سه راهی جوشی یکی از انواع اتصالات جوشی بوده و بسیار پر کاربرد است. با استفاده از سه راهی و چهار راهی ها می توان مسیر خط لوله را تغییر داد. یا این که از خطوط پاپینگ (خطوط لوله) به تعداد دو یا سه تا انشعاب در جهت های مختلف گرفت. راهی جوشی  برای گرفتن انشعاب از یک خط اصلی در مسیر لوله کشی، از سه راه استفاده می شود.این نوع اتصالات جوشیدر مسیر لوله ها مورد استفاده قرار می گیرند. به این جهت مدام با مواد مختلف در ارتباط هستند. بنابراین باید از مقاومت بالا برخوردار بوده و از بهترین مواد تولید شوند. این سه راهی ها یا فولادی هستند و یا این که سه راه جوشی استیل خواهند بود. نوع جوشی این محصولات بیشتر برای انشعاب گرفتن کاربرد دارد.در سه راهی با توجه به این که از ابزارهای اتصال به حساب می آیند، می توان کاربردهای زیر را برای انشعاب گیری از آن ها داشت.

کاربرد سه راهی جوشی

 • به منظور مسدود نمودن مسیر
 • به عنوان کاهنده و برای این که سایز لوله ها را تغییر دهیم
 • به عنوان تقسیم کننده و برای ایجاد انشعاب در مسیر لوله ها
 • به منظور ایجاد تغییرات در مسیر حرکت و جریان
 • به عنوان رابط یا اتصال دهنده کاربرد دارد.
 • استفاده در صنایع دریایی
 • استفاده در صنایع آب
 • کاربرد این محصولات در صنایع گازی و بخار
 • به کارگیری در صنایع پتروشیمی
 • استفاده در صنعت نفت
 • در صنایع فولاد ، محصولات سه راهی کربن استیل کاربرد دارد.
 • در صنایع دارویی و غذایی، محصولات چهار راهی استیل و سه راهی استیل کاربرد دارد.

 

مزایای اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی

 • .نصب آسان:سهولت نصب سیستم فاضلابی پلی اتیلن در حدی است که بدون نیاز به ابزار خاص وپیچیده و تنها با استفاده از دستگاه جوش پلی اتیلن به اجرا خواهد شد.
 • پیش ساخته: از مهمترین خواص فاضلاب پلی اتیلن امکان به هم بندی و نصب لوله ها و اتصالات پیش از کارگذاشتن در ساختمان می باشد.
 • وزن سبک :سبک بودن زیرساخت سیستم فاضلاب پلی اتیلن در نهایت موجب افزایش توان ساختمان ومصالح جهت کارگذاری آن می باشد.
 • مقاوم در مقابل مواد شیمیایی: به علت خواص مواد پلی اتیلن , تاثیر مواد شیمیایی چه در داخل مسیر و تاثیر مصالح در خارجسیستم و از بیرون به حد صفر می رسد.
 • عدم رسوب گرفتگی: به علت شفافیت و صیقلی بودن سطح لوله و اتصالات پلی اتیلن هیچ گاه گرفتگی در اثر رسوب ها اتفاق نمی افتد.
 • مقاومت ساختاری:به دلیل flexibility لوله ها و اتصالات پلی اتیلن توانایی تحمل حرکات ساختمانی ناشی از نشست یا زلزله بسیار زیاد می باشد.
 • قیمت : تنوع تعداد تولید کننده , تولید مواد اولیه ولوله و اتصالات در داخل کشور, سرعت نصب بالا و… همگی در نهایت موجب ارزان تمامشدن پروژه های فاضلابی پلی اتیلن در ساختمان های بلند می گردد.
 • تحمل تغییر دما:از خواص سیستم پلی اتیلن می توان تحمل تغییر دما در حد بالا را ذکر کرد.
 • تنوع قطعات:تنوع در سایز و نوع انواع اتصالات و لوله ها بر کارآمدی سسیتم فاضلابی پلی اتیلن می افزاید.