000 ریال
لوله پلیکا 250 میلیمتر فشار قوی ضخامت 9/2 میلیمتر شاخه 70 کیلوگرم قیمت هر شاخه 41/430/000 ریال
لوله پلیکا 315 میلیمتر فشار قوی ضخامت 12 میلیمتر شاخه 90 کیلوگرم قیمت هر شاخه 44/610/000ریال
لوله پلیکا 32 میلیمتر نیمه قوی ضخامت 2 میلیمتر وزن هر شاخه 2 کیلوگرم قیمت هر شاخه 1/230/000 ریال
لوله پلیکا 40 میلیمتر نیمه قوی ضخامت 2/4 میلیمتر وزن هر شاخه 2/9 کیلوگرم قیمت هر شاخه 1/827/000 ریال
لوله پلیکا 50 میلیمتر نیمه قوی ضخامت 3 میلیمتر وزن هر شاخه 3/1 کیلوگرم قیمت هر شاخه 2/350/000 ریال
لوله پلیکا 63 میلیمتر نیمه قوی ضخامت 3 میلیمتر وزن هر شاخه 5/6کیلوگرم قیمت هر شاخه 3/330/000 ریال
لوله پلیکا 75 میلیمتر نیمه قوی ضخامت 3 میلیمتر وزن هر شاخه 5/5 کیلوگرم قیمت هر شاخه 3/620/000 ریال
لوله پلیکا 90 میلیمتر نیمه قوی ضخامت 3 میلیمتر وزن هر شاخه 7/8 کیلوگرم قیمت هر شاخه 4/430/000 ریال
لوله پلیکا 110 میلیمتر نیمه قوی ضخامت 3/2 میلیمتر وزن هر شاخه 10/3 کیلوگرم قیمت هر شاخه 6/240/000 ریال
لوله پلیکا 125 میلیمتر نیمه قوی ضخامت 3/2 میلیمتر وزن هر شاخه 12 کیلوگرم قیمت هر شاخه 7/310/000 ریال
لوله پلیکا 160 میلیمتر نیمه قوی ضخامت 4 میلیمتر وزن هر شاخه 19 کیلوگرم قیمت هر شاخه 11/550/000 ریال
لوله پلیکا 200 میلیمتر نیمه قوی ضخامت 4/9 میلیمتر وزن هر شاخه 30 کیلوگرم قیمت هر شاخه 17/400/000 ریال
لوله پلیکا 250 میلیمتر نیمه قوی ضخامت 6/2 میلیمتر وزن هر شاخه 45 کیلوگرم قیمت هر شاخه 26/600/000 ریال
لوله پلیکا 315 میلیمتر نیمه قوی ضخامت 7/7 میلیمتر وزن هر شاخه 65 کیلوگرم قیمت هر شاخه 37/600/000 ریال
لوله پلیکا 315 میلیمتر معمولی ضخامت 6/2 میلیمتر وزن هر شاخه 50 کیلوگرم قیمت هر شاخه 30/500/000 ریال
لوله پلیکا 400 میلیمتر نیمه قوی ضخامت 11/7 میلیمتر وزن هر شاخه 110 کیلوگرم قیمت هر شاخه 56/550/0000 ریال
لوله پلیکا 20 میلیمتر 1/2 اینچ معمولی ضخامت 1/5 میلیمتر وزن هر شاخه 900 گرم قیمت هر شاخه 450/000 ریال
لوله پلیکا 25 میلیمتر 3/4 اینچ معمولی ضخامت 1/9 میلیمتر وزن هر شاخه 1/2 کیلوگرم قیمت هر شاخه 660/000 ریال
لوله پلیکا 32 میلیمتر 1 اینچ معمولی ضخامت 1/5 میلیمتر وزن هر شاخه 1/5 کیلوگرم قیمت هر شاخه 640/000 ریال
لوله پلیکا 40 میلیمتر 11/4 اینچ معمولی ضخامت 1/5 میلیمتر وزن هر شاخه 1/9 کیلوگرم قیمت هر شاخه 850/000 ریال
لوله پلیکا 50 میلیمتر 11/2 اینچ معمولی ضخامت 1/5 میلیمتر وزن هر شاخه 2/4 کیلوگرم قیمت هر شاخه 1/320/000 ریال
لوله پلیکا 63 میلیمتر معمولی ضخامت 1/5 میلیمتر وزن هر شاخه 3/5 کیلوگرم قیمت هر شاخه 1/340/000 ریال
لوله پلیکا 75 میلیمتر معمولی ضخامت 1/5 میلیمتر وزن هر شاخه 4 کیلوگرم قیمت هر شاخه 2/200/000 ریال
لوله پلیکا 90 میلیمتر معمولی ضخامت 1/8 میلیمتر وزن هر شاخه 4/5 کیلوگرم قیمت هر شاخه 2/640/000 ریال
لوله پلیکا 110 میلیمتر معمولی ضخامت 2/2 میلیمتر وزن هر شاخه 6/4 کیلوگرم قیمت هر شاخه 3/400/000 ریال
لوله پلیکا 125 میلیمتر معمولی ضخامت 2/5 میلیمتر وزن هر شاخه 8/5 کیلوگرم قیمت هر شاخه 4/540/000ریال
لوله پلیکا 160 میلیمتر معمولی ضخامت 3/2 میلیمتر وزن هر شاخه 13 کیلوگرم قیمت هر شاخه 6/710/000 ریال
لوله پلیکا 200 میلیمتر معولی ضخامت 3/9 میلیمتر وزن هر شاخه 20 کیلوگرم قیمت هر شاخه 13/740/000ریال
لوله پلیکا 250 میلیمتر معمولی ضخامت 4/9 میلیمتر وزن هر شاخه 30 کیلوگرم قیمت هر شاخه 20/720/000 ریال
لوله پلیکا 315 میلیمتر معمولی ضخامت 6/2 میلیمتر وزن هر شاخه 30 کیلوگرم قیمت هر شاخه 34/230/000 ریال
لوله پلیکا 400 میلیمتر معمولی ضخامت 7/9 میلیمتر وزن هر شاخه 85 کیلوگرم قیمت هر شاخه 49/140/000 ریال

قیمت لوله پلیکا بر اساس سایز

قیمت لوله پلیکا بر اساس ضخامت

در جدول زیر، قیمت لوله پلیکا به تفکیک ضخامت درج شده است. در صورت وجود هرگونه سوال برای استعلام قیمت لوله پلیکا، با کارشناسان ما در تماس باشید.

قیمت لوله پلیکا بر اساس ضخامت

سایز(میلیمتر)

ضخامت

وزن شاخه 6 متری

قیمت هر شاخه 6 متری

لوله پلیکا 20

1.5

0.8

28000 تومان

لوله پلیکا 25

1.5

1

36000 تومان

لوله پلیکا 32

1.5

1.5

53500 تومان

لوله پلیکا 40

1.5

1.9

65500 تومان

لوله پلیکا 50

1.8

2.4

84000 تومان

لوله پلیکا 63

1.8

4.8

153000 تومان

لوله پلیکا 75

1.8

5.5

174500 تومان

لوله پلیکا 90

1.8

6.3

221500 تومان

لوله پلیکا 110

3.2

9.1

319500 تومان

لوله پلیکا 125

3.2

11.2

363000 تومان

لوله پلیکا 160

4

19

636000 تومان

لوله پلیکا 200

4.5

25

816000 تومان

قیمت لوله پلیکا نیمه قوی

قیمت لوله پلیکا پودری هواکشی 

در جدول زیر می توانید لیست قیمت لوله پلیکا پودری را در سایزهای مختلف مشاهده کنید. این لوله ها برای استفاده به عنوان پلیکا ناودانی و لوله هواکشی مناسب هستند. فروشگاه کیان پایپ کیفیت این محصولات را تضمین می کند. شما می توانید برای تست کیفیت، لوله های پلیکا 6 متری ارزان را به صورت عمودی قرار داده و به سمت زمین رها کنید. 

قیمت لوله پلیکا پودری هواکشی

سایز(میلیمتر)

ضخامت

وزن شاخه 6 متری

قیمت (شاخه 6 متری)

لوله پلیکا 63

1.8

4.8

80600 تومان

لوله پلیکا 90

1.8

6.3

104100 تومان

لوله پلیکا 110

2.9

9.1

144700 تومان

لوله پلیکا 125

3.2

11.2

170400 تومان

لوله پلیکا 160

3.8

17

279000 تومان

لوله پلیکا 200

4.5

25

405000 تومان

 

قیمت لوله پلیکا فشار قوی

قیمت لوله پلیکا 20 میلیمتر

قیمت لوله پلیکا سایز 20 میلیمتر، 27000 تومان می باشد. برای ثبت سفارش با ما تماس بگیرید.

قیمت لوله پلیکا 25 میلیمتر

قیمت لوله پلیکا 25 میلیمتر، 35000 تومان می باشد. برای ثبت سفارش با ما تماس بگیرید.

قیمت لوله پلیکا 32 میلیمتر

قیمت لوله پلیکا 32 میلیمتر، 51500 تومان می باشد. برای ثبت سفارش با ما تماس بگیرید.

قیمت لوله پلیکا 40 میلیمتر

قیمت لوله پلیکا 40 میلیمتر، 64500 تومان می باشد. برای ثبت سفارش با ما تماس بگیرید.

قیمت لوله پلیکا 50 میلیمتر

قیمت لوله پلیکا سایز 50 میلیمتر، 83000 تومان می باشد. برای ثبت سفارش با ما تماس بگیرید.

قیمت لوله پلیکا 63 میلیمتر

قیمت لوله پلیکا سایز 63 میلیمتر، 164000 تومان می باشد. برای ثبت سفارش با ما تماس بگیرید.

قیمت لوله پلیکا 75 میلیمتر

قیمت لوله پلیکا سایز 75 میلیمتر، 182600 تومان می باشد. برای ثبت سفارش با ما تماس بگیرید.

قیمت لوله پلیکا 90 میلیمتر

قیمت لوله پلیکا سایز 90 میلیمتر، 215500 تومان می باشد. برای ثبت سفارش با ما تماس بگیرید.

قیمت لوله پلیکا 110 میلیمتر

قیمت لوله پلیکا سایز 110 میلیمتر، 309500 تومان می باشد. برای ثبت سفارش با ما تماس بگیرید.

قیمت لوله پلیکا 125 میلیمتر

قیمت لوله پلیکا سایز 125 میلیمتر، 355000 تومان می باشد. برای ثبت سفارش با ما تماس بگیرید.

قیمت لوله پلیکا 160 میلیمتر

قیمت لوله پلیکا سایز 160 میلیمتر، 626000 تومان می باشد. برای ثبت سفارش با ما تماس بگیرید.

قیمت لوله پلیکا معمولی

سایزهای مختلف لوله پلیکا

در جدول زیر سایزهای مختلف لوله پلیکا بر حسب میلیمتر و اینچ درج شده است.

سایزهای مختلف لوله پلیکا

ردیف

سایز(میلیمتر)

سایز به اینچ

1

لوله پلیکا 20

لوله پلیکا 1/2 اینچ

2

لوله پلیکا 25

لوله پلیکا 3/4 اینچ

3

لوله پلیکا 32

لوله پلیکا 1 اینچ

4

لوله پلیکا 40

لوله پلیکا 1/4 1 اینچ

5

لوله پلیکا 50

لوله پلیکا 1/2 1 اینچ

6

لوله پلیکا 63

لوله پلیکا 2 اینچ
7

لوله پلیکا 75

لوله پلیکا 1/2 2 اینچ
8

لوله پلیکا 90

لوله پلیکا 3 اینچ
9

لوله پلیکا 110

لوله پلیکا 4 اینچ
10

لوله پلیکا 125

لوله پلیکا 5 اینچ
11

لوله پلیکا 160

لوله پلیکا 6 اینچ
12

لوله پلیکا 200

لوله پلیکا 8 اینچ
13

لوله پلیکا 250

لوله پلیکا 10 اینچ

14

لوله پلیکا 315

لوله پلیکا 12 اینچ

15

400

لوله پلیکا 16 اینچ

لوله پلیکا چیست

لوله پلیکا چیست؟

لوله‌های پلیکا (Polica Pipes)، که به طور کامل به عنوان لوله‌های پلی اتیلن متصل شونده (Cross-linked Polyethylene) نامیده می‌شوند، نوعی لوله‌های پلاستیکی هستند که از پلی اتیلن با خاصیت متصل‌شونده (Cross-linking) ساخته می‌شوند. این فرآیند متصل‌شونده، به معنی افزایش اتصالات مولکولی در ساختار پلیمر است که باعث می‌شود لوله مقاومت به حرارت، فشار و شیمیایی را بیشتری داشته باشد.

لوله‌های پلیکا به علت ویژگی‌هایی مانند انعطاف‌پذیری، مقاومت در برابر خوردگی، مقاومت در برابر حرارت و عایق بودن، در بسیاری از کاربردها مورد استفاده قرار می‌گیرند. برخی از کاربردهای رایج لوله‌های پلیکا عبارتند از: سیستم‌های تأمین آب و گرمایش مرکزی در ساختمان‌ها، سیستم‌های گرمایش کف، سیستم‌های آبیاری، سیستم‌های خنک‌کننده در صنعت و سیستم‌های توزیع گاز.

لوله‌های پلیکا از نظر نصب و اتصالات نیز مزایایی دارند. آن‌ها معمولاً با استفاده از اتصالات فشاری، که بدون نیاز به جوشکاری یا چسباندن قابل نصب هستند، به راحتی متصل می‌شوند.

مهمترین نوع لوله پلیکا، لوله پلی اتیلن متصل شونده آلوپکس (PEX-A)، لوله پلی اتیلن متصل شونده آلوپکس (PEX-B) و لوله پلی اتیلن متصل شونده آلوپکس (PEX-C) است. این نام‌گذاری‌ها به نوع فرآیند متصل‌شونده پلیمر و ویژگی‌های فیزیکی آن‌ها مربوط می‌شود.

مزایای لوله پلیکا نسبت به لوله فلزی

لوله‌های پلیکا نسبت به لوله‌های فلزی، مزایایی متعدد دارند. در ادامه برخی از این مزایا را بررسی می‌کنیم:

 1. انعطاف‌پذیری: لوله‌های پلیکا انعطاف‌پذیری بالایی دارند و قابلیت خم شدن و تنظیم به شکل‌ها و زوایا مختلف را دارند. این ویژگی به کاهش نیاز به اتصالات و پیچ و مهره‌های بیشتر کمک می‌کند.

 2. مقاومت در برابر خوردگی: لوله‌های پلیکا مقاومت بالایی در برابر خوردگی دارند. بنابراین، نیازی به روکش‌های خارجی برای جلوگیری از خوردگی ندارند و در معرض عوامل محیطی مانند رطوبت، آب، اسیدها و بازها مقاومت خوبی دارند.

 3. عمر مفید بالا: لوله‌های پلیکا به طور کلی عمر مفید بالایی دارند. آن‌ها مقاومت بالایی در برابر شکستگی و ترک‌ها دارند و در مقابل ضربه‌ها و فشارهای مکانیکی مقاومت می‌کنند. علاوه بر این، به دلیل عدم تحت تأثیر قرار گرفتن از خوردگی، زندگی مفید آن‌ها بیشتر است.

 4. عایق حرارتی: لوله‌های پلیکا خواص عایق حرارتی خوبی دارند. این به معنای کاهش انتقال حرارت از آب گرم درون لوله به محیط خارجی است. این ویژگی در سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی بسیار مفید است و باعث کاهش اتلاف حرارت می‌شود.

 5. نصب آسان: لوله‌های پلیکا به راحتی نصب می‌شوند. آن‌ها از اتصالات فشاری استفاده می‌کنند که نیاز به جوشکاری یا چسباندن ندارند. این اتصالات سریع و آسان هستند و زمان نصب را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهند.

 6. عدم زنگ زدگی: به عنوان لوله‌های پلاستیکی، لوله‌های پلیکا به زنگ زدگی مستعد نیستند. این به معنای عدم نیاز به روکش‌های ضدزنگ است و در نتیجه هزینه نصب و نگهداری را کاهش می‌دهد.

مزایای لوله پلیکا

مزایای لوله‌ پلیکا نسبت به لوله‌ فلزی

 1. وزن سبک: لوله‌های پلیکا به طور کلی سبکتر وزن نسبت به لوله‌های فلزی هستند، که این امر نصب و حمل و نقل آن‌ها را آسان‌تر می‌کند.

 2. مقاومت در برابر خوردگی: لوله‌های پلیکا مقاومت بالایی در برابر خوردگی و زنگ زدگی دارند، بنابراین نیازی به روکش‌ها و پوشش‌های حفاظتی ندارند.

 3. انطباق‌پذیری: لوله‌های پلیکا انعطاف‌پذیری بالایی دارند و می‌توانند به آسانی به اشکال و زوایای مختلف خم شوند. این ویژگی امکان نصب آسانتر و کاهش نیاز به اتصالات و پیچ و مهره‌های بیشتر را فراهم می‌کند.

 4. عایق حرارتی: لوله‌های پلیکا خواص عایق حرارتی بالایی دارند. این به معنای کاهش اتلاف حرارت در سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی است و می‌تواند به صرفه‌جویی در انرژی منجر شود.

 5. عزل صوتی: لوله‌های پلیکا قابلیت عزل صوتی خوبی دارند و می‌توانند از انتقال صداها و نویزها در سیستم‌های لوله‌کشی جلوگیری کنند.

 6. مقاومت به فشار: لوله‌های پلیکا مقاومت بالایی در برابر فشار آب و سایر سیالات دارند و می‌توانند با فشارهای بالا سر و کار کنند.

 7. عمر مفید: لوله‌های پلیکا به طور کلی عمر مفید طولانی‌تری نسبت به لوله‌های فلزی دارند و معمولاً تا 50 سال یا بیشتر می‌توانند استفاده شوند.

 8. هزینه نصب و نگهداری: نصب لوله‌های پلیکا ساده‌تر و سریعتر است و نیاز به اتصالات و لحیم کاری کمتری دارد. همچنین، لوله‌های پلیکا نیاز کمتری به نگهداری و تعمیرات دارند، که می‌تواند هزینه‌های عملیاتی را کاهش دهد.

مقاومت لوله پلیکا در مقابل ضربه‌

لوله‌های پلیکا، به ویژه لوله‌های پلی‌اتیلن متصل‌شونده (PEX)، برای مقابله با ضربه‌ها و فشارهای مکانیکی مختلف، مقاومتی مناسب دارند. این مقاومت به دلیل ویژگی‌های ساختاری و مواد استفاده شده در تولید آن‌ها ایجاد می‌شود. در زیر برخی از ویژگی‌ها را بررسی می‌کنیم:

 1. انعطاف‌پذیری: لوله‌های پلیکا انعطاف‌پذیری بالایی دارند و می‌توانند تحت فشار و ضربه خم شوند، بدون اینکه ترک یا شکستگی ایجاد شود. این ویژگی به دلیل انتخاب مواد پلاستیکی انعطاف‌پذیر با مقاومت بالا در ترک‌ها است.

 2. مقاومت به ضربه: لوله‌های پلیکا، به خصوص لوله‌های PEX، مقاومت خوبی در برابر ضربه دارند. ویژگی‌های مواد پلیمری که در تولید آن‌ها استفاده می‌شوند، امکان جذب و توزیع انرژی ضربه را فراهم می‌کنند و به ازای فشار مکانیکی بالا، احتمال شکست و ترک در لوله به حداقل می‌رسد.

 3. مقاومت به فشار: لوله‌های پلیکا می‌توانند با فشارهای بالا سر و کار کنند. به عنوان مثال، لوله‌های PEX قدرتی بالایی در برابر فشار آب و سایر سیالات دارند و می‌توانند در سیستم‌های تأمین آب، گرمایش و سرمایش استفاده شوند.

 4. امتداد قابل قبول: لوله‌های PEX به اندازه‌ای انعطاف‌پذیر هستند که بتوانند در برابر امتداد و انقباض ناشی از تغییرات دما مقاومت کنند. آن‌ها می‌توانند تحت تأثیر تغییرات دما به طور معقولی انعطاف پذیر باشند و از ترک و خرابی جلوگیری کنند.

 5. مقاومت به خمش: لوله‌های پلیکا مقاومت خوبی در برابر خمش دارند. آن‌ها می‌توانند تحت فشارهای خمشی قرار گیرند بدون اینکه شکستگی و ترک ایجاد شود. این ویژگی به دلیل انتخاب مواد پلاستیکی با ویژگی‌های مکانیکی مناسب است.

 6. مقاومت به ضربه‌های حرارتی: لوله‌پلیکا، به خصوص لوله‌های PEX، مقاومت خوبی در برابر ضربه‌های حرارتی دارند. آن‌ها می‌توانند تحت تأثیر تغییرات دما قرار گیرند، مانند تغییرات حرارتی ناگهانی که ممکن است در سیستم‌های گرمایش و سرمایش رخ دهد، بدون اینکه تغییر شکل یا ترکیجات جدی را تجربه کنند.

در کل، لوله‌های پلیکا بر اساس ویژگی‌های ساختاری و مواد پلاستیکی مقاومی تولید می‌شوند تا بتوانند در برابر ضربه‌ها و فشارهای مکانیکی مقاومت کنند. با این حال، برای اطمینان از عملکرد بهینه و مقاومت لوله‌های پلیکا در برابر شرایط خاص، مهم است که دستورالعمل‌ها و استانداردهای تولید و نصب توسط تولیدکننده‌ها و نصابان معتبر رعایت شود.

کاربردهای لوله پلیکا

کاربرد لوله پلیکا در شبکه‌های آبرسانی شهری

لوله‌های پلیکا در شبکه‌های آبرسانی شهری یکی از گزینه‌های مورد استفاده قرار می‌گیرند. پلیکا (PEX) یک نوع لوله پلاستیکی است که از پلی‌اتیلن با فشار بالا تولید می‌شود. این لوله‌ها برای انتقال آب سرد و آب گرم در سیستم‌های آبرسانی استفاده می‌شوند. مهم است بدانید که استفاده از لوله‌های پلیکا در شبکه‌های آبرسانی شهری بستگی به استانداردها و مقررات محلی دارد. قبل از استفاده از این لوله‌ها، بهتر است با مقامات محلی و متخصصان مربوطه در ارتباط باشید تا مطمئن شوید که لوله‌های پلیکا برای استفاده در شبکه‌های آبرسانشهری مجاز و منطبق با استانداردهای معتبر هستند.

کاربرد لوله پلیکا در انتقال کابل‌های مخابرات و برق

لوله‌های پلیکا نمی‌توانند مستقیماً برای انتقال کابل‌های مخابرات و برق استفاده شوند. لوله‌های پلیکا معمولاً برای انتقال آب سرد و آب گرم در سیستم‌های آبرسانی استفاده می‌شوند، به خصوص در برنامه‌های خانگی و صنعتی.

برای انتقال کابل‌های مخابرات و برق، روش‌ها و لوله‌های دیگری وجود دارند که بر اساس نیاز و استانداردهای مشخص شده برای هر کاربرد مورد استفاده قرار می‌گیرند. به عنوان مثال:

 1. لوله‌های فلزی: لوله‌های فلزی مانند لوله‌های فولادی، مسی یا آلومینیومی برای انتقال کابل‌های برق استفاده می‌شوند. این لوله‌ها معمولاً دارای مقاومت فشاری بالا و قابلیت حفاظت از کابل‌ها در برابر عوامل زیان‌زا مانند حرارت، رطوبت و آسیب مکانیکی هستند.

 2. لوله‌های پلی‌اتیلن آغشته به کربن: این نوع لوله‌ها که به عنوان لوله PE کربنیته شناخته می‌شوند، برای انتقال کابل‌های مخابراتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. آنها دارای خواص الکتریکی مناسب برای حفاظت از کابل‌ها در برابر تداخل الکترومغناطیسی و عایق برقی مناسب هستند.

 3. لوله‌های PVC: لوله‌های PVC (پلی وینیل کلرید) نیز برای انتقال کابل‌های برق و مخابرات استفاده می‌شوند. این لوله‌ها دارای خواص عایق الکتریکی خوبی هستند و به عنوان یک راه حل اقتصادی برای انتقال کابل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

به طور کلی، برای انتقال کابل‌های مخابرات و برق، اطلاعات دقیقتر درباره نیازها و استانداردهای مورد نیاز در کشور و منطقه خود را بررسی کنید و با تأمین کنندگان مختلف و متخصصان صنعتی مشورت کنید تا بهترین راه حل برای نیازهای خاص خود را انتخاب کنید.

قیمت لوله‌ پلیکا (PEX) برقی

برای استعلام قیمت لوله‌ پلیکا برقی با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

کاربرد لوله پلیکا در صنعت کشاورزی

لوله‌های پلیکا (PEX) در صنعت کشاورزی نیز کاربردهای متعددی دارند. این لوله‌ها به عنوان یک راه حل مناسب برای انتقال آب و مایعات در سیستم‌های آبیاری و تغذیه گیاهان به کار می‌روند. در زیر به برخی از کاربردهای لوله‌های پلیکا در صنعت کشاورزی اشاره می‌کنم:

 1. سیستم‌های آبیاری قطره‌ای: لوله‌های پلیکا از جمله راه حل‌های پرکاربرد در سیستم‌های آبیاری قطره‌ای هستند. این سیستم‌ها برای آبیاری گیاهان با آبیاری مکثی یا آبیاری مکرر به صورت قطره‌ای استفاده می‌شوند. لوله‌های پلیکا به عنوان خطوط اصلی در سیستم‌های آبیاری قطره‌ای قرار می‌گیرند و آب را به نقاط آبیاری مناسب توزیع می‌کنند.

 2. سیستم‌های انتقال آب: لوله‌های پلیکا در سیستم‌های انتقال آب در مزارع و باغات نیز استفاده می‌شوند. این لوله‌ها می‌توانند به عنوان خطوط انتقال آب از منابع آبی مانند رودخانه‌ها، چاه‌ها یا مخازن ذخیره آب به نقاط مورد نیاز در مزارع و باغات متصل شوند.

 3. سیستم‌های تغذیه مایعات: لوله‌های پلیکا در سیستم‌های تغذیه مایعات مورد استفاده قرار می‌گیرند. این شامل انتقال مخلوط‌های کودهای مایع، محلول‌های آبیاری و سایر مواد مخصوص گیاهان است. لوله‌های پلیکا به دلیل مقاومت بالا در برابر شیمیایی‌ها و خوردگی، مناسب برای انتقال انواع مخلوط‌ها و مایعات در سیستم‌های تغذیه گیاهان هستند.

 4. سیستم‌های گرمایش خاک: لوله‌های پلیکا در سیستم‌های گرمایش خاک نیز استفاده می‌شوند. این سیستم‌ها با استفاده از لوله‌های پلیکا که در زیر سطح خاک نصب می‌شوند، گرمایش به خاک منتقل می‌شود و در نتیجه رشد و توسعه گیاهان را تسهیل می‌کنند.

کاربردهای لوله‌ پلیکا (PEX) در صنعت کشاورزی

 1. سیستم‌های آبیاری قطره‌ای: لوله‌های پلیکا به عنوان خطوط اصلی در سیستم‌های آبیاری قطره‌ای استفاده می‌شوند. این سیستم‌ها برای آبیاری گیاهان با آبیاری مکثی یا آبیاری مکرر به صورت قطره‌ای استفاده می‌شوند. لوله‌های پلیکا با قابلیت انعطاف پذیری و مقاومت در برابر خوردگی، برای حمل و نقل آب به نقاط مورد نیاز در مزارع و باغات مناسب هستند.

 2. سیستم‌های انتقال محلول‌های کودی: لوله‌های پلیکا برای انتقال مخلوط‌های کودهای مایع در سیستم‌های تغذیه گیاهان استفاده می‌شوند. این لوله‌ها می‌توانند به راحتی محلول‌های کود را از مخازن به نقاط مورد نیاز در مزارع و باغات انتقال دهند.

 3. سیستم‌های آبیاری بارانی: لوله‌های پلیکا در سیستم‌های آبیاری بارانی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. این سیستم‌ها با استفاده از لوله‌های پلیکا که در طول مزرعه یا باغ نصب می‌شوند، آب را به صورت یکنواخت و به طور توزیع شده بر روی محیط کشت پاشش می‌کنند.

 4. سیستم‌های خنک کننده: لوله‌های پلیکا در سیستم‌های خنک کننده مورد استفاده قرار می‌گیرند. این سیستم‌ها برای خنک کردن هوای محیط یا خنک کردن محصولات کشاورزی مانند سبزیجات و میوه‌ها استفاده می‌شوند. لوله‌های پلیکا برای جریان آب سرد به کار می‌روند و در انتقال حرارت بهره بالایی دارند.

این تنها برخی از کاربردهای لوله‌های پلیکا در صنعت کشاورزی هستند. اما در هر کاربرد خاص، بسته به نیازها و شرایط محیطی، انتخاب و استفاده از نوع و اندازه مناسب لوله‌ها مهم است.

قیمت لوله‌ پلیکا (PEX) در صنعت کشاورزی

برای استعلام قیمت لوله‌ پلیکا (PEX) در صنعت کشاورزی با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

قیمت لوله پلیکا فاضلابی

لوله پلیکا نیمه قوی

لوله پلیکا نیمه قوی (PEX-B) یکی از انواع لوله‌های پلی‌اتیلن باز (PEX) است. در این نوع لوله، پلیمر پلی‌اتیلن باز در یک فرآیند تولید به شکل لوله‌ای شکل داده می‌شود. نوع "نیمه قوی" به آن دلالت دارد که لایه پوسته خارجی لوله از جنس پلی‌اتیلن باز است ولی لایه داخلی آن از جنس پلی‌اتیلن متصل شده با دیگرین لایه‌ها است. مهم است بدانید که هر نوع لوله پلیکا (مانند PEX-A و PEX-C) دارای ویژگی‌ها و مزایا و محدودیت‌های خود است. در انتخاب لوله مناسب برای نیازهای خاص خود، باید شرایط محیطی، نیازهای سیستم و قوانین مربوطه را مد نظر قرار داده و با توجه به آن‌ها تصمیم گیری کنید. در صورت نیاز به اطلاعات دقیق‌تر، توصیه می‌شود با تولیدکننده یا متخصصان صنعتی مشورت کنید.

قیمت لوله پلیکا نیمه قوی

برای استعلام قیمت لوله پلیکا نیمه قوی با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

لوله پلیکا فشار قوی

لوله پلیکا با قدرت فشار قوی (PEX-A) یکی از انواع لوله‌های پلی‌اتیلن باز (PEX) است که عمدتاً برای سیستم‌های آب گرم و سرمایشی استفاده می‌شود. در این نوع لوله، پلیمر پلی‌اتیلن باز با استفاده از یک فرآیند خاص تولید می‌شود که به آن فرآیند پلیزاسیون صاف (Peroxide Cross-linking) یا PEX-A می‌گویند.

مزایای لوله پلیکا با فشار قوی (PEX-A) 

 1. مقاومت بالا در برابر فشار: این نوع لوله دارای مقاومت بسیار بالا در برابر فشار آب است. این ویژگی آن را برای استفاده در سیستم‌های با فشار بالا و اعمال نیروهای قوی مناسب می‌کند.

 2. انعطاف پذیری: لوله PEX-A انعطاف پذیری بالایی دارد و می‌تواند به راحتی در مناطقی که نیاز به خم شدن و تغییر جهت دارند، استفاده شود. این انعطاف پذیری به معنی کمتر شکستن و ترکیدن لوله در هنگام نصب و استفاده است.

 3. مقاومت در برابر حرارت: لوله PEX-A مقاومت بالایی در برابر دماهای بالا و پایین دارد. این لوله می‌تواند در دماهای بسیار پایین تا بسیار بالا (معمولاً در بازه دمایی -40 درجه سانتیگراد تا 95 درجه سانتیگراد) عملکرد مناسبی داشته باشد.

 4. عدم نیاز به اتصالات لحیم کاری و جوشکاری: لوله PEX-A به طور معمول با استفاده از اتصالات فشاری، مانند اتصالات پرسی، اتصال می‌یابد. این به معنی سهولت و سرعت بالا در نصب و اتصال لوله‌ها است.

مهم است به‌خاطر داشته باشید که انتخاب نوع لوله مناسب باید با توجه به نیازها و محدودیت‌های خاص هر پروژه صورت گیرد. در صورت نیاز به اطلاعات دقیق‌تر، توصیه می‌شود با تولیدکننده یا متخصصان مربوطه مشورت کنید.

قیمت لوله پلیکا فشار قوی

برای استعلام قیمت لوله پلیکا فشار قوی با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

لوله پلیکا فاضلابی

لوله پلیکا فاضلابی (PEX for Drainage) یک نوع لوله پلی‌اتیلن باز (PEX) است که برای سیستم‌های فاضلابی استفاده می‌شود. البته، در عمل استفاده از لوله‌های PEX در سیستم‌های فاضلابی کمتر رایج است و معمولاً از لوله‌های PVC (پلی وینیل کلراید) یا HDPE (پلی‌اتیلن با دانسیته بالا) برای این منظور استفاده می‌شود.

مزایای استفاده از لوله پلیکا فاضلابی ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 1. مقاومت شیمیایی: لوله پلیکا فاضلابی مقاومت بالایی در برابر تاثیرات شیمیایی نظیر اسیدها و قلیاها دارد. این مقاومت به معنی کاهش خطر آب‌گیری و خوردگی لوله است.

 2. ضدباکتریال و ضدانتقال بو: لوله پلیکا فاضلابی معمولاً دارای خواص ضدباکتریال و ضدانتقال بو است. این ویژگی‌ها می‌توانند به حفظ بهداشت و کاهش بوی ناخوشایند در سیستم فاضلاب کمک کنند.

 3. آسانی نصب: لوله پلیکا فاضلابی به دلیل وزن سبک و انعطاف پذیری بالا، نصب آسان‌تری نسبت به برخی از سایر نوع لوله‌ها دارد. این امر می‌تواند زمان و هزینه نصب را کاهش دهد.

 4. عدم زنگ‌زدگی و آب‌گیری: از آنجا که لوله پلیکا فاضلابی از جنس پلی‌اتیلن است، مستعد زنگ‌زدگی و آب‌گیری نیست و می‌تواند ماندگاری بالایی داشته باشد.

شماره تماس صنعت پلیمر ایران

قیمت لوله پلیکا فاضلابی

برای استعلام قیمت لوله پلیکا فاضلابی با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

لوله upvc چیست؟

لوله UPVC مخفف عبارت "پلی وینیل کلراید غیر سمی" (Unplasticized Polyvinyl Chloride) است. UPVC یک نوع پلاستیک سخت و بی‌حالت است که برای ساخت لوله‌ها و قطعات مختلفی استفاده می‌شود. این نوع پلاستیک به دلیل خواص خاص خود مانند مقاومت در برابر خوردگی، انعطاف ناپذیری، عایق بودن الکتریکی و حرارتی، مقاومت در برابر آتش و همچنین مقاومت در برابر تغییرات آب و هوایی، بسیار مناسب برای کاربردهای مختلف است.

لوله‌های UPVC پرکاربردی در صنایع ساختمانی هستند و برای سیستم‌های آب و فاضلاب، سیستم‌های آبیاری، سیستم‌های تهویه مطبوع و سیستم‌های فاضلاب هوشمند استفاده می‌شوند. این لوله‌ها به دلیل وزن سبک، ضد زنگ بودن و مقاومت در برابر ترکیدگی، به عنوان یک جایگزین مناسب برای لوله‌های فلزی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

با توجه به خواص ذکر شده، لوله‌های UPVC معمولاً در برابر عوامل شیمیایی و حرارتی مقاومت بالایی دارند و عمر طولانی‌تری نسبت به لوله‌های دیگر دارند. همچنین، نصب و نگهداری آنها نسبتاً ساده است و نیاز به تعویض و نگهداری کمتری دارند.

تاثیر مواد خام و اولیه روی قیمت لوله پلیکا

قیمت لوله‌های پلی‌کا با توجه به تأثیر مواد خام و اولیه می‌تواند متغیر باشد. در صنعت لوله‌سازی پلی‌کا، استفاده از مواد خام مختلف ممکن است به قیمت نهایی تأثیر بگذارد. نکته‌ای که باید در نظر داشته باشید این است که قیمت لوله‌های پلی‌کا تحت تأثیر عوامل گوناگون قرار می‌گیرد که فقط مواد خام و اولیه ممکن است یکی از آنها باشد. برخی از عوامل مؤثر بر قیمت لوله‌های پلی‌کا عبارتند از:

۱. قیمت مواد خام: هزینه مواد خام مورد استفاده برای تولید لوله‌های پلی‌کا می‌تواند تأثیر مستقیمی بر قیمت نهایی داشته باشد. افزایش قیمت مواد خام مانند پلی‌وینیل کلراید (PVC) می‌تواند باعث افزایش قیمت لوله‌ها شود.

۲. تغییرات قیمت انرژی: قیمت انرژی، به ویژه قیمت نفت و گاز، نقشی در تعیین قیمت محصولات پلیمری مانند پلی‌کا دارد. زیاد شدن قیمت انرژی می‌تواند به افزایش قیمت لوله‌های پلی‌کا منجر شود.

۳. هزینه تولید: هزینه‌های تولید از جمله هزینه‌های نیروی کار، تجهیزات، نگهداری و سرمایه‌گذاری‌ها نقشی در تعیین قیمت لوله‌های پلی‌کا ایفا می‌کنند. افزایش هزینه‌های تولید می‌تواند به افزایش قیمت لوله‌ها منجر شود.

۴. تقاضا و عرضه: عوامل بازاری مانند تقاضا و عرضه نیز می‌توانند تأثیری بر قیمت لوله‌های پلی‌کا داشته باشند. در صورت وجود تقاضای زیاد برای لوله‌های پلی‌کا و کمبود عرضه، قیمت ممکن است افزایش یابد.

بنابراین، برای تعیین دقیق تأثیر مواد خام و اولیه بر قیمت لوله‌های پلی‌کا، لازم است عوامل دیگری نیز در نظر گرفته شوند و بررسی بازار و شرایط فعلی انجام شود.

تاثیر اشعه upvc بر لوله پلیکا

لوله‌های پلیکا از مواد UPVC (پلی وینیل کلراید غیر سمی) ساخته می‌شوند که دارای مقاومت بالا در برابر اشعه خورشیدی هستند. UPVC معمولاً دارای خاصیت مقاومت در برابر اشعه UV (فرابنفش) است، که می‌تواند از تأثیر زیان‌آور اشعه خورشید بر روی لوله‌ها جلوگیری کند.

اشعه UV خورشید می‌تواند تغییرات شیمیایی و فیزیکی در مواد پلاستیکی ایجاد کند. این تغییرات ممکن است باعث ترکیدگی، تغییر رنگ، تغییر سختی و کاهش عمر مفید محصول شود. اما UPVC به عنوان یک پلاستیک غیر سمی و با خاصیت بی‌حالت، مقاومت بیشتری در برابر اشعه UV دارد.

با استفاده از مواد UPVC در تولید لوله‌ها، می‌توان تأثیر مستقیم اشعه UV بر روی لوله‌ها را کاهش داد. این به معنای کاهش احتمال تغییر رنگ، ترکیدگی، خرابی ساختاری و عمر مفید کاهش می‌دهد. این ویژگی مهم است زیرا لوله‌های پلیکا عموماً در بیرون ساختمان و در معرض تابش مستقیم خورشید قرار می‌گیرند.

بنابراین، مواد UPVC که در ساخت لوله‌های پلیکا استفاده می‌شود، به طور کلی مقاومت مناسبی در برابر اشعه UV دارند و تأثیر کمتری از آنها در عمر مفید و عملکرد لوله‌ها دارند. با این حال، همچنان توصیه می‌شود نصب لوله‌های پلیکا در مکان‌هایی که مستقیماً تحت تابش خورشید قرار دارند، با استفاده از روش‌های محافظتی مانند عایق‌های نوری یا رنگ محافظ انجام شود تا عمر مفید آنها بیشتر شود.

خط تولید لوله پلیکا

چه مایعاتی از طریق لوله پلیکا قابل انتقال هستند؟

لوله‌های پلیکا (UPVC) قابلیت انتقال انواع مختلفی از مایعات دارند. مهمترین استفاده‌ها از لوله‌های پلیکا عبارتند از:

 1. آب شهری و آب آشامیدنی: لوله‌های پلیکا برای انتقال آب شهری و آب آشامیدنی استفاده می‌شوند. آب در این لوله‌ها به صورت ایمن و بهداشتی انتقال می‌یابد.

 2. فاضلاب: لوله‌های پلیکا برای انتقال فاضلاب ساختمانی و فاضلاب صنعتی استفاده می‌شوند. آنها مقاوم در برابر اثرات شیمیایی فاضلاب هستند و می‌توانند فاضلاب را به صورت ایمن و بهداشتی به جاهای دیگر منتقل کنند.

 3. گاز طبیعی و گاز شهری: لوله‌های پلیکا برای انتقال گاز طبیعی و گاز شهری نیز استفاده می‌شوند. آنها دارای مقاومت خوب در برابر فشار و نشتی گاز هستند و برای ایمنی و کارایی در انتقال گاز بسیار مناسب هستند.

 4. مواد شیمیایی: برخی از لوله‌های پلیکا با رزین‌های خاص و مقاوم در برابر مواد شیمیایی تولید می‌شوند. این لوله‌ها می‌توانند مواد شیمیایی مختلف را از جمله اسیدها، بازها، حلال‌ها و سایر مواد شیمیایی را به صورت ایمن و قابل اعتماد منتقل کنند.

 5. سایر مایعات: لوله‌های پلیکا همچنین می‌توانند برای انتقال سایر مایعات نیز استفاده شوند، مانند روغن‌ها، مواد غذایی مایع، آب‌های بازیافتی و غیره.

مهم است به منابع و استانداردهای محلی و ملی مراجعه کنید تا مطمئن شوید که لوله‌های پلیکا برای انتقال خاصیت مایع خاصی که قصد دارید را دارند و با مقررات مربوطه سازگار هستند. همچنین، در صورت نیاز به انتقال مایعات خاص و یا در شرایط خاص، ممکن است لوله‌ها نیاز به پوشش‌ها و عوازل مخصوص داشته باشند تا از عدم تداخل با مایعات یا محیط اطمینان حاصل شود.

آیا لوله‌های پلیکا قابلیت انتقال مایعاتی با ذرات جامد دارند؟

لوله‌های پلیکا در اصل برای انتقال مایعات استفاده می‌شوند و قابلیت انتقال مایعاتی با ذرات جامد را ندارند. ذرات جامد می‌توانند باعث انسداد و خرابی لوله‌ها شوند و در نتیجه منجر به کاهش عملکرد و عمر مفید لوله‌ها می‌شوند.

اگر قصد انتقال مایعاتی با ذرات جامد داشته باشید، بهتر است از لوله‌هایی با طراحی و مواد مناسب برای این منظور استفاده کنید. برای مثال، لوله‌هایی که برای انتقال آب و فاضلاب صنعتی یا لوله‌هایی با پوشش‌ها و فیلترهای جداشدنی برای جداسازی ذرات جامد می‌باشند. این لوله‌ها معمولاً از موادی مانند پلی اتیلن (PE)، پی وی سی (PVC)، فولاد یا آهن گالوانیزه ساخته می‌شوند که از مقاومت بالا در برابر ذرات جامد برخوردارند.

مهم است که در انتخاب لوله‌ها، نوع مایع، خصوصیات ذرات جامد، شرایط عملکرد و استانداردهای مربوطه را در نظر بگیرید. همچنین، ممکن است نیاز به استفاده از فیلترها، صافی‌ها یا سیستم‌های مکانیکی دیگر برای جداسازی ذرات جامد داشته باشید تا لوله‌ها و سایر تجهیزات حفظ شوند.

معایب لوله پلیکا چیست؟

لوله‌های پلیکا (UPVC) با وجود مزایا و کاربردهای گسترده‌ای که دارند، ممکن است برخی معایب نیز داشته باشند. برخی از معایب معمول لوله‌های پلیکا عبارتند از:

 1. مقاومت محدود در برابر حرارت: لوله‌های پلیکا در مقابل دماهای بالا و تغییرات حرارتی قابلیت محدودی دارند. در دماهای بالا، ممکن است لوله‌ها انعطاف‌پذیری خود را از دست دهند یا تغییر شکل دهند. بنابراین در برخی از برنامه‌ها مانند سیستم‌های گرمایشی با استفاده از آب داغ، لوله‌های پلیکا مناسب نباشند.

 2. آسیب‌پذیری در برابر ضربه: لوله‌های پلیکا نسبت به ضربه‌ها و شوک‌های مکانیکی حساس هستند. ضربه‌های قوی می‌توانند لوله‌ها را شکسته یا شکاف دهند. بنابراین، در مواردی که لوله‌ها در معرض ضربه‌های مکانیکی قوی قرار می‌گیرند، لوله‌های پلیکا ممکن است مناسب نباشند و نیاز به استفاده از مواد دیگر با مقاومت بالاتر در برابر ضربه داشته باشید.

 3. انقباض و انبساط حرارتی: لوله‌های پلیکا تحت تأثیر تغییرات حرارتی قرار می‌گیرند و ممکن است انقباض و انبساط کنند. این انقباض و انبساط ممکن است منجر به نشتی‌ها در اتصالات لوله‌ها شود و عمر مفید لوله‌ها را کاهش دهد. برای جبران این انبساط و انقباض، اتصالات و روش‌های مناسبی مانند استفاده از جوش و اتصالات انعطاف‌پذیر در نقاط انتقال استفاده می‌شود.

 4. حساسیت به تابش UV: لوله‌های پلیکا حساسیت قابل توجهی به تابش مستقیم نور خورشید (UV) دارند. اگر لوله‌های پلیکا برای استفاده در فضای باز یا در معرض نور خورشید قرار گیرند، این تابش می‌تواند باعث تغییر رنگ و آسیب به لوله‌ها شود و عمر مفید آنها را کاهش دهد. در چنین مواردی، استفاده از لوله‌های با پوشش‌های UV مقاوم یا لوله‌های با مقاومت بالاتر در برابر تابش UV توصیه می‌شود.

 5. عدم مقاومت شیمیایی: لوله‌های پلیکا در برخی موارد ممکن است در برابر تماس با مواد شیمیایی خاص، مانند حلال‌های قوی، اسیدها یا قلیایی‌ها، آسیب پذیر باشند. این مواد می‌توانند باعث تغییر در خواص فیزیکی و شیمیایی لوله‌ها شده و باعث کاهش عمر مفید آنها شوند. در صورت نیاز به انتقال مایعات شیمیایی خاص، بهتر است از لوله‌هایی با مقاومت شیمیایی مناسب، مانند لوله‌های پلی‌پروپیلن (PP) یا پلی‌اتیلن (PE) استفاده کنید.

مهم است که در انتخاب و استفاده از لوله‌های پلیکا، نیازهای خاص خود را بررسی کرده و با مشاوره کارشناسان متخصص، بهترین مواد و راهکارهای مناسب را انتخاب کنید. همچنین، رعایت استانداردها و راهنماهای تولیدکننده برای نصب، نگهداری و عیب‌یابی لوله‌ها اهمیت دارد تا عملکرد بهینه و عمر مفید لوله‌ها حفظ شود.

لوله پلیکا هواکشی چیست؟

لوله‌های پلیکا هواکشی، نوعی لوله‌های پلاستیکی هستند که برای انتقال هوا یا گازهایی مانند هوا تهویه مطبوع، تهویه صنعتی، تهویه آشپزخانه و غیره استفاده می‌شوند. این لوله‌ها از پلی وینیل کلراید (PVC) یا پلی‌اتیلن (PE) ساخته می‌شوند و دارای ویژگی‌های خاصی برای کاربردهای هواکشی هستند.

مزایای استفاده از لوله‌های پلیکا هواکشی عبارتند از:

 1. مقاومت شیمیایی: لوله‌های پلیکا هواکشی مقاوم در برابر اثر مواد شیمیایی معمول مانند روغن، گازها، حلال‌ها و غیره هستند.

 2. سبک و آسان نصب: لوله‌های پلیکا هواکشی به دلیل سبکی وزن، آسانی نصب و اتصال به یکدیگر و همچنین قابلیت انعطاف‌پذیری در نصب و مسیردهی، محبوبیت بالایی برای استفاده در سیستم‌های هواکشی دارند.

 3. مقاومت مکانیکی: این لوله‌ها دارای مقاومت مکانیکی مناسبی هستند و در برابر ضربه‌ها و فشارهای خارجی مقاومت خوبی از خود نشان می‌دهند.

 4. عدم تشکیل زنگ‌زدگی: لوله‌های پلیکا هواکشی در مقابل زنگ‌زدگی مقاوم هستند و در معرض رطوبت و آب قرار گرفتن نیز تغییر شکل یا آسیب نمی‌بینند.

 5. انتقال صدا: لوله‌های پلیکا هواکشی دارای خواص صوتی خوبی هستند و به صورت کلی صداهای تولید شده در سیستم‌های هواکشی را جذب و کاهش می‌دهند.

با این حال، در انتخاب و استفاده از لوله‌های پلیکا هواکشی، باید استانداردها و راهنماهای تولیدکننده را رعایت کرده و نیازهای خاص خود را بررسی نموده تا بهترین مواد و راهکارهای مناسب را انتخاب کنید.

چه استانداردها و راهنماهایی برای انتخاب و استفاده از لوله‌های پلیکا هواکشی وجود دارد؟

برای انتخاب و استفاده از لوله‌های پلیکا هواکشی، می‌توانید به استانداردها و راهنماهای زیر مراجعه کنید:

 1. استاندارد ASTM D1785: این استاندارد برای لوله‌های PVC مورد استفاده در سیستم‌های هواکشی تهویه مطبوع و صنعتی است. آنها را برای استفاده در فشارهای آب و هوا مناسب می‌سازد.

 2. استاندارد EN 61386-1: این استاندارد اروپایی برای لوله‌های پلاستیکی و ملزوماتی مانند اتصالات و سرپیچ‌ها در سیستم‌های هواکشی است. آنها برای محافظت در برابر گرد و غبار، مواد شیمیایی و ضربه‌ها طراحی شده‌اند.

 3. راهنمای SMACNA: انجمن ملی کتابچه راهنمایی مشاغل تهویه مطبوع و تهویه صنعتی (SMACNA) دستورالعمل‌هایی برای طراحی و نصب سیستم‌های هواکشی ارائه می‌دهد. این راهنما شامل مشخصات فنی، انتخاب مواد، نحوه نصب و سایر جزئیات مرتبط با سیستم‌های هواکشی است.

 4. استانداردهای ملی: هر کشور ممکن است استانداردها و مقررات ملی خود را برای لوله‌های پلیکا هواکشی داشته باشد. این استانداردها ممکن است شرایط و مشخصات موردنیاز برای استفاده در سیستم‌های هواکشی را تعیین کنند.

همچنین، تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان لوله‌های پلیکا هواکشی نیز ممکن است راهنماها و دستورالعمل‌های خاص خود را ارائه دهند که بر اساس تجربه و تخصص خود برای استفاده بهتر از محصولاتشان توصیه‌هایی را ارائه می‌دهند.

بهتر است قبل از انتخاب و استفاده از لوله‌های پلیکا هواکشی، مشخصات فنی استانداردها و راهنماهای مربوطه را بررسی و با تولیدکنندگان معتبر یا متخصصان مشاوره‌دهنده در این زمینه مشورت کنید تا بهترین محصولات و راهکارهایی را برای نیازهای خاص خود انتخاب کنید.

لوله پلیکا کشاورزی چیست؟

لوله‌های پلیکا کشاورزی، نوعی لوله‌های پلاستیکی هستند که برای استفاده در صنایع کشاورزی و آبیاری استفاده می‌شوند. این لوله‌ها از موادی مانند پلی‌اتیلن (PE) یا پلی‌وینیل کلراید (PVC) ساخته می‌شوند و ویژگی‌های خاصی برای کاربردهای کشاورزی دارند.

مزایای استفاده از لوله‌های پلیکا کشاورزی عبارتند از:

 1. مقاومت در برابر شرایط آب و هوایی: لوله‌های پلیکا کشاورزی مقاومت بالا در برابر عوامل آب و هوایی مانند نور خورشید، باران، برف و گرما را دارا می‌باشند.

 2. مقاومت شیمیایی: این لوله‌ها مقاومت خوبی در برابر مواد شیمیایی معمول در کشاورزی مانند کودها، آفت‌کش‌ها و سایر مواد شیمیایی دارند.

 3. انعطاف‌پذیری: لوله‌های پلیکا کشاورزی انعطاف‌پذیری بالایی دارند که اجازه می‌دهد آنها را به راحتی برای انتقال آب و سایر مواد در مناطق مختلف کشاورزی انعطاف‌پذیری بالا بدهند.

 4. عدم تشکیل زنگ‌زدگی: این لوله‌ها در معرض آب و رطوبت قرار گرفتن نیز به دلیل مقاومت بالا در برابر زنگ‌زدگی و خوردگی، تغییر شکل یا آسیب نمی‌بینند.

 5. نصب آسان: لوله‌های پلیکا کشاورزی به دلیل سبکی و وزن کم، آسانی نصب و اتصال به یکدیگر و همچنین قابلیت انعطاف‌پذیری در نصب و مسیردهی، محبوبیت بالایی برای استفاده در صنایع کشاورزی دارند.

در هر صورت، در انتخاب و استفاده از لوله‌های پلیکا کشاورزی، باید نیازهای خاص خود را بررسی کنید و بهترین نوع لوله و راهکارهای مناسب را با توجه به نیازهای آبیاری و سیستم‌های کشاورزی خود انتخاب کنید. همچنین، رعایت راهنماها و استانداردهای ملی و مشورت با تولیدکنندگان معتبر نیز می‌تواند به انتخاب صحیح کمک کند.

چگونه می‌توانم بهترین نوع لوله پلیکا کشاورزی را برای نیازهای آبیاری خود انتخاب کنم؟

برای انتخاب بهترین نوع لوله پلیکا کشاورزی برای نیازهای آبیاری خود، می‌توانید مراحل زیر را دنبال کنید:

 1. بررسی نیازهای آبیاری: ابتدا نیازهای آبیاری خود را بررسی کنید. این شامل مقدار آب مورد نیاز، فشار آب، فاصله و طول لوله‌ها، نوع خاک و شرایط آبیاری است. در نظر داشته باشید که هر منطقه و نوع خاک ممکن است نیازهای متفاوتی در آبیاری داشته باشد.

 2. بررسی خصوصیات لوله‌ها: مطالعه و بررسی خصوصیات لوله‌های مختلف پلیکا کشاورزی از جمله نوع مواد (مانند پلی‌اتیلن یا پلی‌وینیل کلراید)، قطر و ضخامت، فشار کاری، مقاومت در برابر آبیاری بارانی و مواد شیمیایی، وزن و انعطاف‌پذیری آنها را در نظر بگیرید.

 3. مشاوره با تولیدکنندگان و متخصصان: با تولیدکنندگان لوله‌های پلیکا کشاورزی و متخصصان آبیاری مشورت کنید. آنها توانایی ارائه راهنمایی و توصیه‌هایی براساس نیازهای خاص شما را دارند و می‌توانند به شما در انتخاب بهترین نوع لوله کمک کنند.

 4. بررسی استانداردها و گواهی‌نامه‌ها: بررسی استانداردها و گواهی‌نامه‌هایی که تولیدکننده برای لوله‌ها ارائه می‌دهد، می‌تواند به شما در تأیید کیفیت و عملکرد لوله‌ها کمک کند. استانداردها می‌توانند شامل مواردی مانند مقاومت فشار، مقاومت شیمیایی و مقاومت در برابر UV باشند.

 5. بررسی سیستم نصب و نگهداری: در نظر داشته باشید که لوله‌ها باید به درستی نصب شوند و قابلیت نگهداری و تعمیرات آنها نیز مهم است. بررسی سیستم نصب، اتصالات مورد نیاز و شیوه نگهداری لوله‌ها نیز در انتخاب صحیح کمک می‌کند.

 6. بررسی قیمت و هزینه: قیمت لوله‌ها و هزینه‌های مرتبط با نصب، نگهداری و تعمیرات را در نظر بگیرید. ارزیابی قیمت به همراه کیفیت و عمراحتمالاً به محصولی با نام "لوله پلیکا کشاورزی" اشاره می‌کنید. با این حال، من با این نام خاص آشنا نیستم زیرا در دسترسی به منابع آخرین اطلاعات جامع در مورد محصولات موجود نیستم.

به طور کلی، در انتخاب لوله برای کاربردهای کشاورزی، عوامل زیر را در نظر بگیرید:

 1. نوع مواد: لوله‌های کشاورزی معمولاً از موادی مانند پلی‌اتیلن (PE) یا پلی‌وینیل کلراید (PVC) ساخته می‌شوند. هرکدام از این مواد و ویژگی‌های آنها (مانند مقاومت در برابر تأثیرات محیطی، انعطاف‌پذیری و مقاومت شیمیایی) را بررسی کنید و با نیازهای خاص خود هماهنگ کنید.

 2. قطر و ضخامت: قطر و ضخامت لوله نیز بر اساس میزان آبیاری و فشار آب مورد نیاز تعیین می‌شود. لوله‌های با قطر بزرگتر برای حجم آب بیشتری مناسب هستند و ضخامت لوله نیز باید به گونه‌ای باشد که استحکام و مقاومت لازم را در برابر فشار آب و تنش‌های خارجی فراهم کند.

 3. مقاومت در برابر UV: در صورتی که لوله در معرض آفتاب قرار می‌گیرد، مطمئن شوید که انتخاب شما دارای مقاومت مناسب در برابر تابش UV خورشید است. این مورد برای لوله‌های باز و بدون پوشش مهم است.

 4. مقاومت شیمیایی: اگر قرار است لوله در تماس با مواد شیمیایی مانند کودها یا آفت‌کش‌ها قرار گیرد، لوله باید مقاومت شیمیایی مناسبی داشته باشد تا در برابر اثرات آنها مقاومت کند.

 5. استانداردها و گواهی‌نامه‌ها: بررسی استانداردها و گواهی‌نامه‌هایی که تولیدکننده ارائه می‌دهد، می‌تواند در تأیید کیفیت و عملکرد لوله کمک کند. به دنبال لوله‌هایی بگردید که استانداردها را رعایت کرده و توصیه‌های مناسبی داشته باشند.

لوله پلیکا برقی چیست؟

لوله پلیکا برقی (Electrical Conduit) یک نوع لوله است که برای حفاظت و محافظت از سیم و کابل‌های برق استفاده می‌شود. این لوله‌ها عمدتاً برای صنعت برق، ساختمان‌ها و تاسیسات برقی استفاده می‌شوند.

اصلی‌ترین وظیفه لوله پلیکا برقی، حفاظت و جلوگیری از آسیب‌دیدگی سیم و کابل‌های برقی است. آنها به عنوان یک پوشش محافظ بر روی سیم و کابل‌ها قرار می‌گیرند و آنها را در برابر عوامل خارجی مانند رطوبت، ضربه، گرما، خوردگی و سایر خطرات فیزیکی محافظت می‌کنند. علاوه بر حفاظت، لوله پلیکا برقی کمک می‌کند کابل‌ها را به صورت منظم و سیستماتیک در ساختمان‌ها و تاسیسات برقی انتقال دهد.

لوله پلیکا برقی از مواد مقاوم و عایق مانند پلی‌وینیل کلراید (PVC) تولید می‌شود. این مواد عایق برقی هستند و کابل‌ها را در برابر هرگونه تماس مستقیم با عناصر برقی دیگر جدا نگه می‌دارند.

لوله پلیکا برقی به صورت قطعات قابل اتصال به هم تولید می‌شود تا بتوان کابل‌های برقی را در طول لوله قرار داد و سپس لوله را به سیستم برقی نصب کرد. این قابلیت امکان تعویض و تغییر مسیر کابل‌ها را در آینده فراهم می‌کند.

در کاربردهای مختلف، لوله پلیکا برقی ممکن است با اتصالات و لوازم جانبی دیگری نظیر درپوش‌ها، کاپلرها و بندها همراه شود تا بهترین حفاظت و محافظت برای سیم‌ها و کابل‌های برقی فراهم شود.

کارخانه تولید لوله پلیکا

عمر مفید لوله پلیکا برقی چقدر است؟

عمر لوله پلیکا برقی به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله کیفیت مواد استفاده شده در ساخت لوله، شرایط استفاده و نصب، محیط زیستی و سطح استفاده.

بطور کلی، لوله پلیکا برقی معمولاً دارای عمر طولانی است و می‌تواند تا چند دهه استفاده شود. مواد مقاوم و عایقی که در ساخت لوله پلیکا برقی استفاده می‌شود، اغلب با عوامل زیستی و شیمیایی مقاومت خوبی دارند و باعث می‌شوند لوله به مدت طولانی در برابر خوردگی، رطوبت، حرارت و ضربات محافظت شود.

با این حال، عوامل مختلفی می‌توانند بر عمر لوله پلیکا برقی تأثیر بگذارند. به طور مثال، در محیط‌های خشن، با ارتفاع دما یا رطوبت بالا، عمر لوله کوتاه‌تر می‌شود. همچنین، نحوه نصب و استفاده از لوله نیز می‌تواند تأثیر زیادی در عمر آن داشته باشد. نصب صحیح، استفاده از لوازم جانبی مناسب و حفظ شرایط مناسب در طول عمر لوله می‌تواند به افزایش عمر مفید آن کمک کند.

به طور کلی، اگر لوله پلیکا برقی به درستی نصب شود و در شرایط استفاده مناسب قرار گیرد، می‌توانید از آن برای مدت طولانی استفاده کنید.

فروش و قیمت لوله پلیکا 

در صورت ثبت سفارش و خرید لوله پلیکا از شرکت صنعت پلیمر ایران، واحد باربری و ارسال، اقدام به ارسال لوله پلیکا و تحویل سریع به شهر تهران خواهد نمود. جهت اطلاع از شرایط و جزئیات بیشتر، با ما در تماس باشید. برای استعلام قیمت لوله زهکش و قیمت لوله کاروگیت و قیمت لوله پلی اتیلن بصورت 24 ساعته با کارشناسان ما در تماس باشید.

ارتباط با واحد فروش و پشتیبانی

09120489678
مهندس آمین خلفیان


مهندس آرمین خلفیان   09120189678